Naslovna » BG servis » Preventivne mere u Beogradu zbog vrućine
Leto u Beogradu - preventivne mere

Preventivne mere u Beogradu zbog vrućine

Štab za vanredne situacije Grada Beograda usvojio je preventivne mere zbog visokih temperatura i suša za vreme letnjeg perioda.

Predsednici opština trebalo bi da održe sednice svojih štabova da bi definisali prioritete u vodosnabdevanju, način i distribuciju vode za piće, kao i procenu broja domaćinstava po mesnim zajednicama koje mogu imati probleme u snabdevanju.

Direktorima javnih komunalnih preduzeća naloženo je da sagledaju tehničke kapacitete, ispravnost mehanizacije koja se angažuje za alternativno snabdevanje, kao i raspoloživost stacionarnih rezervoara.

Direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ treba da preduzme mere na planiranju distribucije vode smanjenim kapacitetima, kao i kontrolu kvaliteta vode na bazenima koje koristi stanovništvo.

Direktori JKP „Gradska čistoća“ i JKP „Zelenilo – Beograd“, kao i komunalnih preduzeća čiji su osnivači gradske oštine, treba da preduzmu mere radi održavanja ulica i zelenih površina, javnih česama i fontana za vreme visokih temperatura. Takođe, potrebno je i da planiraju vanredne termine izbacivanja kućnog smeća iz stambenih zgrada i drugih objekata radi sprečavanja epidemije.

Odbrana protiv komaraca, požara, suše…

Na današnjoj sednici Štaba doneta je odluka i da direktori KBC-a i domova zdravlja preduzmu preventivne mere za prihvat ugroženog stanovništva.

Sekretarijat za privredu i komunalne i stambene poslove imaju zadatak da preduzmu preventivne mere na pripremi zaliha flaširane vode za piće i njihovu distribuciju.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove će pojačati kontrolu kvaliteta vode za piće, kao i vode koja se koristi na otvorenim i zatvorenim kupalištima. Njihov zadatak je i da preduzmu mere na zaprašivanju od komaraca i odbrane od divljih osinjaka, pčela i stršljenova.

Povećane mere nadzora u sprečavanju nedozvoljenog paljenja ili loženja vatre na javnim i drugim površinama zadatak je Sekretarijata za inspekcijske poslove. Oni će povećati mere inspekcijskog i komunalnog nadzora u rejonima pijaca i na mestima koja su poznata po narušavanju komunalnog reda, u rejonima izletišta, kupatilišta, bazena, kao i nazdor nad radom trgovine i zanatstva, a na osnovu odluke Skupštine grada.

Sekretarijat za inspekcijske poslove vršiće stalnu kontrolu komunalnog reda na obalama reka, a posebno u vreme smanjenog vodostaja na rekama na teritoriji grada Beograda.

Leto u Beogradu - preventivne mere

Organizovaće se stalni nadzor nad prodajom robe na pijacama, i preduzeti neodložne mere radi sprečavanja prodaje kvarljive robe koja može izazvati zdravstvene probleme i druge zarazne bolesti kod stanovništva, a Veterinarska ustanova „Veterina Beograd“ preduzeće mere na obezbeđivanju rezerve vode za domaće životinje i kućne ljubimce iz svoje nadležnosti.

Na osnovu odluke Štaba, rukovodioci organizacionih celina Gradske uprave Grada Beograda pojačaće kontrolu poštovanja Zakona o zaštiti od duvanskog dima, radi sprečavanja izbijanja eventualnih požara, a Sekretarijat za socijalnu zaštitu u koordinaciji sa Gradskim centrom za socijalni rad izvršiće analizu i predlog mera radi zaštite i pružanja pomoći za najugroženije stanovništvo na teritoriji grada Beograda. JP „Ada Ciganlija“ će pojačano vršiti kontrolu nedozvoljenog paljenja vatre i prodaje artikala hrane i drugih namirnica.

U slučaju proglašenja vanredne situacije zbog elementarne nepogode od visokih temperatura i suša, potrebno je obezbediti operativno dežurstvo i pravilan rad stručno-operativnih timova za odbranu od suša i visokih temperatura. JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ u koordinaciji sa organizacijom Crvenog krsta, organizovaće postavljanje posuda za vodu na mestima okupljanja građana (autobuska, železnička stanica i na drugim pogodnim mestima), kako bi građani mogli da se osveže, rashlade i popiju vodu.

Štab za vanredne situacije Grada Beograda, u slučaju potreba, doneće odluku o angažovanju drugih organizacija, kao što je Crveni krst Beograda i Vatrogasni savez Beograda, radi pružanja pomoći stanovništvu, a direktor Službe za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima predložiće mesta postavljanja auto-cisterni i cisterni za vodu na javnoj površini, za potrebe stanovništva grada Beograda. (Beoinfo)