Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (22-26. mart 2021)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (22-26. mart 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 22. do 26. marta 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu.

Od 15. marta učenici od petog do osmog razreda ne idu u školu svakog drugog dana, već imaju samo online nastavu zbog loše epidemiološke situacije. Iako se govorilo da će i đaci od prvog do četvrtog imati samo online nastavu, za sada se od toga odustalo, pa se škola za njih nastavlja po starom.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 22. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Dd, obrada
 • Matematika – Sabiranje brojeva (13+2), utvrđivanje
 • Digitalni svet – Elektronski otpad i bezbedno odlaganje, obrada

Utorak, 23. mart 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova, utvrđivanje
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (18-5), obrada
 • Svet oko nas – Sunčeva svetlost i toplota, obrada

Sreda, 24. mart 2021.

 • Matematika – Oduzimanje brojeva (18-5), utvrđivanje
 • Srpski jezik – Sastavljanje priče na osnovu datih reči, obrada
 • Muzička kultura – Pliva patka preko Save, sviranje na dečjim instumentima, obrada; Išo meda u dućan, brojalica i slušanje kompozicije Zakleo se bumbar, Mirko Šouc, obrada; brojalica Lastavica, utvrđivanje

Četvrtak, 25. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Bb, obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Sunčeva svetlost i toplota, utvrđivanje

Petak, 26. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Njnj, obrada
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (17-10, 17-12), obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima (obnavljanje i utvrđivanje gradiva); razumevanje spoljnog izgleda drugih i opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima (obrada i utvrđivanje)

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 22. mart 2021.

 • Srpski jezik – Grigor Vitez: Dohvati mi, tata, Mjesec, obrada
 • Matematika – Deljenje brojevima 2, 5 i 10, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Opisivanje živih bića (životinja) i mesta jednostavnim jezičkim sredstvima, obrada

Utorak, 23. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glagoli, obrada
 • Matematika – Deljenje brojevima 3 i 4, obrada
 • Svet oko nas – Živa bića dišu, obrada

Sreda, 24. mart 2021.

 • Matematika – Deljenje brojevima 3 i 4, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Učimo pisana slova P, R, obrada
 • Likovna kultura – Znaci, obrada

Četvrtak, 25. mart 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo pisana slova U, V, S, Š, P, R , utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje brojevima 6 i 7, obrada
 • Svet oko nas – Živa bića se hrane, obrada

Petak, 26. mart 2021.

 • Srpski jezik – Pišemo pisanim slovima latinice, provera znanja
 • Matematika – Deljenje brojevima 6 i 7, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Prolećno kolo, narodna pesma, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 22. mart 2021.

 • Srpski jezik – Razgovaramo… (komunikacija sa odraslima i sa vršnjacima; u školi, u prodavnici, telefonski razgovor, pozdravljanja i sl.), obrada
 • Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (369 : 3; 426 : 3), pismeni postupak, obrada
 • Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Imenovanje predmeta i opisivanje mesta (prostora) jednostavnim jezičkim sredstvima, obrada/utvrđivanje

Utorak, 23. mart 2021.

 • Srpski jezik – Upravni i neupravni govor, utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (369 : 3; 426 : 3), utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Svetlost i senka, utvrđivanje

Sreda, 24. mart 2021.

 • Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), pismeni postupak, obrada
 • Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima), obrada
 • Likovna kultura – Tekstura. Oblikujemo teksturu urezivanjem (u meki materijal), obrada/vežbanje

Četvrtak, 25. mart 2021.

 • Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima), obrada
 • Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kretanje proizvodi zvuk. Zvuk kao informacija, obrada

Petak, 26. mart 2021.

 • Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima), obrada
 • Matematika – Deljenje sa ostatkom, obrada
 • Muzička kultura – U susret proleću… Tradicionalna pesma iz Finske: Prolećna pesma i Antonio Vivaldi: Proleće (prvi stav), slušanje muzike, obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 22. mart 2021.

 • Srpski jezik – Promenljive reči, obrada
 • Matematika – Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, obrada
 • Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima, obrada

Utorak, 23. mart 2021.

 • Srpski jezik – Promenljive reči, utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Materijali, utvrđivanje

Sreda, 24. mart 2021.

 • Matematika – Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje
 • Srpski jezik – M. Danojlić: Trešnja u cvetu, obrada
 • Likovna kultura – Površina-prostor-boja-Susret sa Matisom-slikanje-gvaš, obrada

Četvrtak, 25. mart 2021.

 • Srpski jezik – Promenljive reči, utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje i množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Smeše i rastvori, obrada

Petak, 26. mart 2021.

 • Srpski jezik – Ispravka pismenog zadatka, obrada
 • Matematika – Množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, obrada
 • Muzička kultura – Slušanje muzike – Frulaški razgovor – Bora Dugić, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 22. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Dušan Vasiljev: Domovina/ Aleksa Šantić: Moja otadžbina, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva i razlomaka, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Antička Grčka i helenističko doba, sistematizacija

Utorak, 23. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Brojevni izrazi, svojstva operacije sabiranja, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Jezička kultura: Moja domovina je…/ Moji preci. Recitovanje, vežbanje/utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Uticaj faktora sredine na životinje, obrada

Sreda, 24. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Prezent i prezentska osnova, obrada; Prezent pomoćnih glagola, obrada
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Tehnologija prerade i obrade kože. Tekstilna tehnologija. Tehnologija proizvodnje papira, obrada
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Vreme i klima – vremenski elementi i pojave, prognoza vremena, obrada

Četvrtak, 25. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka i decimalnih brojeva (primena), utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Opisivanje radnji iz prošlosti (potvrdan i odričan oblik) The Past Simple Tense-affirmative, The Past Simple Tense-negative, obrada/utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Uticaj faktora sredine na životinje, utvrđivanje

Petak, 26. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Priprema za treći školski pismeni zadatak, vežbanje/utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Crtanje u Scratch-u, 2. deo

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 22. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Imperfekat i pluskvamperfekat, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Konstrukcija trapeza, obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Turci Osmanlije i njihova osvajanja na Balkanu, obrada/utvrđivanje

Utorak, 23. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Konstrukcija trapeza, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Narodna pesma: Marko Kraljević ukida svadbarinu, obrada
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Masa i težina kao različiti pojmovi, obrada

Sreda, 24. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Glagolska vremena, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Nasledni materijal, obrada/utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Privreda, sistematizacija

Četvrtak, 25. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Deltoid, svojstva deltoida, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Izražavanje realnih mogućnosti u budućnosti (Talking about real possibility – First Conditional), obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Masa i težina kao različiti pojmovi, utvrđivanje

Petak, 26. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pravopis: pisanje glagolskih oblika, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Četvorougao, sistematizacija
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Ponavljanje u programima: Petlja for, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 22. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Jezička kultura: Ispravka trećeg školskog pismenog zadatka (individualna), utvrđivanje/vežbanje
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Množenje polinoma, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Vladavina kralja Aleksandra Obrenovića, obrada/utvrđivanje

Utorak, 23. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Množenje polinoma, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik i književnost – Milutin Bojić: Plava grobnica, obrada
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Obezbeđivanje energije, obrada/utvrđivanje

Sreda, 24. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Miloš Crnjanski: Naša nebesa („Krf, plava grobnica“ – odlomak), obrada
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Društvene odlike, regionalna i politička podela Afrike, utvrđivanje/ Saharska Afrika i afrički mediteran, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Relativna atomska i relativna molekulska masa. Količina supstance i mol. Molarna masa, obrada

Četvrtak, 25. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Kvadrat binoma, obrada
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Iskazivanje naredbi, predloga i saveta (Reported suquestions and advice), obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Mehanički rad. Rad sile, obrada. Rad sile teže i sile trenja, obrada/ Mehanički rad, utvrđivanje

Petak, 26. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Gramatika: Nezavisne predikatske rečenice ‒ naporedni odnosi među nezavisnim rečenicama (sastavni, rastavni, suprotni), obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Kvadrat binoma, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Iscrtavanje pravougaonika: Definisanje koordinata pravougaonika, Crtanje pravougaonika određene boje, širine i dužine, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 22. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Nelični glagolski oblici, ponavljanje/vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi)
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Drugi svetski rat – ljudsko stradanje i ratna stvarnost, obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Omov zakon za celo strujno kolo, utvrđivanje

Utorak, 23. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Linearna jednačina sa dve nepoznate, obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Vasko Popa: Očiju tvojih da nije, obrada
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Zagađivanje zemljišta i nestajanje vrsta, obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Iskazivanje prostornih odnosa i uputstva za orijentaciju u prostoru, obrada/utvrđivanje

Sreda, 24. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Viljem Šekspir: Romeo i Julija, obrada
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Šumarstvo i industrija, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Drugi svetski rat, sistematizacija
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Estri, obrada

Četvrtak, 25. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Linearna jednačina sa dve nepoznate, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Tabelarno predstavljanje podataka: Pristup elementima tabele, obrada/vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Rad i snaga električne struje. Džul-Lencov zakon, obrada
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Globalne promene, utvrđivanje

Petak, 26. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Viljem Šekspir: Romeo i Julija, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate, obrada
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Energetika, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Karboksilne kiseline i estri, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)