Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (22-26. februar 2021)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (22-26. februar 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 22. do 26. februara 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • Srpski jezik – Ispričaću vam jedan događaj, govorna vežba – obrada
 • Matematika – Određivanje nepoznatog broja – obrada
 • Digitalni svet – Zaštita ličnih podataka – obrada

Utorak, 23. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Nn – obrada
 • Matematika – Određivanje nepoznatog broja – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Čovek i materijali – utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • Matematika – Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ee – obrada
 • Muzička kultura – Slušanje kompozicije Deca su ukras sveta, Minja Subota i pevanje pesama iz prvog polugodišta po izboru. Na kraj sela žuta kuća – utvrđivanje i obrada

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja- provera znanja
 • Svet oko nas – Čovek i materijali- sistematizacija /provera znanja

Petak, 26. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Rr – obrada
 • Matematika – Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15 – obrada
 • Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja, nepripadanja – obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • Srpski jezik – Kreativne slagalice – igrom kroz znanje – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; prepoznavanje, imenovanje čime se ko bavi (šta je čije zanimanje) – obrada

Utorak, 23. februar 2021.

 • Srpski jezik – Ljubivoje Ršumović: Telefonijada, Vuk i ovca – obrada
 • Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Kalendar praznika – obrada

Sreda, 24. februar 2021.

 • Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – obrada
 • Srpski jezik – Brojevi. Osnovni brojevi – obrada
 • Likovna kultura – Pravimo ambijent, kostime i maske za zajedničku proslavu – sistematizacija

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • Srpski jezik – Pisanje brojeva slovima – obrada
 • Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Godišnja doba – obrada

Petak, 26. februar 2021.

 • Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice K, M – obrada
 • Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice. Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Falila mi se, narodna – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • Srpski jezik – Govorna vežba: Dogodilo mi se – utvrđivanje
 • Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike – obrada
 • Engleski jezik – Izražavanje pripadanja /nepripadanja; opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; Opisivanje uobičajenih aktivnosti – obrada i utvrđivanje

Utorak, 23. februar 2021.

 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira) – obrada
 • Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Naučili smo o reciklaži – utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 1000 (tekstualni zadaci) – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira ) – obrada
 • Likovna kultura – Reciklažom čuvamo prirodu. Umetnici recikliraju – obrada i vežbanje

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira) – utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 1000 – provera znanja
 • Priroda i društvo – Voda, vazduh, materijali – sistematizacija

Petak, 26. februar 2021.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju naslova knjiga i časopisa – obrada
 • Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – obrada
 • Muzička kultura – Resavo, vodo ladna. Ton i nota RE- obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo – utvrđivanje
 • Matematika – Veza množenja i deljenja – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Izražavanje vremena (hronološkog) i opisivanje uobičajenih dnevnih aktivnosti – obrada

Utorak, 23. februar 2021.

 • Srpski jezik – Zimski pejzaž – obrada
 • Matematika – Nula i jedan u operacijama množenja i deljenja – obrada
 • Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-magnetizam – obrada

Sreda, 24. februar 2021.

 • Matematika – Nula i jedan u operacijama množenja i deljenja – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Slikamo rečima – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Vežbe: toplo-hladno-slikanje-tempere – vežbe

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • Srpski jezik – H.K. Andersen: Ružno pače – obrada
 • Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – obrada
 • Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-elektricitet i magnetizam – utvrđivanje

Petak, 26. februar 2021.

 • Srpski jezik – H.K. Andersen: Ružno pače – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Ja posejah lubenice-narodna iz Srbije – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pravopis: višečlani osnovni i redni brojevi – obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Sabiranje i oduzimanje uglova – vežbanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Književnost, nauka i svakodnevni život starih Helena – obrada

Utorak, 23. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Merenje uglova – obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Milica Stojadinović Srpkinja: Pevam pesmu – obrada
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – sistematizacija

Sreda, 24. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Epska narodna pesma: Sveti Savo – obrada
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Prirodni resursi na Zemlji: energija i materijali – obrada / Upravljanje otpadom (reciklaža; zaštita životne sredine) – obrada i vežba
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Oblikovanje reljefa dejstvom spoljašnjih Zemljinih sila – utvrđivanje

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Merenje uglova – produbljivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik- Izražavanje dopadanja i nedopadanja – obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Nasledni materijal i nasledne osobine – obrada

Petak, 26. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik- Sistematizacija gradiva: Gramatika – vežbanje i utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika- Sabiranje i oduzimanje uglova – korišćenje mere ugla – obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Scratch: Čuvanje i otvaranje postojećih projekata, Modifikovanje projekata – obrada i vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Jezička kultura: O Svetom Savi (po izboru) – obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Sistematizacija gradiva
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Kraj Srpskog carstva – obrada i utvrđivanje

Utorak, 23. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Četvorougao – obrada
 • 8.35 – 9.05… Jezička kultura – vežbanje / utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje. Pojam srednje vrednosti i greške pri direktnim merenjima – utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Vrste reči – ponavljanje i vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Biocenoza. Životne forme i prostorna organizacija – obrada
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Faktori razmeštaja industrije, industrijski prostori u svetu i uticaj industrije na životnu sredinu – obrada / Industrija – utvrđivanje

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Uglovi četvorougla – obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Opisivanje ljudi, predmeta i mesta i opisivanje sposobnosti u sadašnjosti i prošlosti – obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merenje zapremine čvrstih tela nepravilnog oblika pomoću menzure – laboratorijska vežba

Petak, 26. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ponavljanje o glagolskom vidu i rodu; ponavljanje o glagolskim oblicima – ponavljanje i vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Vrste četvorougla – obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Aritmetički operatori i promenljive: Aritmetički operatori, Računanje u Pajton-u – obrada i vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Mihajlo Pupin: Sa pašnjaka do naučenjaka, odlomak
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Konstrukcije nekih pravilnih mnogouglova – utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Evropa i svetu u drugoj polovini 19. veka – sistematizacija

Utorak, 23. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – obrada
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Gramatika: Sistematizacija gradiva – ponavljanje/ utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Zaštita tela – obrada/utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Jezička kultura: Ponavljanje gradiva – ponavljanje
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Afrika – veličina, naziv, geografski položaj, granice i razuđenost obala – obrada
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Razdvajanje sastojaka smeša (dekantovanje, ceđenje, odvajanje magnetom) – obrada

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Iskazivanje predviđanja, odluka, planova i namera (Will and be going to, Present Continuous for future arrangements) – obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Vrste ravnoteže pomoću lenjira ili štapa. Poluga. Moment sile – obrada

Petak, 26. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Jezička kultura: Ponavljanje o epskim tematskim krugovima, posebno o kosovskom tematskom krugu – ponavljanje
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Biblioteka Pajgejm: Instalacija i pokretanje biblioteke Pajgejm – obrada

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Teodosije: Žitije Svetog Save (odlomak) – obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Funkcija direktne proporcionalnosti – obnavljanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslavija od 1929. do 1941. godine – obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Omov zakon za deo strujnog kola – utvrđivanje

Utorak, 23. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Pojam linearne funkcije – obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Sveti Sava u narodnoj i autorskoj književnosti – vežbanje i utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Klimatske promene. Efekat staklene bašte – obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti i prošlosti (Present Simple and Past Simple – passive) – utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Obnavljanje gradiva iz gramatike- ponavljanje
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Naselja Srbije. Beograd, glavni grad – utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslavija od 1929. do 1941. godine – utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Ugljovodonici-kombinovani zadaci – utvrđivanje

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Pojam linearne funkcije – utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Vizuelizacija podataka u Džupajter okruženju: Tipovi predstavljanja (histogram, linijski grafikon, kružni grafikon) – obrada i vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Zavisnost električne struje od napona na otporniku – laboratorijska vežba
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Klimatske promene; Efekat staklene bašte – utvrđivanje

Petak, 26. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Zavisne rečenice – vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Grafik linearne funkcije – obrada
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Osnovne odlike, podela i razvoj privrede – obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Alkoholi-nomenklatura, dobijanje, primena – obrada

(danubeogradu.rs)