Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (21-24. april 2020)
TV nastava - raspored časova (foto: Pexels)
TV nastava - raspored časova (foto: Pexels)

RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (21-24. april 2020)

TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima na kanalima RTS 2 i RTS 3, a ovde je raspored časova od 21. do 24. aprila 2020.

Za učenike osnovnih škola emituje se posebno pripremljen i adaptiran obrazovni sadržaj u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja. Časovi se od 23. marta 2020. emituju na dva kanala – RTS 2 i RTS 3.

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Utorak, 21. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Sabiranje brojeva (64+23)
 2. Srpski jezik – Razlikovanje Đ i Dž
 3. Svet oko nas – Biljke i životinje u mom okruženju, utvrđivanje

Sreda, 22. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Zanimljivi tekstovi iz enciklopedija i časopisa za decu
 2. Likovna kultura – Znaci sporazumevanja (slova, cifre, saobraćajni znaci…)
 3. Matematika – Sabiranje brojeva (64+23), utvrđivanje

Četvrtak, 23. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Oduzimanje brojeva (68-40)
 2. Srpski jezik – Upotreba velikog slova na početku i tačke na kraju rečenice; mesto i funkcija upitnika i uzvičnika u rečenici, utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Delovi biljke

Petak, 24. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Ježeva kućica, 1. deo, Branko Ćopić
 2. Matematika – Oduzimanje brojeva (76-24)
 3. Muzička kultura – Pesma: Pekarčić, Lj. Škarica

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2

Utorak, 21. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Deljenje zbira jednocifrenim brojem
 2. Srpski jezik – Brojevi (osnovni i redni)
 3. Svet oko nas – Neživa priroda

Sreda, 22. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Vrste reči, utvrđivanje
 2. Likovna kultura – Asocijacije u nizu, strip
 3. Matematika – Deljenje razlike jednocifrenim brojem

Četvrtak, 23. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Deljenje zbira i razlike jednocifrenim brojem, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Svitac traži prijatelja, Su Ju Đin
 3. Svet oko nas – Zdrav način života: higijena tela, raznovrsna ishrana

Petak, 24. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Golub i pčela, narodna priča
 2. Matematika – Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem
 3. Muzička kultura – Rođendanska pesma, nepoznati autor

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

Utorak, 21. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Deljenje (utvrđivanje)
 2. Srpski jezik – Reči koje označavaju mesto, vreme i način vršenja radnje
 3. Priroda i društvo – Orijentacija na geografskoj karti Republike Srbije

Sreda, 22. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Staklareva ljubav, Grozdana Olujić, 1. deo
 2. Likovna kultura – Vizuelne informacije i poruke (plakat, bilbord, reklama)
 3. Matematika – Zavisnost količnika od promene deljenika i delioca

Četvrtak, 23. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Veza množenja i deljenja
 2. Priroda i društvo – Materijali i njihova upotreba
 3. Srpski jezik – Staklareva ljubav, Grozdana Olujić, 2. deo

Petak, 24. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Golub i pčela, narodna priča
 2. Matematika – Jednačine. Određivanje nepoznatog činioca
 3. Muzička kultura – Razgranala grana jorgovana, narodna pesma. Tonovi i note, utvrđivanje

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

Utorak, 21. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Množenje i deljenje, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Pišemo pismo, poruku, pozivnicu
 3. Priroda i društvo -Materijali i njihova svojstva (1. deo)

Sreda, 22. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Skraćenice (itd, sl, npr. i skraćenice koje označavaju imena država)
 2. Likovna kultura – Kolaž, frotaž, dekolaž, asamblaž (2.deo)
 3. Matematika – Matematički izrazi

Četvrtak, 23. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Redosled računskih operacija
 2. Priroda i društvo – Materijali i njihova svojstva (2. deo)
 3. Srpski jezik – Drug drugu, Dragan Lukić

Petak, 24. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Violina, Miroslav Demak, 1. deo
 2. Matematika – Zadaci za vežbanje
 3. Muzička kultura – Domaći kompozitori, slušanje muzike

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 21. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Množenje i deljenje decimalnih brojeva, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Perfekat
 3. Biologija – Značaj životinja i biljaka za čoveka, utvrđivanje

Sreda, 22. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Futur I
 2. Tehnika i tehnologija – Resursi i proizvodnja, 1. deo
 3. Geografija – Zagađivanje i zaštita voda, obrada

Četvrtak, 23. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Množenje razlomaka, obrada
 2. Engleski jezik – The UK – geography is fun!
 3. Biologija – Život u ekosistemu, ponavljanje

Petak, 24. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Glagoli, utvrđivanje gradiva
 2. Matematika – Množenje razlomaka, utvrđivanje
 3. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 21. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Pravougli koordinatni sistemi u ravni, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Smrt majke Jugovića
 3. Fizika – Određivanje gustine tečnosti, obrada

Sreda, 22. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Obredne lirske narodne pesme
 2. Biologija – Postanak i razvoj života na Zemlji, obrada
 3. Geografija – Horizontalna i vertikalna razuđenost Evrope

Četvrtak, 23. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Duži u koordinatnom sistemu; obrada
 2. Engleski jezik – Practice Time – revision
 3. Fizika – Određivanje gustine tečnosti, utvrđivanje

Petak, 24. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Rečenični članovi
 2. Matematika – Prikaz podataka u koordinatnom sistemu, obrada
 3. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika: linijska struktura i ponavljanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 21. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Krug, obnavljanje
 2. Srpski jezik – Padeži značenje i funkcija
 3. Biologija – Građa i uloga organa za razmnožavanje, obrada

Sreda, 22. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Krvava bajka, Desanka Maksimović
 2. Geografija – Južna Amerika
 3. Hemija – Izračunavanje u hemiji, 1. deo, obrada

Četvrtak, 23. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Centralni i periferijski ugao kruga, obrada
 2. Engleski jezik – Expressing likes and dislikes
 3. Fizika – Zakon održavanja energije, obrada

Petak, 24. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Glasovi, obnavljanje
 2. Matematika – Centralni i periferijski ugao kruga, utvrđivanje
 3. Informatika i računarstvo – Crtanje: izračunavanje koordinata

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 21. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Služba reči zavisni rečenični članovi
 2. Matematika – Mreža i površina kupe, obrada
 3. Istorija – Svet nakon završetka Drugog svetskog rata
 4. Biologija – Otpad i reciklaža, utvrđivanje

Sreda, 22. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik
 2. Engleski jezik
 3. Istorija
 4. Hemija

Četvrtak, 23. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika
 2. Geografija
 3. Fizika
 4. Biologija

Petak, 24. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik
 2. Likovna kultura
 3. Matematika

(danubeogradu.rs)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.