Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (14-18. decembar 2020)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (14-18. decembar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 14. do 18. decembra 2020. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Od 21. decembra aktuelan je zimski raspust koji će trajati do 15. januara 2021. (prvi školski dan je 18. januar). Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 14. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Naučili smo azbuku – utvrđivanje
 • Matematika – Broj 9 – obrada
 • Digitalni svet – Virtuelna poseta ustanovama kulture – utvrđivanje

Utorak, 15. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Hvala Vuku za azbuku – obrada
 • Matematika – Broj 9 – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Snalaženje u vremenu – utvrđivanje

Sreda, 16. decembar 2020.

 • Matematika – Jednocifreni brojevi – obrada
 • Srpski jezik – Izgovor i pisanje glasova Č, Ć, Đ, Dž, R, J, Lj – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Linije. Prirodni i veštački izvori osvetljenja. Promena osvetljenja u toku dana – obrada i vežbanje

Četvrtak, 17. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Veliko slovo u pisanju ličnih imena i prezimena. Pravilno potpisivanje (ime, pa prezime) – utvrđivanje
 • Matematika – Jednocifreni brojevi – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Delovi dana – obrada

Petak, 18. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Čitamo i pišemo štampanim slovima – provera znanja
 • Matematika – Broj 10 – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića, mesta i pojava; Opisivanje živih bića, mesta i pojava i uočavanje sličnosti i razlika u načinu života – utvrđivanje, obrada

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 14. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Imenice – provera znanja
 • Matematika – Množenje broja 3 i brojem 3 – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava – utvrđivanje i obrada

Utorak, 15. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Naučili smo slova latinice L, Lj, C, Č, Ć – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje broja 4 i brojem 4 – obrada
 • Svet oko nas – Kretanje – utvrđivanje

Sreda, 16. decembar 2020.

 • Matematika – Množenje broja 4 i brojem 4 – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Pišemo štampana slova latinice – diktat – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Odnos sadržaja i forme – obrada

Četvrtak, 17. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović / Slikarka Zima – obrada
 • Matematika – Nula i 1 kao činioci – obrada
 • Svet oko nas – Šta utiče na kretanje tela – obrada

Petak, 18. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović / Božić Batini crteži/ – obrada
 • Matematika – Zamena mesta činilaca – obrada
 • Muzička kultura – Oj badnjače, badnjače, narodna pesma – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 14. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Pismeno izražavanje: Iskreno o sebi – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – obrada
 • Engleski jezik – Iskazivanje prostornih odnosa – obrada

Utorak, 15. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Pisanje prisvojnih prideva i rečce ne uz imenice, prideve i glagole – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Merenje temperature vode, vazduha i tela – obrada

Sreda, 16. decembar 2020.

 • Matematika – Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – obrada
 • Srpski jezik – Pravopisna vežba – provera znanja
 • Likovna kultura – Plakat, pozivnica i čestitka – obrada i vežbanje

Četvrtak, 17. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Izokrenuta priča – obrada
 • Matematika – Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Promene pri zagrevanju i hlađenju vazduha – utvrđivanje

Petak, 18. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Izokrenuta priča („Vraćamo reči na njihova mesta.”) – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje i deljenje trocifrenog broja jednocifrenim – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Narodna pesma: Falila mi se. Ton i nota FA – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 14. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Lice i broj glagola – obrada
 • Matematika – Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje predmeta; izražavanje pripadanja/nepripadanja i posedovanja/ neposedovanja. Opisivanje bića, predmeta, pojava; iskazivanje položaja u prostoru; postavljanje pitanja i davanje odgovora – utvrđivanje i obrada

Utorak, 15. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Strašno sam se uplašio – obrada
 • Matematika – Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kako čovek treba da se odnosi prema sebi, drugima i prirodi – obrada

Sreda, 16. decembar 2020.

 • Matematika – Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Strašno sam se uplašio. Drugi pismeni zadatak- priprema i utvrđivanje
 • Likovna kultura – Vežbe. Novogodišnja čestitka – slikanje – grataž – vežbe

Četvrtak, 17. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Strašno sam se uplašio / Drugi pismeni zadatak
 • Matematika – Nejednačine sa sabiranjem – obrada
 • Priroda i društvo – Prirodna bogatstva i izvori energije u Srbiji – obrada

Petak, 18. decembar 2020.

 • Srpski jezik – A. Popović: Pepeljuga – obrada
 • Matematika – Nejednačine sa sabiranjem – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Blistaj, blistaj zvezdo mala – V. A. Mocart – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 14. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Vojislav Ilić: Zimsko jutro, obrada
 2. 8.35… Matematika – Upoređivanje razlomaka, obrada
 3. 9.10… Istorija – Uspon helenskih gradova, obrada

Utorak, 15. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Upoređivanje razlomaka, utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Recitovanje, utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Promene koje čovek prolazi tokom razvića, pubertet i polna zrelost, utvrđivanje

Sreda, 16. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Jezička kultura: Bogaćenje rečnika: sinonimi i antonimi, vežbanje
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Elementi kotiranja, obrada i vežbe
 3. 9.10… Geografija – Stene, obrada

Četvrtak, 17. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Predstavljanje razlomaka na brojevnoj polupravi, obrada
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje bića, predmeta i mesta / Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu prvog pismenog zadatka
 3. 9.10… Biologija – Poreklo i raznovrsnost živog sveta, sistematizacija

Petak, 18. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Priprema za drugi školski pismeni zadatak, vežbanje
 2. 8.35… Matematika – Decimalni zapis razlomka, obrada
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Korišćenje digitalnih uređaja i zdravlje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 14. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Vuk Karadžić: Život i običaji naroda srpskoga: Božić (odlomak); Đurđevdan (odlomak); Dodole, prporuše i čaroice (odlomci), obrada
 2. 8.35… Matematika – Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva datih u decimalnom obliku, utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Svakodnevni život u srednjem veku, obrada i utvrđivanje

Utorak, 15. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u oba zapisa, utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Jednačenje suglasnika po mestu izgovora, obrada
 3. 9.10… Fizika – Sila Zemljine teže i težina tela, obrada

Sreda, 16. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Jednačenje suglasnika po mestu izgovora, vežbanje
 2. 8.35… Biologija – Izlučivanje, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Unutargradski prostor, grad i okolina, konurbacije i megalopolisi, obrada / Seoski i gradski prostor, konurbacije i megalopolisi, utvrđivanje

Četvrtak, 17. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanje racionalnih brojeva, obrada
 2. 8.35… Engleski jezik – Obnavljanje i sistematizacija gradiva / Prvi pismeni zadatak, provera / Ispravka prvog pismenog, utvrđivanje i sistematizacija
 3. 9.10… Fizika – Sila Zemljine teže i težina tela, utvrđivanje

Petak, 18. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Obredne lirske narodne pesme (izbor), obrada
 2. 8.35… Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, utvrđivanje
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Predstavljanje mogućih projekata

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 14. decembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Atribut u okviru sintagme, obrada
 2. 10.20… Matematika – Algebarski izrazi, obrada
 3. 10.55… Istorija – Eropa, svet i srpski narod u prvoj polovini 19. veka, sistematizacija / Revolucije 1848/49. godine, obrada

Utorak, 15. decembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Algebarski izrazi, utvrđivanje
 2. 10.20… Srpski jezik – Stevan Raičković: Posle kiše, obrada
 3. 10.55… Biologija – Životni procesi kod biljaka, obrada

Sreda, 16. decembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Jezička kultura: Pismena vežba (priprema za prvi školski pismeni zadatak), vežbanje
 2. 10.20… Geografija – Društvene odlike, regionalna i politička podela Azije, utvrđivanje
 3. 10.55… Hemija – Rastvori, Rastvaranje i rastvorljivost – obrada

Četvrtak, 17. decembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Monomi, obrada
 2. 10.20… Engleski jezik – Izražavanje mišljenja (zabrinutosti), utvrđivanje
 3. 10.55… Fizika – Hitac naviše, obrada / Hitac naniže, obrada

Petak, 18. decembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Jezička kultura: Drugi školski pismeni zadatak; Preporuka: Reportaža, utvrđivanje
 2. 10.20… Matematika – Monomi, utvrđivanje
 3. 10.55… Informatika i računarstvo – Predstavljanje mogućih projekata

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 14. decembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Posebni tipovi predikatskih rečenica (bezlične, obezličene, pasivne…), ponavljanje i vežbanje
 2. 12.05… Matematika – Zapremina prave prizme, utvrđivanje
 3. 12.40… Istorija – Nastanak Jugoslavije, utvrđivanje
 4. 13.15… Fizika – Rad električnog polja. Napon, obrada

Utorak, 15. decembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Površina i zapremina prizme – primena, obrada
 2. 12.05… Srpski jezik – Jezička kultura: Lik Pilipende ili Blagoja kazandžije, vežbanje i utvrđivanje
 3. 12.40… Biologija – Travni ekosistemi, obrada
 4. 13.15… Engleski jezik – Izražavanje hipotetičkih/nemogućih situacija / Opisivanje ljudskih osobina, utvrđivanje

Sreda, 16. decembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Naporedni odnosi u komunikativnoj rečenici, obrada
 2. 12.05… Geografija – Zaštita prirode i zagađenje, utvrđivanje
 3. 12.40… Istorija – Srbija i Crna Gora u Velikom ratu, sistematizacija
 4. 13.15… Hemija – Alkani-nomenklatura, izomerija

Četvrtak, 17. decembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Površina i zapremina prizme – primena, utvrđivanje
 2. 12.05… Informatika i računarstvo – Radna sveska, ćelija, izvršavanje print naredbe i rad sa jednostavnijim matematičkim izrazima
 3. 12.40… Fizika – Rad sile električnog polja. Napon, utvrđivanje
 4. 13.15… Biologija – Travni ekosistemi, utvrđivanje

Petak, 18. decembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Oskar Davičo: Srbija, obrada
 2. 12.05… Matematika – Prizma, sistematizacija
 3. 12.40… Geografija – Zaštićena prirodna dobra, obrada
 4. 13.15… Hemija – Zasićeni ugljovodonici, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)