Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (6-10. april 2020)
Raspored časova - TV nastava: RTS 2 i RTS 3 (foto: Pixabay)
Raspored časova - TV nastava: RTS 2 i RTS 3 (foto: Pixabay)

RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (6-10. april 2020)

TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima na kanalima RTS 2 i RTS 3, a ovde je raspored časova od 6. do 10. aprila 2020.

Za učenike osnovnih škola emituje se posebno pripremljen i adaptiran obrazovni sadržaj u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja. Časovi se od 23. marta emituju na dva kanala – RTS 2 i RTS 3.

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 6. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Razlikovanje Č i Ć
 2. Matematika: Sabiranje brojeva (20+4)
 3. Engleski jezik: My toys, Part 1

Utorak, 7. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Sabiranje brojeva (32+5)
 2. Srpski jezik: „Hvalisavi zečevi“, Desanka Maksimović
 3. Svet oko nas: U susret Uskrsu

Sreda, 8. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Izbor iz narodnih i autorskih zagonetki
 2. Likovna kultura: Ukrašavanje jaja različitim tehnikama
 3. Matematika: Sabiranje brojeva (20+4 i 32+5), utvrđivanje

Četvrtak, 9. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Oduzimanje brojeva (36-6)
 2. Srpski jezik: „Joca vozi trolejbus“, Dragan Lukić
 3. Engleski jezik: My toys, Part 2

Petak, 10. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Priče u slikama tematski vezane za Uskrs
 2. Matematika: Oduzimanje brojeva (48-5)
 3. Muzička kultura: Obrada „Uskršnje pesme“

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 6. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Sedam prutova
 2. Matematika: Deljenje brojevima 3, 4, 6 i 7, utvrđivanje
 3. Engleski jezik: My face

Utorak, 7. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Deljenje brojevima 8 i 9
 2. Srpski jezik: Pisanje rečce NE
 3. Svet oko nas: U susret Uskrsu

Sreda, 8. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Izbor iz domaće lektire, Ljubivoje Ršumović
 2. Likovna kultura: Ukrašavanje jaja različitim tehnikama
 3. Matematika: Deljenje brojevima 8 i 9, utvrđivanje

Četvrtak, 9. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Za toliko manji i toliko puta manji broj
 2. Srpski jezik: Opisni pridevi
 3. Engleski jezik: My face and body

Petak, 10. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: „Šarenorepa“, Grozdana Olujić
 2. Matematika: Za toliko manji i toliko puta manji broj, utvrđivanje
 3. Muzička kultura: Obrada „Uskršnje pesme“

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 6. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Pridevi (opisni i prisvojni)
 2. Matematika: Zavisnost proizvoda od promene činilaca, stalnost proizvoda
 3. Engleski jezik: Family meal, Part 2

Utorak, 7. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Usmeno i pismeno množenje broja jednocifrenim brojem, utvrđivanje
 2. Srpski jezik: Pridevi (rod i broj)
 3. Priroda i društvo: Neživa priroda

Sreda, 8. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: „Priča o raku krojaču“, Desanka Maksimović, 1. deo
 2. Likovna kultura: Umetnost ukrašavanja
 3. Matematika: Deljenje zbira i razlike jednocifrenim brojem

Četvrtak, 9. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Pismeno deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem
 2. Engleski jezik: Do you speak English? (Revision 3rd grade)
 3. Srpski jezik: „Priča o raku krojaču“, Desanka Maksimović, 2. deo

Petak, 10. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Narodne umotvorine (pitalice, brzalice, brojalice)
 2. Matematika: Usmeno i pismeno deljenje trocifrenog broja jednocifrenim brojem (936:3)
 3. Muzička kultura: Linijski sistem, violinski ključ i trajanje tonova (polovina, četvrtina i osmina i odgovarajuće pauze) u taktu 2/4

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 6. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Brojevi (osnovni i redni)
 2. Matematika: Redosled računskih operacija
 3. Engleski jezik: Daily routines Part 2

Utorak, 7. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika: Zamena mesta i združivanje činilaca
 2. Srpski jezik: „Ciganin hvali svoga konja“, Jovan Jovanović Zmaj
 3. Priroda i društvo: Čovek deo prirode

Sreda, 8. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Lične zamenice (pojam, rod i broj)
 2. Likovna kultura: Osnovne i izvedene boje
 3. Matematika: Zavisnost proizvoda od promene činilaca

Četvrtak, 9. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika: Stalnost proizvoda
 2. Engleski jezik: Do you speak English? (Revision 4th grade)
 3. Srpski jezik: „Stari Vujadin“, narodna pesma

Petak, 10. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Vrste reči, utvrđivanje
 2. Matematika: Zavisnost količnika od promene deljenika
 3. Muzička kultura: Tonska visina i solmizacija

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 6. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Zamenice
 2. Matematika: Razlomci – sabiranje i oduzimanje (sistematizacija)
 3. Istorija: Rim u doba carstva

Utorak, 7. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Množenje i deljenje decimalnog broja dekadnom jedinicom (obrada)
 2. Srpski jezik: Brojevi
 3. Biologija: Gajenje životinja (obrada)

Sreda, 8. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: „Kirija“, Branislav Nušić
 2. Tehnika i tehnologija: Konstruktivno modelovanje, 1. deo-algoritmi od ideje do realizacije
 3. Geografija: Hidrosfera, uvod

Četvrtak, 9. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Množenje decimalnih brojeva (obrada)
 2. Engleski jezik: What did you do last week? (Past Simple)
 3. Biologija: Gajenje životinja i kućni ljubimci (utvrđivanje)

Petak, 10. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Nepromenljive reči – predlozi i prilozi
 2. Matematika: Množenje decimalnih brojeva (utvrđivanje)
 3. Informatika i računarstvo: Vrste blokova u okruženju Scratch i linijska struktura

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 6. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Glagoli (obnavljanje)
 2. Matematika: Jednačine u skupu racionalnih brojeva primena (utvrđivanje)
 3. Istorija: Moravska Srbija u borbi sa Osmanlijama

Utorak, 7. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva (obrada)
 2. Srpski jezik: Aorist i imperfekat
 3. Fizika: Gustina tela. Plivanje tela i srednja gustina (obrada)

Sreda, 8. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Dnevnik pročitanih knjiga
 2. Biologija: Prirodna i veštačka selekcija (obrada)
 3. Geografija: Integracioni procesi

Četvrtak, 9. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva (utvrđivanje)
 2. Engleski jezik: Abbie and Simon stayed tuned! (Revision)
 3. Fizika: Gustina tela. Plivanje tela i srednja gustina (utvrđivanje)

Petak, 10. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Pravopis – Prenošenje reči u novi red
 2. Matematika: Nejednačine u vezi sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva (obrada)
 3. Informatika i računarstvo: Obnavljanje: linijska struktura, petlje i grananje u okruženju Karel

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 6. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Glagolski vid i rod (obnavljanje)
 2. Matematika: Razmera i proporcija (obrada)
 3. Istorija: Prvi srpski ustanak

Utorak, 7. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Svojstva proporcija (obrada)
 2. Srpski jezik: Glagolski oblici
 3. Biologija: Sistem organa za izlučivanje (obrada)

Sreda, 8. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Nepromenljive vrste reči
 2. Geografija: Srednja Amerika
 3. Hemija: Hemijske reakcije (obrada)

Četvrtak, 9. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Primena proporcija (obrada)
 2. Engleski jezik: Welcome to the future! (Tenses revision)
 3. Fizika: Kinetička i potencijalna energija tela (obrada)

Petak, 10. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Pravopis, tačka i zapeta
 2. Matematika: Primena proporcija, 1. deo (utvđivanje)
 3. Informatika i računarstvo: Biblioteka PyGame – mnogougao, unos slike i teksta

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 6. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Pravopis – polusloženice, skraćenice, rastavljanje reči na kraju reda
 2. Matematika: Zapremina valjka (obrada)
 3. Istorija: Drugi svetski rat – Ratna stvarnost i stradanja
 4. Fizika: Magnetno polje stalnih magneta, magnetno polje Zemlje (obrada)

Utorak, 7. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Zapremina valjka (utvrđivanje)
 2. Srpski jezik: Imenske reči – imenice i zamenice
 3. Biologija: Životna sredina i održivi razvoj (utvrđivanje)
 4. Engleski jezik: Let’s talk about active and passive voice!

Sreda, 8. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Pridevi i brojevi
 2. Geografija: Privreda, sistematizacija gradiva
 3. Istorija: Ratna stvarnost u okupiranoj Jugoslaviji
 4. Hemija: Biološki važna organska jedinjenja masti (obrada)

Četvrtak, 9. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Površina i zapremina valjka, 1. deo (utvrđivanje)
 2. Engleski jezik: Indirect Speech
 3. Fizika: Magnetna indukcija, magnetno polje električne struje (obrada)
 4. Biologija: Energetska efikasnost, otpad i reciklaža (obrada)

Petak, 10. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Sistematizacija nepromenljivih vrsta reči
 2. Matematika: Površina i zapremina valjka, 2. deo (utvrđivanje)
 3. Geografija: Geografija zavičaja
 4. Hemija: Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati (obrada)

(danubeogradu.rs)

4 komentari

 1. Prebrzo ide nastava iz matematike za 5.razred.Gde ima repriza za 6.4.2020.?Nista nismo zapisali

 2. Slazem se-prebrzo ide nastava za peti razred-nisu duzni roditelji da pisu umesto dece, cak ni mi ne stizemo-koja je onda svrha? 10 zadataka! Samo se ona dva predavaca super zabavljaju a deca su isfrustrirana.Usporite!

 3. Da li neko zna sta je domaci iz srpskog za 6. razred

 4. Imate snimke na https://rts.rs ako vam prebrzno ide nastava

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.