Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (7-11. septembar 2020)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (7-11. septembar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 7. do 11. septembra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Slova – znakovi za glasove, obrada
 2. Matematika – Napred, nazad, nagore, nadole, nalevo, nadesno; utvrđivanje
 3. Digitalni svet – Uvodni čas- upoznavanje sa predmetom

Utorak, 8. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Na igralištu – govorna vežba, obrada
 2. Matematika – Sa iste strane, sa suprotnih strana; Uspravno i vodoravno, obrada
 3. Svet oko nas – Škola, utvrđivanje

Sreda, 9. septembar 2020.

 1. Matematika – Geometrijska tela, obrada
 2. Srpski jezik – Reči i rečenice, obrada
 3. Likovna kultura – Oblici, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Volim da se igram: Omiljena igračka i igra koju igram u svom domu
 2. Matematika – Geometrijska tela, utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Pravila ponašanja u školi, obrada

Petak, 11. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Od kuće do škole – govorna vežba, obrada
 2. Matematika – Predmeti oblika kruga, pravougaonika, kvadrata i trougla, obrada
 3. Engleski jezik – Upoznavanje (predstavljanje imenom, osnovni pozdravi), uvodni čas / obrada

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Naučili smo u prvom razredu, provera znanja
 2. Matematika – Linije, utvrđivanje
 3. Engleski jezik – Pozdravljanje, predstavljanje sebe i drugih, uspostavljanje kontakta pri susretu

Utorak, 8. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Glas i slog, samoglasnici i suglasnici, obrada
 2. Matematika – Naučili smo u prvom razredu, provera znanja
 3. Svet oko nas – Poštujemo simbole naše domovine, obrada

Sreda, 9. septembar 2020.

 1. Matematika – Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja (36 + 7), obrada
 2. Srpski jezik – Podela reči na slogove u izgovoru (jednostavniji slučajevi); Izgovaranje brzalica, obrada
 3. Likovna kultura – Svetlost i oblici, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Miroslav Antić: Tajna, obrada
 2. Matematika – Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja (36 + 7), utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Škola i simboli naše domovine, utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Miroslav Antić: Tajna, recitovanje stihova, utvrđivanje
 2. Matematika – Oduzimanje jednocifrenog broja od dvocifrenog (45 – 8), obrada
 3. Muzička kultura – Zvuk i ton, Zorislava M. Vasiljević, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – „Septembar“, Dušan Kostić obrada
 2. Matematika – Množenje i deljenje do 100, obnavljanje znanja iz drugog razreda
 3. Engleski jezik – Pozdravljanje, uspostavljanje kontakta pri susretu, izražavanje…

Utorak, 8. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Septembar u mom kraju – govorna vežba, obrada
 2. Matematika – Stotine prve hiljade – čitanje i pisanje, obrada
 3. Priroda i društvo – Površinske vode našeg kraja, obrada

Sreda, 9. septembar 2020.

 1. Matematika – Stotine prve hiljade – čitanje i pisanje, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Vrste rečenica po značenju, obnavljanje znanja iz drugog razreda
 3. Likovna kultura – Crtački materijali i tehnike, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – „A zašto on vežba“, Dušan Radović, obrada
 2. Matematika – Desetice prve hiljade – čitanje i pisanje, obrada
 3. Priroda i društvo – Reljef i površinske vode našeg kraja, utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – „A zašto on vežba“, Dušan Radović, utvrđivanje
 2. Matematika – Desetice prve hiljade – čitanje i pisanje, utvrđivanje
 3. Muzička kultura – „Zdravo vojsko“, Miodrag Ilić Beli, obrada pesme po sluhu

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Zajedničke i vlastite imenice-utvrđivanje
 2. Matematika – Čitanje i pisanje brojeva do milion-obrada
 3. Engleski jezik – Pozdravljanje, uspostavljanje kontakta pri susretu, izražavanje prikladnih pozdrava prilikom odlaska…

Utorak, 8. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Rod i broj imenica-obnavljanje i proširivanje znanja
 2. Matematika – Čitanje i pisanje brojeva do milion-utvrđivanje
 3. Priroda i društvo – Beograd-glavni grad Srbije-obrada

Sreda, 9. septembar 2020.

 1. Matematika – Čitanje i pisanje brojeva do milion-utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Zanimljivi tekstovi iz dečije štampe
 3. Likovna kultura – Dekolaž To sam ja na drugi način-slikanje

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Stevan Raičković: Ko da to bude-obrada
 2. Matematika – Zapisivanje brojeva u obliku zbira proizvoda-obrada
 3. Priroda i društvo – Moja domovina Republika Srbija-utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Omiljeni junak crtanog filma-obrada
 2. Matematika – Mesne vrednosti cifara-obrada
 3. Muzička kultura – Šaputanje-N. Hercigonja, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 7. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Pravopis (4. razred) – ponavljanje
 • 8.35… Matematika – Jednačine u skupu N0, obnavljanje
 • 9.10… Istorija – Uvodni čas, Šta je istorija (obrada)

Utorak, 8. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Nejednačine u skupu N0, obnavljanje
 • 8.35… Srpski jezik – Gramatika: Inicijalni test
 • 9.10… Biologija – Osobine živih bića na primerima živih bića iz moje okoline – obrada

Sreda, 9. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Branko Radičević: Pevam danju, pevam noću
 • 8.35… Tehnika i tehnologija – Pravila ponašanja i rada u kabinetu / Organizacija radnog mesta
 • 9.10… Geografija – Naziv i istorijski razvoj geografije; predmet proučavanja; podela i značaj

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Inicijalni test (predlog zadataka i analiza), provera znanja
 • 8.35… Engleski jezik – 3. Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje
 • 9.10… Biologija – Organizmi su građeni od ćelija; jednoćelijski, višećelijski organizmi – obrada

Petak, 11. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Jezička kultura – čas o poeziji, o pesmama
 • 8.35… Matematika – Deljivost u skupu N0, obrada
 • 9.10… Informatika i računarstvo – Jedinstvo hardvera, softvera i servisa

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 7. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Ponavljanje gradiva iz 5.r.
 • 8.35… Matematika – Negativni brojevi. Brojevna prava. Skup celih brojeva, obrada
 • 9.10… Istorija – Uvodni čas, Doba srednjeg veka i ranog novog veka (obrada)…

Utorak, 8. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Suprotni brojevi. Apsolutna vrednost. Upoređivanje celih brojeva, obrada
 • 8.35… Srpski jezik – Pravopis (ponavljanje gradiva)
 • 9.10… Fizika – Metode istraživanja u fizici, Fizika i druge nauke Obrada

Sreda, 9. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Inicijalni test
 • 8.35… Biologija – Građa ćelije – obrada / Građa ćelije – utvrđivanje
 • 9.10… Geografija – Pojam geografske karte i njen razvoj kroz istoriju / Sistematizacija

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Suprotni brojevi. Apsolutna vrednost. Upoređivanje celih brojeva, utvrđivanje
 • 8.35… Engleski jezik – Predstavljanje sebe i drugog uz korišćenje jednostavnijih jezičkih sredstva…
 • 9.10… Fizika – Metode istraživanja u fizici, Fizika i druge nauke Utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Isidora Sekulić: Bure
 • 8.35… Matematika – Sabiranje celih brojeva, obrada
 • 9.10… Informatika i računarstvo -Rad sa datotekama na različitim uređajima

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 7. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Pravopis (šesti razred) – ponavljanje
 • 10.20… Matematika – Kvadrat racionalnog broja obrada
 • 10.55… Istorija – Uvodni čas, Odlike perioda od Industrijske revolucije do završetka Prvog svetskog rata (obrada)

Utorak, 8. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Kvadrat racionalnog broja, utvrđivanje
 • 10.20… Srpski jezik – Gramatika: Inicijalni test
 • 10.55… Biologija – Jedro, DNK i geni – obrada / Jedro, DNK i geni – utvrđivanje

Sreda, 9. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Književnost: Papirni brodovi, Rabindranat Tagore
 • 10.20… Geografija – Južna Evropa/Države južne Evrope nastale raspadom SFRJ
 • 10.55… Hemija – Hemija i njen značaj. Supstance. Vrste supstanci, utvrđivanje / Hemijska laboratorija i eksperiment, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Rešavanje jednačine x2 = a, a ≥ 0, Kvadratni koren, obrada
 • 10.20… Engleski jezik – Predstavljanje sebe i drugih i traženje…
 • 10.55… Fizika – Pojam ubrzanja, obrada / Sila kao uzrok promene brzine tela, Pojam ubrzanja, utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Jezička kultura: Govorna vežba
 • 10.20… Matematika – Kvadratni koren, utvrđivanje
 • 10.55… Informatika i računarstvo – Računarska grafika

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 7. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Ponavljanje gradiva iz 7. razreda
 • 12.05… Matematika – Inicijalni test, provera znanja
 • 12.40… Istorija – Promene u privredi, društvu i kulturi u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka (obrada)
 • 13.15… Fizika – Oscilatorno kretanje i pojmovi koji ga opisuju, obrada

Utorak, 8. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Proporcionalne veličine, obnavljanje
 • 12.05… Srpski jezik – Inicijalni test
 • 12.40… Biologija – Raznovrsnost živog sveta, biodiverzitet – obrada
 • 13.15… Engleski jezik – Predstavljanje sebe i drugih i traženje

Sreda, 9. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Jezik svakodnevne komunikacije – govoreni i pisani
 • 12.05… Geografija – Geografski položaj, granice i veličina Srbije
 • 12.40… Istorija – Međunarodni odnosi u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka (obrada)
 • 13.15… Hemija – Kiseonik – svojstva i primena, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Talesova teorema, obrada
 • 12.05… Informatika i računarstvo – Kreiranje radne tabele i unos podataka
 • 12.40… Fizika – Primena zakona održanja energije na oscilatornom kretanju, obrada
 • 13.15… Biologija – Raznovrsnost živog sveta, biodiverzitet – utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Ponavljanje gradiva iz 7. razreda: Istorija jezika
 • 12.05… Matematika – Talesova teorema, utvrđivanje
 • 12.40… Geografija – Postanak i teritorijani raspored glavnih reljefnih celina
 • 13.15… Hemija – Nemetali, vodonik i kiseonik, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)