Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (5-9. oktobar 2020)
TV i online nastava za osnovce (foto: Andrea Piacquadio / Pexels)
TV i online nastava za osnovce (foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (5-9. oktobar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 5. do 9. oktobra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 5. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Ss (obrada)
 • Matematika – Poređenje po visini i dužini; poređenje predmeta po širini (utvrđivanje)
 • Digitalni svet – Digitalni uređaji su svuda oko nas – obrada

Utorak, 6. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Nn, obrada
 • Matematika – Klasifikacija predmeta prema svojstvima, utvrđivanje
 • Svet oko nas – U naselju poštujemo pravila ponašanja (obrada)

Sreda, 7. oktobar 2020.

 • Matematika – Geometrija, provera znanja
 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova (utvrđivanje)
 • Likovna kultura – Visoko-nisko, široko-usko, dugo-kratko – obrada

Četvrtak, 8. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Ee (obrada)
 • Matematika – Skup, element (član) skupa (obrada)
 • Svet oko nas – U naselju poštujemo pravila ponašanja (utvrđivanje)

Petak, 9. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Rr (obrada)
 • Matematika – Skup, element (član) – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta, obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 5. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Zapovedne rečenice. Uzvičnik – obrada
 • Matematika – Oduzimanje zbira ili razlike od broja – obrada
 • Engleski jezik – Komunikacija u učionici; pozdravljanje – obrada/utvrđivanje

Utorak, 6. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Rečenice prema značenjeu. Pravopisni znaci – utvrđivanje
 • Matematika – Oduzimanje zbira ili razlike od broja – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Škola, simboli naše države, porodica, zdravlje – utvrđivanje

Sreda, 7. oktobar 2020.

 • Matematika – Oduzimanje broja od zbira ili razlike – obrada
 • Srpski jezik – Šaljive narodne pesme: Da vam pevam što istina nije ili Mišja molba – obrada
 • Likovna kultura – Likovni kontrasti – obrada

Četvrtak, 8. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Duško Trifunović: Dva jarca – obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje zbira ili razlike brojem. Sabiranje ili oduzimanje broja od zbira ili razlike. – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Drugi i ja – sistematizacija

Petak, 9. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Govorna vežba: Slatko sam se nasmejao/nasmejala – utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje zbira ili razlike brojem. Sabiranje ili oduzimanje broja od zbira ili razlike. – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Telefonijada, Minja Subota, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 5. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju imena naroda – utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja, usmeni postupak – obrada
 • Engleski jezik – Pozdravljanje, davanje osnovnih informacija o sebi – obrada i utvrđivanje

Utorak, 6. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Pisanje teksta latinicom – diktat – obnavljanje
 • Matematika – Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja, usmeni postupak – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Naselja našeg kraja (selo i grad, njihova povezanost) – obrada

Sreda, 7. oktobar 2020.

 • Matematika – Oduzimanje jednocifrenog broja od trocifrenog, usmeni postupak – obrada
 • Srpski jezik – Imenice – provera znanja
 • Likovna kultura – Boje-primarne i sekundarne. Pravimo boje. – obrada i vežbanje

Četvrtak, 8. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Ljubivoje Ršumović: Aždaja svome čedu tepa – obrada
 • Matematika – Oduzimanje jednocifrenog broja od trocifrenog, usmeni postupak – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Stanovništvo i naselja našeg kraja

Petak, 9. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Pisanje priče na osnovu slika – obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Pevanje/slušanje pesme po izboru i kreiranje pokreta – utvrđivanje

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 5. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Lične zamenice – obrada
 • Matematika – Skup prirodnih brojeva N i skup N 0 – provera
 • Engleski jezik – Predstavljanje sebe i drugih; davanje osnovnih informacija o sebi – obrada/utvrđivanje

Utorak, 6. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Lične zamenice – obrada
 • Matematika – Upoređivanje površi – obrada
 • Priroda i društvo – Klima Srbije – utvrđivanje

Sreda, 7. oktobar 2020.

 • Matematika – Upoređivanje površi – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Lične zamenice – obrada
 • Likovna kultura – Organizovanje trodimenzijalnih oblika u prostoru i ravni; površinski-prostorno-vajanje (glina ili plastelin) – obrada

Četvrtak, 8. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Lične zamenice – utvrđivanje
 • Matematika – Površina figure – obrada
 • Priroda i društvo – Srbija-naša domovina – sistematizacija

Petak, 9. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Lične zamenice -utvrđivanje
 • Matematika – Površina figure – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Na livadi pod jasenom – M. Milojević, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 5. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Vežbe u razlikovanju nominativa i akuzativa i genitiva i akuzativa
 2. 8.35… Matematika – Deljivost, provera znanja
 3. 9.10… Istorija – Praistorija, obrada i utvrđivanje

Utorak, 6. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Najveći zajednički delilac, obrada
 2. 8.35… Srpski jezik – Ero s onog sveta
 3. 9.10… Biologija – Hrana kao izvor energije i gradivnih supstanci, obrada

Sreda, 7. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Šaljive narodne pripovetke
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Upotreba informacionih tehnologija u savremenom saobraćaju, obrada i vežba
 3. 9.10… Geografija – Čovek i geografija, Vasiona – sistematizacija

Četvrtak, 8. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Najveći zajednički delilac, vežbanje
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti i iskazivanje vremena
 3. 9.10… Biologija – Hrana kao izvor energije i gradivnih supstanci, utvrđivanje

Petak, 9. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – priprema za prvi školski pismeni zadatak
 2. 8.35… Matematika – Najveći zajednički sadržalac, obrada
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Rad sa tekstom, vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 5. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Građenje reći, vežbanje
 2. 8.35… Matematika – Izrazi sa promenljivom, utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Vizantija, Franačka i Arabljani u ranom srednjem veku, utvrđivanje

Utorak, 6. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Brojevni izrazi – primena, utvrđivanja
 2. 8.35… Srpski jezik – Građenje reči, utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Brzina ravnomernog pravolinijskog kretanja, utvrđivanje

Sreda, 7. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Petar Kočić: Jablan, obrada
 2. 8.35… Biologija – Jednoćelijski, kolonijalni i višećelijski organizmi, sistematizacija
 3. 9.10… Geografija – Podela karata prema razmeri i sadržini, obrada / Orijentacija

Četvrtak, 8. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Celi brojevi, sistematizacija
 2. 8.35… Engleski jezik – Iznošenje predloga i saveta, upućivanje poziva
 3. 9.10… Fizika – Određivanje pređenog puta i vremena pri ravnomernom pravolinijskom kretanju

Petak, 9. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Petar Kočić: Jablan, vežbanje
 2. 8.35… Matematika – Celi brojevi, provera znanja
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Rad sa zvučnim i video zapisom, vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 5. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Domaća lektira – Miroslav Antić: Šašava knjiga (zbirka), obrada
 2. 10.20… Matematika – Produžena proporcija, obrada
 3. 10.55… Istorija – Francuska revolucija – proglašenje republike, obrada/utvrđivanje

Utorak, 6. oktobar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Produžena proporcija, utvrđivanje
 2. 10.20… Srpski jezik – Gramatika: Glagolski prilog sadašnji, obrada
 3. 10.55… Biologija – Nasleđivanje pola i nasledne bolesti, obrada i utvrđivanje

Sreda, 7. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Glagolski prilog sadašnji, vežbanje
 2. 10.20… Geografija – Zapadna Evropa, obrada
 3. 10.55… Hemija – Atomi elemenata i hemijski simboli

Četvrtak, 8. oktobar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Realni brojevi, utvrđivanje
 2. 10.20… Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti – obrada, utvrđivanje
 3. 10.55… Fizika – Ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje

Petak, 9. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Recitovanje- Miroslav Antić: Plavi čuperak i Šašava knjiga
 2. 10.20… Matematika – Realni brojevi, sistematizacija
 3. 10.55… Informatika i računarstvo – Rad sa slikama, vežbanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 5. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Funkcionalni stilovi, vežbanje/utvrđivanje
 2. 12.05… Matematika – Prava i ravan. Odnos dve prave, obrada
 3. 12.40… Istorija – Crna Gora od 1878. do 1914, obrada
 4. 13.15… Fizika – Pravolinijsko prostiranje svetlosti, obrada

Utorak, 6. oktobar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Prava i ravan. Odnos dve prave, utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – Priprema za prvi školski pismeni zadatak
 3. 12.40… Biologija – Odnos organizma i životne sredine – adaptacija i životne forme, obrada
 4. 13.15… Engleski jezik – Opisivanje predviđanja i verovatnoće, obrada i utvrđivanje

Sreda, 7. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Prvi školski pismeni zadatak, utvrđivanje
 2. 12.05… Geografija – Planinski reljef Srbije, Dinaridi – obrada
 3. 12.40… Istorija – Crna Gora od 1878. do 1914. – utvrđivanje
 4. 13.15… Hemija – Zastupljenost metala u prirodi i njihova svojstva, obrada

Četvrtak, 8. oktobar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Dve ravni. Određenost ravni, obrada
 2. 12.05… Informatika i računarstvo – Sortiranje i filtriranje, elementarne statistike, vežbanje
 3. 12.40… Fizika – Zakon odbijanja svetlosti i ravna ogledala, obrada
 4. 13.15… Biologija – Ekološki faktori, adaptacije i životne forme, utvrđivanje

Petak, 9. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Ispravak prvog školskog pismenog zadatka, vežbanje / utvrđivanje
 2. 12.05… Matematika – Dve ravni. Određenost ravni, utvrđivanje
 3. 12.40… Geografija – Planinski reljef Srbije, Dinaridi, utvrđivanje
 4. 13.15… Hemija – Kalcijum – svojstva i primena, obrada

(danubeogradu.rs)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.