Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (30. novembar – 4. decembar 2020)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (30. novembar – 4. decembar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 30. novembra do 4. decembra 2020. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 30. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Nula – utvrđivanje
 • Digitalni svet – Otkrivanje sveta pomoću digitalnih uređaja – obrada

Utorak, 1. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Prvi dan u školi, Bora Oljačić, dramski tekst – obrada
 • Matematika – Broj 6 – obrada
 • Svet oko nas – Praznici i običaji – obrada

Sreda, 2. decembar 2020.

 • Matematika – Broj 6 – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Ff – obrada
 • Likovna kultura- Kretanje oblika. Udaljenost oblika. U svetu oblika – obrada i vežbanje

Četvrtak, 3. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Cc – obrada
 • Matematika – Broj 7 – obrada
 • Svet oko nas- Praznici i običaji – utvrđivanje

Petak, 4. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Broj 7 – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta; osnovne boje; izražavanje pripadanja/nepripadanja; brojevi do 10 – utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 30. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Vlastite i zajedničke imenice. Razlikovanje roda i broja imenica – utvrđivanje
 • Matematika – Znak puta. Množenje kao skraćeno sabiranje. Činioci i proizvod – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje mesta i traženje/ davanje informacije (obaveštenja) o položaju u prostoru – obrada i utvrđivanje

Utorak, 1. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Dušan Radović: Lepo je sve što je malo – obrada
 • Matematika – Znak puta. Množenje kao skraćeno sabiranje. Činioci i proizvod – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Vode u naselju i okolini – obrada

Sreda, 2. decembar 2020.

 • Matematika – Množenje broja 2 i brojem 2 – obrada
 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice U, V – obrada
 • Likovna kultura – Stvaramo novu celinu preoblikovanjem – utvrđivanje

Četvrtak, 3. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Desanka Maksimović: Bajka o labudu – obrada
 • Matematika – Množenje broja 2 i brojem 2 – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Vode u naselju i okolini – utvrđivanje

Petak, 4. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Desanka Maksimović: Bajka o labudu – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje broja 10 i brojem 10 – obrada
 • Muzička kultura – Blistaj, blistaj, zvezdo mala,pesma iz Francuske – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 30. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Pisanje rečce ne uz imenice, prideve i glagole – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje zbira i razlike brojem – obrada
 • Engleski jezik – Izražavanje pripadanja i nepripadanja; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih – obrada i utvrđivanje

Utorak, 1. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Narodna bajka: Čardak ni na nebu ni na zemlji – obrada
 • Matematika – Množenje zbira i razlike brojem – utvrđivanje
 • Priroda i društvo -Tečno, gasovito i čvrsto stanje vode – obrada

Sreda, 2. decembar 2020.

 • Matematika – Deljenje zbira i razlike brojem – obrada
 • Srpski jezik – Narodna bajka: Čardak ni na nebu ni na zemlji – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Tumačenje vizuelnih informacija u prirodi – obrada i vežbanje

Četvrtak, 3. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Prepričavanje narodne bajke Čardak ni na nebu ni na zemlji prema zajedničkom planu – obrada
 • Matematika – Deljenje zbira i razlike brojem – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kruženje vode u prirodi – obrada

Petak, 4. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju višečlanih geografskih naziva – obrada
 • Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – obrada
 • Muzička kultura – Narodna pesma: Mi idemo preko polja. Ton i nota MI – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 30. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Pridevi – provera znanja
 • Matematika – Stalnost zbira – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti i reagovanje na njega – utvrđivanje

Utorak, 1. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Upravni govor – obrada
 • Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika – obrada
 • Priroda i društvo -Biljni i životinjski svet Srbije – provera znanja

Sreda, 2. decembar 2020.

 • Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Upravni govor – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Tempera tehnika; ilustrovanje muzičke kompozicije, slikanje – tempera – obrada

Četvrtak, 3. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Narodna pesma: Stari Vujadin – obrada
 • Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjioca – obrada
 • Priroda i društvo – Čovek je prirodno i društveno biće – obrada

Petak, 4. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Neupravni govor – obrada
 • Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjioca – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Solmizacija, R. Rodžers – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Narodna bajka: „Biberče“, obrada
 2. 8.35… Matematika – Centralna simetrija, vežbanje
 3. 9.10… Istorija – Najstariji period Grčke istorije, obrada

Utorak, 1. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Vektor i translacija, obrada
 2. 8.35… Srpski jezik – Dramski tekst: Ljubiša Đokić: „Biberče“, obrada
 3. 9.10… Biologija – Razmnožavanje, utvrđivanje

Sreda, 2. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Jezička kultura: Bajka i drama „Biberče“, vežbanje, utvrđivanje
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Tipovi i debljine linija. Geometrijsko crtanje, obrada, vežba
 3. 9.10… Geografija – Vulkanizam i zemljotresi, obrada

Četvrtak, 3. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Vektor i translacija, utvrđivanje
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje predmeta i mesta, obrada, utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Rast i razvoj. Dužina života biljaka, obrada

Petak, 4. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Pridevi (test), utvrđivanje
 2. 8.35… Matematika – Osnovni geometrijski pojmovi, kontrolna vežba
 3. 9.10… Informatika – Informacije na internetu, autorska prava i licence

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Branko Ćopić „Čudesna sprava“, obrada
 2. 8.35… Matematika – Konstrukcija opisane i upisane kružnice trougla, utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Krstaški ratovi, obrada, utvrđivanje

Utorak, 1. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Konstrukcija trougla i njegove opisane i upisane kružnice, utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Vladimir Stojiljković: „Pismopisac“ (Pismo Branku Ćopiću), obrada
 3. 9.10… Fizika – Određivanje intenziteta sile dinamometrom, obrada

Sreda, 2. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Jednačenje suglasnika po zvučnosti, obrada
 2. 8.35… Biologija – Kretanje-mišići, obrada, utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Veličina, funkcije i tipovi naselja. Pojam, pojava, položaj naselja, obrada, utvrđivanje

Četvrtak, 3. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Konstrukcija trougla i njegove opisane i upisane kružnice, utvrđivanje
 2. 8.35… Engleski jezik, Opisivanje radnji u prošlosti, obrada, utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Određivanje intenziteta sile dinamometrom, utvrđivanje

Petak, 4. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Jednačenje suglasnika po zvučnosti, vežbanje
 2. 8.35… Matematika – Trougao, sistematizacija
 3. 9.10… Informatika – Poštovanje i zaštita autorskih prava

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Subjekat i predikat, utvrđivanje
 2. 10.20… Matematika – Proizvod i količnik stepena istih osnova. Stepen stepena, utvrđivanje
 3. 10.55… Istorija – Crna Gora u doba vladičanstva, obrada

Utorak, 1. decembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Stepen proizvoda i količnika, obrada
 2. 10.20… Srpski jezik – Antoan de Sent Egziperi „Mali princ“, obrada
 3. 10.55… Biologija, Jednoćelijske eukarije, obrada

Sreda, 2. decembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Antoan de Sent Egziperi „Mali princ“, obrada
 2. 10.20… Geografija – Prirodne odlike Azije – vode i prirodne zone, obrada, utvrđivanje
 3. 10.55… Hemija – Kristalne rešetke. Upoređivanje svojstava supstanci sa jonskom i kovalentnom vezom. Valenca. Hemijske formule i nazivi obrada, utvrđivanje

Četvrtak, 3. decembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Stepen proizvoda i količnika, utvrđivanje
 2. 10.20… Engleski jezik – Prvi pismeni zadatak, provera
 3. 10.55… Fizika – Ubrzanje pri kretanju tela pod dejstvom sile teže, obrada

Petak, 4. decembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Pojam sintagme (glavni član i zavisni članovi), obrada
 2. 10.20… Matematika – Stepen dekadne jedinice čiji je izložilac ceo broj – naučni zapis broja, obrada
 3. 10.55… Informatika – Elektronska pošta sa deljenim dokumentima

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Gramatika: Akcenat, vežbanje
 2. 12.05… Matematika – Prava prizma. Elementi prizme, obrada
 3. 12.40… Istorija – Vojni slom i povlačenje preko Albanije, utvrđivanje
 4. 13.15… Fizika – Uzajamno delovanje naelektrisanih tela. Kulonov zakon, obrada

Utorak, 1. decembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Prava prizma. Elementi prizme, utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – Simo Matavulj „Pilipenda“, obrada
 3. 12.40… Biologija – Ekosistem mora, utvrđivanje
 4. 13.15… Engleski jezik – Ispravka prvog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija

Sreda, 2. decembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Simo Matavulj „Pilipenda“, vežbanje, utvrđivanje
 2. 12.05… Geografija – Zemljište Srbije, obrada
 3. 12.40… Istorija – Solunski front i oslobođenje zemlje, obrada
 4. 13.15… Hemija – Elektrolitička disocijacija, rN vrednost rastvora – kombinovani zadaci, utvrđivanje

Četvrtak, 3. decembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Mreža i površina prizme, obrada
 2. 12.05… Informatika – Zaštita ličnih podataka
 3. 12.40… Fizika – Kulonov zakon, utvrđivanje
 4. 13.15… Biologija – Vodeni ekosistemi, sistematizacija

Petak, 4. decembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Priprema za drugi školski pismeni zadatak, vežbanje
 2. 12.05… Matematika – Mreža i površina prizme, utvrđivanje
 3. 12.40… Geografija – Biljni i životinjski svet, obrada
 4. 13.15… Hemija – Svojstva atoma ugljenika i organskih jedinjenja, obrada

(danubeogradu.rs)