Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (26-30. oktobar 2020)
TV i online nastava za osnovce (foto: Pixabay)
TV i online nastava za osnovce (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (26-30. oktobar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 26. do 30. oktobra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 26. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Zz, obrada
 • Matematika – Broj 2, obrada
 • Digitalni svet – Učenje u digitalnom svetu (obrazovne igre, materijali, udžbenici), obrada

Utorak, 27. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Vv, obrada
 • Matematika – Broj 2, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Ja i drugi, utvrđivanje

Sreda, 28. oktobar 2020.

 • Matematika – Broj 3, obrada
 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Ja posejah lan – narodna pesma, obrada; Sve je pošlo naopačke – pesma, obrada

Četvrtak, 29. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Jezičke igre, utvrđivanje
 • Matematika – Broj 3, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Čuvajmo svoje zdravlje, obrada

Petak, 30. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Gg, obrada
 • Brojevi 1, 2 i 3, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za zajedničke aktivnosti – obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 26. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Dejan Aleksić: Jednom je jedan dečak zevnuo, obrada
 • Matematika – Određivanje nepoznatog broja, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Iskazivanje molbe, zahvalnosti i osećanja, obrada

Utorak, 27. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Igrom kroz znanje, utvrđivanje
 • Matematika – Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa, obrada
 • Svet oko nas – Zanimanja ljudi u selu i gradu, obrada

Sreda, 28. oktobar 2020.

 • Matematika – Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa, obrada
 • Srpski jezik – Prepričavanje pročitanih priča iz čitanke, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Kontrasti – suprotnosti, sistematizacija

Četvrtak, 29. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Potvrdne i odrične rečenice, obrada
 • Matematika – Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Saobraćaj, obrada

Petak, 30. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Rečenice prema obliku. Pisanje reči NE u odričnim rečenicama, utvrđivanje
 • Matematika – Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Jesen, Stanko Korunović, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 26. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Izbor iz poezije D. Radovića (domaća lektira), obrada
 • Matematika – Oduzimanje dvocifrenog broja od trocifrenog, obrada
 • Engleski jezik – Iskazivanje molbe, zahvalnosti, potreba; čestitanje rođendana i drugih značajnih događaja – obrada i utvrđivanje

Utorak, 27. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Izbor iz poezije Dušana Radovića (domaća lektira), obrada
 • Matematika – Oduzimanje dvocifrenog broja od trocifrenog, obrada
 • Priroda i društvo – Naš kraj, sistematizacija

Sreda, 28. oktobar 2020.

 • Matematika – Oduzimanje dvocifrenog broja od trocifrenog, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Izbor iz poezije Dušana Radovića (domaća lektira), utvrđivanje
 • Likovna kultura – Sporazumevanje – govor tela. Čitamo pogled, izraz lica, držanje tela, gest i kretanje, obrada i vežbanje

Četvrtak, 29. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Gradivni pridevi, obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Naš kraj, provera

Petak, 30. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Gradivni pridevi, utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje, provera
 • Muzička kultura – Takt, taktica, 2/4 takt, taktiranje, obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 26. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Braća Grim -Trnova Ružica, obrada
 • Matematika – Pismeno oduzimanje, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Izražavanje interesovanja i dopadanja/nedopadanja; opisivanje; poziv na učešće – obrada/utvrđivanje

Utorak, 27. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Braća Grim – Trnova Ružica, utvrđivanje
 • Matematika – Pismeno oduzimanje, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Carstvo biljaka i životinja, utvrđivanje

Sreda, 28. oktobar 2020.

 • Matematika – Pismeno sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Upotreba zamenice VI iz poštovanja, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Vežbe: oblo-rogljasto vajanje (glina, plastelin ili papir), vežbe

Četvrtak, 29. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – D. Erić: Čik da pogodite zbog čega su se posvađala dva zlatna brata, obrada
 • Matematika – Računamo lakše i brže, obrada
 • Priroda i društvo – Upoznajmo biljni i životinjski svet – šume, obrada

Petak, 30. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – D. Erić: Čik da pogodite zbog čega su se posvađala dva zlatna brata
 • Matematika – Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Višnjičica rod rodila – narodna iz Srbije, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 26. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Devojka cara nadmudrila i narodne novele – odlike, vežbanje/utvrđivanje
 2. 8.35… Matematika – Skupovi i skupovne operacije, utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Države Starog istoka, obrada

Utorak, 27. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Skupovi i skupovne operacije, vežbanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Padeži – nezavisni i zavisni, vežbanje
 3. 9.10… Biologija – Ishrana, disanje, izlučivanje, sistematizacija

Sreda, 28. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Padeži – značenje i službe – sistematizacija, utvrđivanje
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Pravila i propisi u saobraćaju – računarska simulacija i saobraćajni poligon, vežba
 3. 9.10… Geografija – Rotacija Zemlje, obrada

Četvrtak, 29. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Prvi pismeni zadatak
 2. 8.35… Engleski jezik – Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Pokretljivost – kretanje, obrada

Petak, 30. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Vuk S. Karadžić: Moba i prelo (iz dela Život i običaji naroda srpskoga), obrada
 2. 8.35… Matematika – Analiza pismenog zadatka
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Multimedijalne prezentacije

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 26. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Ispravak prvog školskog pismenog zadatka vežbanje/utvrđivanje
 2. 8.35… Matematika – Pravougli trougao, obrada
 3. 9.10… Istorija – Naseljavanje Slovena na Balkansko poluostrvo, obrada i utvrđivanje

Utorak, 27. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Trougao, vrste trouglova, uglovi trougla, utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Ispravak prvog školskog pismenog zadatka vežbanje/utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Kretanje, sistematizacija

Sreda, 28. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Domaća lektira – Branko Ćopić: Orlovi rano lete, obrada
 2. 8.35… Biologija – Disanje, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Stanovništvo – kretanje, naseljavanje, broj… utvrđivanje

Četvrtak, 29. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Trougao, vrste trouglova, uglovi trougla, utvrđivanje
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje karakteristika bića, predmeta, mesta… obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Uzajamno delovanje dva tela u neposrednom dodiru, obrada

Petak, 30. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Domaća lektira – Branko Ćopić: Orlovi rano lete, vežbanje/utvrđivanje
 2. 8.35… Matematika – Prvi pismeni zadatak, provera znanja
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Multimedijalne prezentacije

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 26. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Glagolski pridev trpni, vežbanje
 2. 10.20… Matematika – Primena Pitagorine teorema na jednakokraki i jednakostranični trougao, obrada
 3. 10.55… Istorija – Istočno pitanje i balkanski narodi, obrada i utvrđivanje

Utorak, 27. oktobar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Primena Pitagorine teorema na jednakokraki i jednakostranični trougao, utvrđivanje
 2. 10.20… Srpski jezik – Nelični glagolski oblici, vežbanje
 3. 10.55… Biologija – Raznovrsnost u carstvu biljaka, obrada i utvrđivanje

Sreda, 28. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Desanka Maksimović: Krvava bajka, obrada
 2. 10.20… Geografija – Istočna Evropa, obrada i utvrđivanje
 3. 10.55… Hemija – Periodni sistem elemenata. Plemeniti gasovi – svojstva i primena… obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 29. oktobar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Primena Pitagorine teorema na romb, obrada
 2. 10.20… Engleski jezik – Opisivanje iskustva u prošlosti, obrada i utvrđivanje
 3. 10.55… Fizika – Računski zadaci; određivanje stalnog ubrzanja pri kretanju kuglice niz žljeb, vežba

Petak, 30. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Recitovanje: Krvava bajka, utvrđivanje
 2. 10.20… Matematika – Primena Pitagorine teorema na romb, utvrđivanje
 3. 10.55… Informatika i računarstvo – Snimanje video zapisa

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 26. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Jednoznačne i višeznačne reči. Homonimija i polisemija. vežbanje / utvrđivanje
 2. 12.05… Matematika – Jednakosti i nejednakosti, obrada
 3. 12.40… Istorija – Srpski narod pod osmanskom vlašću na početku 20. veka i balkanski ratovi, utvrđivanje
 4. 13.15… Fizika – Brzina svetlosti i zakon prelamanja. Totalna refleksija, obrada

Utorak, 27. oktobar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Jednakosti i nejednakosti, utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – P. P. Njegoš, Gorski vijenac (odlomci), obrada
 3. 12.40… Biologija – Ekosistem – osnovni procesi, odnosi ishrane, utvrđivanje
 4. 13.15… Engleski jezik – Iznošenje predloga i saveta, obrada i utvrđivanje

Sreda, 28. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – P. P. Njegoš, Gorski vijenac (odlomci) vežbanje / utvrđivanje
 2. 12.05… Geografija – Klima Srbije i tipovi klime, utvrđivanje
 3. 12.40… Istorija – Prvi svetski rat – tok rata, obrada
 4. 13.15… Hemija – Formule i nazivi soli, obrada

Četvrtak, 29. oktobar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Ekvivalentne transformacije jednačina, obrada
 2. 12.05… Informatika i računarstvo – Vizualizacija podataka
 3. 12.40… Fizika – Brzina svetlosti i zakon prelamanja. Totalna refleksija, utvrđivanje
 4. 13.15… Biologija – Razvoj i sukcesije ekosistema, obrada

Petak, 30. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Vežbe na argumentovanom tekstu, vežbanje /utvrđivanje
 2. 12.05… Matematika – Ekvivalentne transformacije jednačina, utvrđivanje
 3. 12.40… Geografija – Vode Srbije, obrada
 4. 13.15… Hemija – Soli – kombinovani zadaci, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.