Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (1-5. mart 2021)
Online nastava: raspored časova (foto: Gorodenkoff / Shutterstock)
Online nastava: raspored časova (foto: Gorodenkoff / Shutterstock)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (1-5. mart 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 1. do 5. marta 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 1. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Jj – obrada
 • Matematika – Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15 – utvrđivanje
 • Digitalni svet – Kome se obratiti za pomoć ukoliko smo ugroženi – obrada

Utorak, 2. mart 2021.

 • Srpski jezik – Zna on unapred, Gvido Tartalja – obrada
 • Matematika – Brojevi 16, 17, 18, 19 i 20 – obrada
 • Svet oko nas – Voda – obrada

Sreda, 3. mart 2021.

 • Matematika – Brojevi 16, 17, 18, 19 i 20 – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Zna on unapred, Gvido Tartalja, dramatizacija – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Bojom stvaramo sliku – vežbanje

Četvrtak, 4. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Uu – obrada
 • Matematika – Brojevi od 11 do 20 – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Voda u prirodi – utvrđivanje

Petak, 5. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Šš – obrada
 • Matematika – Dvocifreni brojevi – obrada
 • Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja, nepripadanja; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima – obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 1. mart 2021.

 • Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice I, T – obrada
 • Matematika – Združivanje činilaca – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; prepoznavanje, imenovanje čime se ko bavi (šta je čije zanimanje); uočavanje sličnosti i razlika u zanimanju i ciljnoj kulturi i kod nas – obrada i utvrđivanje gradiva

Utorak, 2. mart 2021.

 • Srpski jezik – Branko Stevanović: Priča iz ormana – obrada
 • Matematika – Združivanje činilaca – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Vremenska lenta – obrada

Sreda, 3. mart 2021.

 • Matematika – Redosled računskih radnji (množenje) – obrada
 • Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice N, Nj – obrada
 • Likovna kultura – Kretanje, kretanje u prirodi – obrada

Četvrtak, 4. mart 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice K, M, I, T, N, Nj – utvrđivanje
 • Matematika – Redosled računskih radnji (množenje) – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Praznici i godišnja doba – utvrđivanje

Petak, 5. mart 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i analiza sastava: Moj ljubimac – utvrđivanje
 • Matematika – Združivanje činilaca Redosled računskih radnji – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Čestitka majčici, J. Kaplan – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 1. mart 2021.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju naslova knjiga i časopisa – utvrđivanje
 • Matematika – Jednačine sa sabiranjem – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje uobičajenih aktivnosti – obnavljanje i utvrđivanje

Utorak, 2. mart 2021.

 • Srpski jezik – Pisanje navodnika – obrada
 • Matematika – Jednačine sa sabiranjem – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Voda, vazduh, materijali – provera znanja

Sreda, 3. mart 2021.

 • Matematika – Jednačine sa oduzimanjem – obrada
 • Srpski jezik – F. G. Lorka: Luckasta pesma – obrada
 • Likovna kultura – Od starog do novog (izrada upotrebnih predmeta od materijala za reciklažu) – vežbanje

Četvrtak, 4. mart 2021.

 • Srpski jezik – Pravopisna vežba (upotreba velikog slova) – utvrđivanje
 • Matematika – Jednačine sa oduzimanjem – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kretanje. Kretanje tela po putanji – obrada

Petak, 5. mart 2021.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova – provera znanja
 • Matematika – Nejednačine sa sabiranjem – obrada
 • Muzička kultura – Ersko kolo, sviranje i pevanje – utvrđivanje

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 1. mart 2021.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova – obrada
 • Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – obrada
 • Engleski jezik – Izražavanje vremena (hronološkog) i opisivanje uobičajenih dnevnih aktivnosti – obnavljanje

Utorak, 2. mart 2021.

 • Srpski jezik – Učimo na primerima pesnika (pisanje stihova) – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-svetlost – obrada

Sreda, 3. mart 2021.

 • Matematika – Množenje zbira brojem – obrada
 • Srpski jezik – Učimo na primerima pesnika (pisanje stihova) – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Oblici i materijali; kompozicija različitih materijala-crtanje-tuš i pero – obrada

Četvrtak, 4. mart 2021.

 • Srpski jezik – Upotreba navodnika i zagrada – proširivanje i obrada
 • Matematika – Množenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem – obrada
 • Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-zvuk – obrada

Petak, 5. mart 2021.

 • Srpski jezik – Naše pesme i priče – javni čas – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Ptice se vraćaju – narodna iz Nemačke – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 1. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Sistematizacija: Književnost – vežbanje i utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Merenje, sabiranje i oduzimanje uglova – utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Helenska kultura – utvrđivanje

Utorak, 2. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Susedni i uporedni uglovi – ugao između dve prave – obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Epska pesma: Ženidba Dušanova – obrada/vežbanje/utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Nasledni materijal i nasledne osobine – utvrđivanje

Sreda, 3. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Imenske reči – ponavljanje
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Vrste, svojstva i primena prirodnih materijala – obrada
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Čovek i reljef – pozitivni i negativni uticaji – obrada

Četvrtak, 4. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Susedni i uporedni uglovi – ugao između dve prave, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Izražavanje količina (Countable and uncountable nouns + quantifiers)
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Roditelji i potomci – polno i bespolno razmnožavanje, nasleđivanje jedinstvene kombinacije gena, obrada

Petak, 5. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Glagoli, ponavljanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Uglovi na transverzali, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Scratch – Ostava za blokove – obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 1. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – domaća lektira – Epske narodne pesme o Kosovskom boju (izbor) – obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Paralelogram, svojstva paralelograma – obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Uređenje države i društva u doba Nemanjića i Srbija u doba Nemanjića – obrada i sistematizacija

Utorak, 2. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Uglovi paralelograma – utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – domaća lektira – Epske narodne pesme o Kosovskom boju (izbor) – vežbanje i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merenje – računski zadaci – uvežbavanje

Sreda, 3. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Glagoli: pomoćni glagoli JESAM, BITI, HTETI; infinitivna i prezentska osnova – ponavljanje i vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Populacija i lanci ishrane – obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Pojam i podela saobraćaja; Turizam, faktori razvoja i tipovi turističkih prostora – obrada

Četvrtak, 4. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Pravougaonik, kvadrat i romb, svojstva, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Opisivanje ljudi, predmeta i mesta i opisivanje sposobnosti u sadašnjosti i prošlosti, utvrđivanje i sistematizacija
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merenje, utvrđivanje

Petak, 5. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Narodna pesma: Smrt Majke Jugovića, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Konstrukcija paralelograma, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Aritmetički operatori i promenljive: Promenljive, niske – obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 1. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Milan Rakić: Božur – obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Težišna duž i težište trougla – obrada
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Druga vladavina Miloša i Mihaila Obrenovića – obrada i sistematizacija

Utorak, 2. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Težišna duž i težište trougla – utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Gramatika: Pojam komunikativne i predikatske rečenice – ponavljanje
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Potpora i pokretljivost – obrada i utvrđivanje

Sreda, 3. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Gramatika: Pojam komunikativne i predikatske rečenice (obeležavanje komunikativne i predikatske rečenice u tekstu) – vežbanje
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Prirodne odlike Afrike – obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Homogene i heterogene smeše. Razdvajanje sastojaka smeše, utvrđivanje

Četvrtak, 4. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Ortocentar trougla, obrada
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva, utvrđivanje i sistematizacija
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Vrste ravnoteže pomoću lenjira ili štapa. Poluga. Moment sile, utvrđivanje

Petak, 5. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Domaća lektira – Epske narodne pesme pokosovskog tematskog kruga (Smrt vojvode Prijezde, Dioba Jakšića i pesma po izboru), obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika- Ortocentar trougla, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Biblioteka Pajgejm: Osnovne naredbe – obrada

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 1. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Zavisne rečenice – sistematizacija – utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Grafik linearne funkcije – utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Društveni i kulturni razvoj u jugoslovenskoj kraljevini – obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Omov zakon, otpornost – računski zadaci – uvežbavanje

Utorak, 2. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Čitanje grafika linearne funkcije – obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Lirska narodna ljubavna pesma: Srpska djevojka – obrada
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Oštećenje ozonskog omotača – obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Opisivanje sadašnjih i prošlih radnji (Present Simple Passive, Past Simple Passive and Present Perfect Passive) – utvrđivanje i obrada

Sreda, 3. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Lirske ljubavne narodne pesme (izbor) – obrada
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Poljoprivreda – obrada
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslovenska kraljevina – sistematizacija
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Alkoholi – utvrđivanje

Četvrtak, 4. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Čitanje grafika linearne funkcije, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Tabelarno predstavljanje podataka: Unos podataka u tabelarnom obliku, Predstavljanje podataka korišćenjem biblioteka pandas – obrada/vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Određivanje električne otpornosti otpornika pomoću ampermetra i voltmetra, laboratorijska vežba
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Klimatske promene i oštećenje ozonskog omotača, utvrđivanje

Petak, 5. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Iskazivanje rečeničnih članova zavisnom rečenicom i predloško-padežnom konstrukcijom, obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Implicitni oblik linearne funkcije, obrada
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Privreda i poljoprivreda, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Hemijska svojstva alkohola, obrada

(danubeogradu.rs)