Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (8-12. mart 2021)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (8-12. mart 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 8. do 12. marta 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu.

Za srednjoškolce…

Saopštenje Ministarstva prosvete: „U skladu sa preporukama Kriznog štaba sa sednice održane 5. marta 2021, doneta je odluka da sve srednje škole u Srbiji, u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine, ostvaruju nastavu na daljinu.

Škole su u obavezi da dosledno primenjuju model organizacije nastave na daljinu kojim se omogućava kvalitetno učenje i kontinuirano praćenje napredovanja učenika. Rukovodstvo škole je u obavezi da upotrebi sve postojeće kanale komunikacije sa ciljem neodložnog obaveštavanja zaposlenih, učenika i njihovih roditelja o načinu ostvarivanja nastave u narednoj sedmici.

U kontinuitetu će se pratiti epidemiološka situacija, na osnovu čega će biti donete dalje odluke na organizaciji rada škola u narednom periodu“.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 8. mart 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Dvocifreni brojevi – utvrđivanje
 • Digitalni svet – Kako se zaštiti na internetu i kome se obratiti za pomoć – utvrđivanje

Utorak, 9. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ll – obrada
 • Matematika – Prva i druga desetica – obrada
 • Svet oko nas – Vazduh – obrada

Sreda, 10. mart 2021.

 • Matematika – Prva i druga desetica – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ljlj – obrada
 • Muzička kultura – Moja mama divno priča, obrada pesme i slušanje kompozicije Najlepša mama na svetu, Aleksandar Korać – obrada

Četvrtak, 11. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Zz – obrada
 • Matematika – Parni i neparni brojevi – obrada
 • Svet oko nas – Vazduh oko nas – utvrđivanje

Petak, 12. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Vv – obrada
 • Matematika – Parni i neparni brojevi – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima i uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas. Opisivanje živih bića; prepoznavanje i imenovanje delova tela – obnavljanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 8. mart 2021.

 • Srpski jezik – Narodna pesma: Majka Jova u ruži rodila ili Sanak ide niz ulicu – obrada
 • Matematika – Redosled računskih radnji – provera znanja
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića jednostavnim jezičkim sredstvima; izražavanje potreba, oseta i osećanja jednostavnim jezičkim sredstvima i reagovanje na njih – obrada i obnavljanje

Utorak, 9. mart 2021.

 • Srpski jezik – Redni brojevi – obrada
 • Matematika – Deljenje. Deljenik, delilac, količnik – obrada
 • Svet oko nas – Kretanje i orijentacija u vremenu – sistematizacija

Sreda, 10. mart 2021.

 • Matematika – Veza množenja i deljenja – obrada
 • Srpski jezik – Pisanje datuma – obrada
 • Likovna kultura – Kretanje oblika u prostoru – utvrđivanje

Četvrtak, 11. mart 2021.

 • Srpski jezik – Dušan Radović: Mama – obrada
 • Matematika – Veza množenja i deljenja – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Priroda – obrada

Petak, 12. mart 2021.

 • Srpski jezik – Brojevi – utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje brojem 2 – obrada
 • Muzička kultura – Prolećna pesma, Stanko Korunović – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 8. mart 2021.

 • Srpski jezik – Upravni govor (prvi i drugi model) – obrada
 • Matematika – Nejednačine sa sabiranjem – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima – obnavljanje

Utorak, 9. mart 2021.

 • Srpski jezik – Upravni govor (prvi i drugi model) – utvrđivanje
 • Matematika – Nejednačine sa oduzimanjem – obrada
 • Priroda i društvo – Uticaj jačine delovanja na pređeno rastojanje tela – obrada

Sreda, 10. mart 2021.

 • Matematika – Nejednačine sa oduzimanjem – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Dragan Lukić: Svakoga dana – obrada
 • Likovna kultura – Kompozicija linija. Grataž – obrada i vežbanje

Četvrtak, 11. mart 2021.

 • Srpski jezik – Miroslav Antić: Šta je najveće – obrada
 • Matematika – Jednačine i nejednačine – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Dejstvo Zemljine teže – padanje tela (uticaj oblika tela na brzinu padanja) – obrada

Petak, 12. mart 2021.

 • Srpski jezik – Neupravni govor – obrada
 • Matematika – Jednačine i nejednačine – provera znanja
 • Muzička kultura – Nikola Hercigonja: Šaputanje, obrada pesme po sluhu. Dinamika u muzici (piano i forte) – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 8. mart 2021.

 • Srpski jezik – Izbor iz poezije M. Danojlića – obrada
 • Matematika – Množenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Izražavanje vremena (hronološkog) i opisivanje uobičajenih dnevnih aktivnosti – obrada i utvrđivanje

Utorak, 9. mart 2021.

 • Srpski jezik – Izbor iz poezije M. Danojlića – obrada
 • Matematika – Deljivost brojeva – obnavljanje
 • Priroda i društvo – Svetlost i zvuk – utvrđivanje

Sreda, 10. mart 2021.

 • Matematika – Deljivost zbira brojem – obnavljanje
 • Srpski jezik – Pisanje prisvojnih prideva izvedenih od vlastitih imenica – proširivanje
 • Likovna kultura – Površina – prostor; Kora drveta – crtanje – lavirani tuš – obrada

Četvrtak, 11. mart 2021.

 • Srpski jezik – M. Pupin: Od pašnjaka do naučenjaka – obrada
 • Matematika – Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem – obrada
 • Priroda i društvo – Kretanje i prirodne pojave – provera

Petak, 12. mart 2021.

 • Srpski jezik – F. G. Lorka: Luckasta pesma – obrada
 • Matematika – Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Žuta kuća – narodna iz Srbije, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 8. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pretkosovski tematski krug: Uroš i Mrnjavčevići, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Uglovi na transverzali i uglovi sa paralelnim kracima, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Helenističko doba, obrada

Utorak, 9. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Translacija i uglovi – proširivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Pretkosovski tematski krug: Uroš i Mrnjavčevići, vežbanje, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Uzroci raznolikosti potomaka, obrada

Sreda, 10. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Glagolski vid, obrada
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Tehnologija prerade i obrade drveta, obrada/vežba
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Unutrašnja građa i reljef Zemlje, sistematizacija

Četvrtak, 11. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Uglovi (kontrolna vežba), provera znanja
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti (Past Simple – to be – affirmative and negative), obrada / utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Roditelji i potomci, utvrđivanje

Petak, 12. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik i književnost – Glagolski rod i vid, obrada/vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Scratch – Čuvanje likova, pozadina, zvukova – obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 8. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Jezička kultura: Junaci (ili junakinje) narodnih pesama tematskog kruga o kosovskom boju, vežbanje, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Konstrukcija paralelograma (kvadrat, pravougaonik), utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Uspon bosanske države, obrada i utvrđivanje

Utorak, 9. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Konstrukcija paralelograma (romb), utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Aorist, obrada
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merenje, sistematizacija

Sreda, 10. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Aorist, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Ekološki faktori, utvrđivanje i sistematizacija
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Vanprivredne delatnosti, obrada / Saobraćaj, turizam i vanprivredne delatnosti, utvrđivanje

Četvrtak, 11. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Operacije sa vektorima – sabiranje i oduzimanje, množenje vektora brojem, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Izražavanje činjenica (Talking about something that is always true using Zero Conditional), obrada
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merenje, provera znanja

Petak, 12. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik i književnost – Desanka Maksimović : Gračanica, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Operacije sa vektorima, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Deljenje u Pajtonu :Tipovi brojevnih podataka, Realno i celobrojno deljenje – obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 8. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Domaća lektira – Epske narodne pesme pokosovskog tematskog kruga (Smrt vojvode Prijezde, Dioba Jakšića i pesma po izboru) – obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Složenije primene stavova podudarnosti trouglova, obrada
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Ostvarenje srpske nezavisnosti, obrada i utvrđivanje

Utorak, 9. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Složenije primene stavova podudarnosti trouglova, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Jezička kultura: Epske narodne pesme pokosovskog tematskog kruga, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Prijem i reagovanje na draži – čula, obrada i utvrđivanje

Sreda, 10. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Svetlana Velmar Janković: Srpski Beograd despota Stefana (Kapija Balkana), obrada
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Demografske odlike, urbanizacija, privreda, regionalna i politička podela Afrike, obrada
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Hemijske reakcije. Zakon održanja mase, obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 11. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Mnogougao, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Iskazivanje planova i namera; opisivanje budućih radnji koje su deo utvrđenih programa i rasporeda (Present Continuous for future arrangements, be going to, Present Simple Tense for programmes and fixed timetables), utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Sila potiska u tečnostima i gasovima Arhimedov zakon, obrada/utvrđivanje

Petak, 12. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik i književnost – Jezička kultura: Nelinearni tekstovi: tabele, legende, grafikoni, mape uma i drugo, obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Mnogougao – kontrolna vežba, provera znanja
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Pajgejm prozor: Koordinatni sistem Pajgejm prozora, Funkcija pygame. Color (), RGB vrednosti boja – obrada/vežbanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 8. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Frančesko Petrarka, Kanconijer (LXI), obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Implicitni oblik linearne funkcije, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Drugi svetski rat – Dominacija Sila Osovine, obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Vezivanje otpornika, obrada

Utorak, 9. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Jednačina prave, obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Sistematizacija gradiva iz sintakse, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Kisele kiše. Sušenje šuma, obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Opisivanje sadašnjih i prošlih radnji (Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive), utvrđivanje i sistematizacija

Sreda, 10. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Jovan Jovanović Zmaj: Đulići (izbor), obrada
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Grane poljoprivrede, obrada
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Drugi svetski rat – Dominacija sila Osovine – utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Utvrđivanje gradiva – alkoholi, utvrđivanje

Četvrtak, 11. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Jednačina prave, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Tabelarno predstavljanje podataka, Učitavanje tabela iz drugih resursa – obrada/vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Vezivanje otpornika, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Kisele kiše. Sušenje šuma, utvrđivanje

Petak, 12. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik i književnost – Desanka Maksimović: Proletnja pesma ili Opomena, obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Linearna funkcija, sistematizacija
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Grane poljoprivrede, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Karboksilne kiseline- nomenklatura, dobijanje, obrada

(danubeogradu.rs)