Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (1-5. februar 2021)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (1-5. februar 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 1. do 5. februara 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 1. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Aa – obrada
 • Matematika – Desetica i jedinice, brojevna prava, redni brojevi- utvrđivanje
 • Digitalni svet – Čestitke, nekad i sad – obrada

Utorak, 2. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Mm – obrada
 • Matematika – Zamena mesta sabiraka – obrada
 • Svet oko nas – Čovek radi i stvara – obrada

Sreda, 3. februar 2021.

 • Matematika – Zamena mesta sabiraka – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Glasovi i pisana slova Aa, Mm – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Preoblikovanjem do novodišnjeg ukrasa; Preoblikovanjem do grupnog novodišnjeg predmeta – obrada i vežbanje

Četvrtak, 4. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ii – obrada
 • Matematika – Združivanje sabiraka – obrada
 • Svet oko nas – Materijali – obrada

Petak, 5. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Tt – obrada
 • Matematika – Združivanje sabiraka – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ nepripadanja – obrada

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 1. februar 2021.

 • Srpski jezik – Pridevi – obrada
 • Matematika – Množenje broja 7 i brojem 7 – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Slušanje kratkih i jednostavnih ustaljenih izraza kojima se čestita praznik; reagovanje na upućenu čestitku i upućivanje kratkih prigodnih čestitki- utvrđivanje

Utorak, 2. februar 2021.

 • Srpski jezik – Pridevi – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje brojevima 6 i 7 – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Prepodnevno i poslepodnevno merenje vremena – obrada

Sreda, 3. februar 2021.

 • Matematika – Množenje zbira jednocifrenim brojem – obrada
 • Srpski jezik – Vojislav Ilić: Prvi sneg – obrada
 • Likovna kultura – Prostori oko nas – obrada

Četvrtak, 4. februar 2021.

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice Dd, Dž dž,Đđ – obrada
 • Matematika – Množenje zbira jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Merenje vremena i časovnik – utvrđivanje

Petak, 5. februar 2021.

 • Srpski jezik – Pravilno izgovaramo i pišemo Čč, Ćć, Dž dž, Đđ – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje razlike jednocifrenim brojem – obrada
 • Muzička kultura – Stanko Korunović: Sneg zasipa – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 1. februar 2021.

 • Srpski jezik – Jezičke vežbe – utvrđivanje
 • Matematika – Prave i uglovi – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti; čestitanje praznika – utvrđivanje

Utorak, 2. februar 2021.

 • Srpski jezik – La Fonten: Cvrčak i mrav – obrada
 • Matematika – Prave i uglovi – provera znanja
 • Priroda i društvo – Naučili smo o tečnostima – utvrđivanje

Sreda, 3. februar 2021.

 • Matematika – Sabiranje do 1000 (234 + 123; 234 + 128), pismeni postupak – obrada
 • Srpski jezik – Menjamo kraj basne Cvrčak i mrav – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Odeća kao način sporazumevanja – obrada i vežbanje

Četvrtak, 4. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glagoli, obnavljanje znanja iz drugog razreda – obnavljanje
 • Matematika – Sabiranje do 1000 (234 + 123; 234 + 128) – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Toplotna provodljivost materijala – obrada

Petak, 5. februar 2021.

 • Srpski jezik – Lice i broj glagola – obrada
 • Matematika – Oduzimanje do 1000 (254 – 123; 254 – 128), pismeni postupak – obrada
 • Muzička kultura – Zorislava M. Vasiljević: Do, do, šta je to. Ton i nota DO – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 1. februar 2021.

 • Srpski jezik – R. Gijo: Bela Griva – obrada
 • Matematika – Svojstva kvadra i kocke – obrada
 • Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; pisanje pozivnica; čestitanje praznika – utvrđivanje

Utorak, 2. februar 2021.

 • Srpski jezik – R. Gijo: Bela Griva – utvrđivanje
 • Matematika – Svojstva kvadra i kocke – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kretanje – obrada

Sreda, 3. februar 2021.

 • Matematika – Mreža za model kocke – obrada
 • Srpski jezik – Brojevi – obrada
 • Likovna kultura – Žuta+plava=zelena; apstraktna kompozicija; Šuma-slikanje-tempere, štapići za uši – obrada

Četvrtak, 4. februar 2021.

 • Srpski jezik – S. V. Janković: Zlatno jagnje – obrada
 • Matematika – Mreža za model kvadra – obrada
 • Priroda i društvo – Šta utiče na kretanje; koje vrste kretanja razlikujemo – obrada

Petak, 5. februar 2021.

 • Srpski jezik – S. V. Janković: Zlatno jagnje – utvrđivanje
 • Matematika – Izračunavanje površine kvadra – obrada
 • Muzička kultura – Snela koka jaje, M. Vasiljević – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 1. februar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Umetnička bajka: Ivana Nešić: Zelenbabini darovi (odlomci) – obrada, vežbanje / utvrđivanje
 • 8.35… Matematika – Pojam ugla – obrada
 • 9.10… Istorija – Grčko-persijski ratovi i Peloponeski rat – utvrđivanje

Utorak, 2. februar 2021.

 • 8.00… Matematika – Ugao, vrste uglova – utvrđivanje
 • 8.35… Srpski jezik – Jezička kultura: Odlike bajki. Sličnosti i razlike narodne i umetničke bajke – utvrđivanje
 • 9.10… Biologija – Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta – sistematizacija

Sreda, 3. februar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Upravni govor – sve tri varijante, ponavljanje / vežbanje
 • 8.35… Tehnika i tehnologija – Prenos podataka između IKT uređaja (računar, tablet, smartfon, digitalni fotoaparat) / Aplikacija za digitalnu obradu slike. Operacija podešavanja osvetljenosti i kontrasta slike, izdvajanje dela slike – obrada, vežba
 • 9.10… Geografija – Stene i oblikovanje reljefa dejstvom unutrašnjih Zemljinih sila – utvrđivanje

Četvrtak, 4. februar 2021.

 • 8.00… Matematika – Centralni ugao i kružni luk – obrada
 • 8.35… Engleski jezik – Opisivanje uobičajenih i trenutnih događaja u sadašnjosti (The Present Simple vs The Present Continuous) – obrada i utvrđivanje / Upućivanje molbi, izricanje dozvola i zabrana i reagovanje na njih – utvrđivanje
 • 9.10… Biologija – Život pod zemljom – značaj zemljišta, adaptacija organizama – obrada

Petak, 5. februar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Jezička kultura: proslava praznika u mom domu, vežbanje
 • 8.35… Matematika – Centralni ugao. Jednakost uglova – utvrđivanje
 • 9.10… Informatika i računarstvo – Scratch – radno okruženje (Instaliranje programskog jezika Scratch) – obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 1. februar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Glasovne promene – test, utvrđivanje
 • 8.35… Matematika – Deljenje racionalnih brojeva – obrada
 • 9.10… Istorija – Uspon srpske države u XIII i početkom XIV veka / Uspon srpske države u XIII i početkom XIV veka – obrada i utvrđivanje

Utorak, 2. februar 2021.

 • 8.00… Matematika – Deljenje racionalnih brojeva – utvrđivanje
 • 8.35… Srpski jezik – Ivana Brlić Mažuranić: Priče iz davnina – Šuma Striborova – obrada
 • 9.10… Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merenje dužine, vremena i površine) – utvrđivanje

Sreda, 3. februar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Tiodor Rosić: Priče starog čarobnjaka (jedna priča po izboru) – obrada
 • 8.35… Biologija – Razmnožavanje biljaka – obrada, utvrđivanje
 • 9.10… Geografija – Poljoprivreda i životna sredina / Pojam i podela privrede i poljoprivrede – obrada, utvrđivanje

Četvrtak, 4. februar 2021.

 • 8.00… Matematika – Brojevni izrazi sa racionalnim brojevima – obrada
 • 8.35… Engleski jezik – Izražavanje mišljenja i interesovanja za temu o kojoj se govori – obrada i utvrđivanje / Iskazivanje količina, mera i dimenzija – utvrđivanje
 • 9.10… Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merenje zapremine) – obrada

Petak, 5. februar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Govorna vežba: U postojbini Starih Slovena – vežbanje / utvrđivanje
 • 8.35… Matematika – Dvojni razlomci – obrada
 • 9.10… Informatika i računarstvo – Kornjača grafika – linijski programi i brojačka petlja – obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 1. februar 2021.

 • 9.45… Srpski jezik – Književnost: Petar Kočić: Kroz mećavu – vežbanje i utvrđivanje
 • 10.20… Matematika – Pojam i vrste mnogouglova – utvrđivanje
 • 10.55… Istorija – Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka / Građanski rat u SAD/ Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka – obrada i utvrđivanje

Utorak, 2. februar 2021.

 • 9.45… Matematika – Broj dijagonala mnogougla – obrada
 • 10.20… Srpski jezik – Kongruencija – osnovni pojmovi – obrada
 • 10.55… Biologija – Rast i pokreti biljaka – obrada

Sreda, 3. februar 2021.

 • 9.45… Srpski jezik – Kongruencija – osnovni pojmovi – vežbanje
 • 10.20… Geografija – Jugozapadna Azija i Južna Azija, Jugoistočna Azija – utvrđivanje, obrada
 • 10.55… Hemija – Homogene smeše u prirodi – vazduh / Maseni procentni sastav smeša – 1 deo – obrada

Četvrtak, 4. februar 2021.

 • 9.45… Matematika – Broj dijagonala mnogougla – utvrđivanje
 • 10.20… Engleski jezik – Kultura: Festivals – Christmas around the world; Upućivanje i reagovanje na čestitke – utvrđivanje
 • 10.55… Fizika – Određivanje koeficijenta trenja klizanja – laboratorijska vežba / Kretanje tela pod dejstvom sile teže i sile trenja – utvrđivanje

Petak, 5. februar 2021.

 • 9.45… Srpski jezik – Domaća lektira – Sveti Sava u književnosti: odlomak iz Žitija Svetog Simeona (o oproštaju oca od sina) – obrada
 • 10.20… Matematika – Zbir uglova mnogougla – obrada
 • 10.55… Informatika i računarstvo – Kornjača grafika i ponavljanje (Kornjača grafika, Ponavljanje u programima, Petlja for) – obnavljanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 1. februar 2021.

 • 11.30… Srpski jezik – Danilo Kiš: Noć i magla – obrada
 • 12.05… Matematika – Zapremina piramide – obrada
 • 12.40… Istorija – Svet između demokratije i totalirizma – obrada
 • 13.15… Fizika – Jačina električne struje. Merenje jačine struje i napona – obrada

Utorak, 2. februar 2021.

 • 11.30… Matematika – Zapremina piramide – utvrđivanje
 • 12.05… Srpski jezik – Danilo Kiš: Noć i magla – vežbanje i utvrđivanje
 • 12.40… Biologija – Ugroženost i zaštita biodiverziteta – obrada
 • 13.15… Engleski jezik – Iskazivanje molbi, naredbi i predloga (Reported requests, commands and suggestions) – obrada i utvrđivanje

Sreda, 3. februar 2021.

 • 11.30… Srpski jezik – Uzročne i posledične rečenice – obrada
 • 12.05… Geografija – Migracije stanovništva – obrada
 • 12.40… Istorija – Svet između Prvog i Drugog svetskog rata – sistematizacija
 • 13.15… Hemija – Hemijska svojstva zasićenih i nezasićenih ugljovodonika – 2. deo – obrada

Četvrtak, 4. februar 2021.

 • 11.30… Matematika – Zapremina pravilne piramide – obrada
 • 12.05… Informatika i računarstvo – Jednostavna analiza podataka (Određivanje minimuma i maksimuma niza, Prosečna vrednost niza podatka) – obrada/vežbanje
 • 12.40… Fizika -Jačina električne struje. Merenje jačine struje i napona – utvrđivanje
 • 13.15… Biologija – Ugroženost i zaštita biodiverziteta – utvrđivanje

Petak, 5. februar 2021.

 • 11.30… Srpski jezik – Uzročne i posledične rečenice – vežbanje
 • 12.05… Matematika – Zapremina pravilne piramide – utvrđivanje
 • 12.40… Geografija – Osnovne odlike i migracije stanovništva – utvrđivanje
 • 13.15… Hemija – Alkani, alkeni i alkini – utvrđivanje

(danubeogradu.rs)