Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (19-23. oktobar 2020)
RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Sarah Dietz / Pexels)
RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Sarah Dietz / Pexels)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (19-23. oktobar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 19. do 23. oktobra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 19. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Ll – obrada
 • Matematika – Brojanje – utvrđivanje
 • Digitalni svet – Pametni digitalni uređaji – obrada

Utorak, 20. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Skupovi i brojanje – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Naše osnovne životne potrebe – obrada

Sreda, 21. oktobar 2020.

 • Matematika – Skupovi i brojanje – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Priča po nizu slika – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Senka, svetlo i tama – obrada

Četvrtak, 22. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Priča po nizu slika – utvrđivanje
 • Matematika – Broj 1 – obrada
 • Svet oko nas – Sličnosti i razlike među nama – obrada

Petak, 23. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Ljlj – obrada
 • Matematika – Broj 1 – utvrđivanje
 • Digitalni svet – Digitalni uređaji – utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 19. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: Izbor iz poezije Ljubivoja Ršumovića, utvrđivanje
 • Matematika – Određivanje nepoznatog umanjenika, obrada
 • Engleski jezik – Izražavanje količine i broja, obrada i utvrđivanje

Utorak, 20. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Recitovanje lirskih pesama obrađenih u poglavlju „Da li mi verujete“, utvrđivanje
 • Matematika – Određivanje nepoznatog umanjenika, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Kako su povezani selo i grad, obrada

Sreda, 21. oktobar 2020.

 • Matematika – Određivanje nepoznatog umanjioca, obrada
 • Srpski jezik – Dve tačke i zapeta u nabrajanju, obrada
 • Likovna kultura – Jednobojno/višebojno, obrada

Četvrtak, 22. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Dve tačke i zapeta kod nabrajanja, obrada
 • Matematika – Određivanje nepoznatog umanjioca, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Naselja, utvrđivanje

Petak, 23. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Diktat, utvrđivanje
 • Matematika – Određivanje nepoznatog broja, obrada
 • Muzička kultura – Sada znaš – Školska tabla, sistematizacija

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 19. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Hajdi u priči i Hajdi na filmu, utvrđivanje
 • Matematika – Oduzimanje desetica od trocifrenog broja (237-50), usmeni postupak, obrada
 • Engleski jezik – Izražavanje količine i opisivanje predmeta i biljaka…

Utorak, 20. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Podela reči na kraju reda, obrada
 • Matematika – Oduzimanje desetica od trocifrenog broja, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Proizvodne i neproizvodne delatnosti, obrada

Sreda, 21. oktobar 2020.

 • Matematika – Sabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja, usmeni postupak, obrada
 • Srpski jezik – Razumem šta čitam, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Ilustracija za dečije knjige. Ilustrujemo Hajdi.

Četvrtak, 22. oktobar 2020.

 • Srpski jezik -Pisanje prisvojnih prideva, obrada
 • Matematika – Sabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja, usmeni postupak, obrada
 • Priroda i društvo – Proizvodne i neproizvodne delatnosti. Saobraćaj, utvrđivanje

Petak, 23. oktobar 2020.

 • Srpski jezik -Pisanje prisvojnih prideva, utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Trajanje tonova, slušanje i izvođenje, obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 19. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – D. Maksimović: Paukovo delo, obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 1000, obnavljanje
 • Engleski jezik – Davanje osnovnih informacija o sebi, obrada i utvrđivanje

Utorak, 20. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Ispravak pismenog zadatka
 • Matematika – Pismeno sabiranje preko 1000, obrada
 • Priroda i društvo – Upoznajmo carstvo biljaka, obrada

Sreda, 21. oktobar 2020.

 • Matematika – Pismeno sabiranje preko 1000, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Ispravak pismenog zadatka
 • Likovna kultura – Kompozicija oblika prema položenoj, kosoj ili uspravnoj liniji – slikanje (tempere ili gvaš)

Četvrtak, 22. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Moj nezaboravni doživljaj, obrada
 • Matematika – Pismeno sabiranje preko 1000, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Upoznajmo carstvo životinja, obrada

Petak, 23. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Doživljaj koji ću pamtiti, utvrđvanje
 • Matematika – Pismeno oduzimanje, obrada
 • Muzička kultura – Adagio – T. Albinoni, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 19. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Iz grčke mitologije, obrada
 2. 8.35… Matematika – Prazan skup. Jednakost skupova. Podskup, obrada
 3. 9.10… Istorija – Praistorija, utvrđivanje

Utorak, 20. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Skupovi, vežbanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Lokativ, obrada
 3. 9.10… Biologija – Izlučivanje, obrada

Sreda, 21. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Razlikovanje dativa i lokativa
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Pravila i propisi kretanja pešaka, vozača bicikla i dečijih vozila, obrada
 3. 9.10… Geografija – Oblik i dimenzija Zemlje, raspored kopna i vode na Zemlji, utvrđivanje

Četvrtak, 22. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Presek i unija skupova, obrada
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje važnih događaja u sadašnjosti, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Izlučivanje, utvrđivanje

Petak, 23. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Devojka cara nadmudrila, obrada
 2. 8.35… Matematika – Razlika skupova, obrada
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Snimanje zvuka i video zapisa

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 19. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Jovan Dučić: Selo, obrada
 2. 8.35… Matematika – Odnos između stranica i uglova trouglova, utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Religija u ranom srednjm veku, obrada i utvrđivanje

Utorak, 20. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Nejednakost trougla, obrada
 2. 8.35… Srpski jezik – Jezička kultura: pejzaž (opisivanje statičkih i dinamičkih pojava u prirodi), vežbanje
 3. 9.10… Fizika – Promenljivo pravolinijsko kretanje i srednja brzina, utvrđivanje

Sreda, 21. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Priprema za prvi pismeni zadatak
 2. 8.35… Biologija -Ishrana i varenje, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Geografsko proučavanje stanovništva, pojava prvih civilizacija, obrada

Četvrtak, 22. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Vrste trouglova, obrada
 2. 8.35… Engleski jezik – Prihvatanje/ odbijanje predloga i davanje odgovarajućeg opravdanja, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Kretanje, računski i grafički zadaci, uvežbavanje

Petak, 23. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Prvi školski pismeni zadatak, utvrđivanje
 2. 8.35… Matematika – Jednakokraki, jednakostranični, pravougli trougao
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Rad sa video zapisom

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 19. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Jezička kultura: Priprema za prvi školski pismeni zadatak
 2. 10.20… Matematika – Pitagorina teorema –primena na pravougaonik
 3. 10.55… Istorija – Doba Svete alijanse, obrada i utvrđivanje

Utorak, 20. oktobar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik, utvrđivanje
 2. 10.20… Srpski jezik – Jezička kultura: Ispravka prvog školskog pismenog zadatka (kolektivna)
 3. 10.55… Biologija – Izrada dihotomog ključa, obrada i utvrđivanje

Sreda, 21. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Jezička kultura: Ispravka prvog školskog pismenog zadatka (individualna)
 2. 10.20… Geografija – Severna Evropa. Kraljevina Norveška, obrada i utvrđivanje
 3. 10.55… Hemija – Atom, utvrđivanje/ Raspored elektrona, obrada

Četvrtak, 22. oktobar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Primena Pitagorine teoreme na kvadrat, obrada
 2. 10.20… Engleski jezik – Opisivanje radnji koje su trajale u prošlosti…
 3. 10.55… Fizika – Zavisnost brzine od vremena, obrada i utvrđivanje

Petak, 23. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Glagolski pridev trpni, obrada
 2. 10.20… Matematika – Primena Pitagorine teoreme na kvadrat, utvrđivanje
 3. 10.55… Informatika i računarstvo -Animirane slike

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 19. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Padeži za označavanje mesta završetka kretanja i mesta nalaženja. Padežna sinonimija, ponavljanje
 2. 12.05… Matematika – Poliedar, obrada
 3. 12.40… Istorija – Srbi pod osmanskom vlašću krajem 19. i početkom 20. veka, obrada
 4. 13.15… Fizika – Sferna ogledala, konstrukcija likova ogledala, obrada

Utorak, 20. oktobar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Poliedar, utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – Prota Mateja Nenadović, Memoari (odlomak), obrada
 3. 12.40… Biologija – Populacija i biocenoza, utvrđivanje
 4. 13.15… Engleski jezik – Izricanje upozorenja i iznošenje predloga i saveta, obrada i utvrđivanje

Sreda, 21. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Epske narodne pesme novijih vremena, obrada
 2. 12.05… Geografija – Klima Srbije: elementi i faktori, obrada
 3. 12.40… Istorija – Balkanski ratovi, obrada
 4. 13.15… Hemija – Legure, obrada

Četvrtak, 22. oktobar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Prvi pismeni zadatak, provera znanja
 2. 12.05… Informatika i računarstvo – Izvedene tabele, pivot tabele
 3. 12.40… Fizika – Konstrukcija likova kod sfernih ogledala, utvrđivanje
 4. 13.15… Biologija – Ekosistem – osnovni procesi, odnosi ishrane, obrada

Petak, 23. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Miloš Crnjanski: Seobe, odlomak
 2. 12.05… Matematika – Ispravak prvog pismenog zadatka, utvrđivanje
 3. 12.40… Geografija – Tipovi klime, obrada
 4. 13.15… Hemija – Metali – kombinovani zadaci, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)