Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (17-21. maj 2021)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (17-21. maj 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 17. do 21. maja 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu. Poslednji dan škole bi trebalo da bude 8. jun 2021. za osmake, tj. 22. jun za učenike od prvog do sedmog razreda osnovne škole.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 17. maj 2021.

 • Srpski jezik – Rečenice kao obaveštenje, pitanje i zapovest, utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje brojeva (46+30), utvrđivanje
 • Digitalni svet – Uočavanje i ispravljanje greške u uputstvu (algoritmu), utvrđivanje

Utorak, 18. maj 2021.

 • Srpski jezik – Dva druga, Lav Nikolajevič Tolstoj, obrada
 • Matematika – Sabiranje brojeva (64+23), obrada
 • Svet oko nas – Delovi tela čoveka, obrada

Sreda, 19. maj 2021.

 • Matematika – Sabiranje brojeva (64+23), utvrđivanje
 • Srpski jezik – Opisivanje druga/drugarice na osnovu plana, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Čitanje vizuelnih informacija: ilustracija i strip, obrada

Četvrtak, 20. maj 2021.

 • Srpski jezik – Crtanka, S.Raičković, obrada
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (68-40), obrada
 • Svet oko nas – Čula čoveka, obrada

Petak, 21. maj 2021.

 • Srpski jezik – Razumevanje pročitanog, provera znanja
 • Matematika – Oduzimanje (68 – 40), utvrđivanje
 • Engleski jezik – Izražavanje dopadanja/nedopadanja jednostavnim jezičkim sredstvima. Opisivanje biljaka najjednostavnijim jezičkim sredstvima, obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 17. maj 2021.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: D. Đorđević – izbor iz poezije, obrada
 • Matematika – Razlomci, obrada
 • Engleski jezik – Čestitanje praznika; sličnosti i razlike u načinu praznovanja, obrada i utvrđivanje

Utorak, 18. maj 2021.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: D. Đorđević – izbor iz poezije, utvrđivanje
 • Matematika – Razlomci, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Čuvamo prirodu, obrada

Sreda, 19. maj 2021.

 • Matematika – Redosled računskih radnji. Razlomci, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Narodna basna: Bik i zec, obrada
 • Likovna kultura – Igramo se bojama, obrada

Četvrtak, 20. maj 2021.

 • Srpski jezik – Narodna basna: Bik i zec, utvrđivanje
 • Matematika – Redosled računskih radnji. Razlomci, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Raznovrsnost prirode, utvrđivanje

Petak, 21. maj 2021.

 • Srpski jezik – M. Stefanović: Zlatne ribice ne prave štetu, obrada
 • Matematika – Redosled računskih radnji. Razlomci, provera znanja
 • Muzička kultura – Laku noć, A.Korać, V.Andrić / Dok mesec sja, Ž. B. Lili, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 17. maj 2021.

 • Srpski jezik – Upravni i neupravni govor. Pisanje suglasnika J. Skraćenice, utvrđivanje
 • Matematika – Obim pravougaonika i kvadrata, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Pisanje neformalnih pisama;upućivanje jednostavnih čestitki; uočavanje sličnosti i razlika u načinu proslave praznika, utvrđivanje

Utorak, 18. maj 2021.

 • Srpski jezik – Osnovno i preneseno značenje reči, obrada
 • Matematika – Trougao. Vrste trouglova – obrada
 • Priroda i društvo – Njiva, obrada

Sreda, 19. maj 2021.

 • Matematika – Crtanje trougla, obrada
 • Srpski jezik – Bajke, Braća Grim, obrada
 • Likovna kultura – Komponovanje: kombinujemo prirodne i veštačke materijale, vežbanje

Četvrtak, 20. maj 2021.

 • Srpski jezik – Bajke, Braća Grim, obrada
 • Matematika – Obim trougla, obrada
 • Priroda i društvo – Voćnjak i vinograd, obrada

Petak, 21. maj 2021.

 • Srpski jezik – Bajke, Braća Grim, obrada
 • Matematika – Obim trougla, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Narodna i umetnička muzika. Stevan St. Mokranjac: II rukovet, slušanje muzike, obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 17. maj 2021.

 • Srpski jezik – U svetu prolećne prirode, utvrđivanje
 • Matematika – Matematički izrazi, obrada
 • Engleski jezik – Imenovanje i opisivanje odevnih predmeta; imenovanje aktivnosti; obeležavanje praznika, obrada i utvrđivanje

Utorak, 18. maj 2021.

 • Srpski jezik – Objekat, obrada
 • Matematika – Redosled računskih operacija, obrada
 • Priroda i društvo – Ustanička Srbija, utvrđivanje

Sreda, 19. maj 2021.

 • Matematika – Redosled računskih operacija, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Priče jednog bagrema – Priprema za pismeni zadatak, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Dvorište, trg, ulica – crtanje – olovka, vežbe

Četvrtak, 20. maj 2021.

 • Srpski jezik – Četvrti pismeni zadatak
 • Matematika – Matematički izrazi. Redosled računskih operacija, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Srbija od srednjeg veka do ustanaka, provera

Petak, 21. maj 2021.

 • Srpski jezik – Naglašene i nenaglašene reči, obrada
 • Matematika – Matematički izrazi. Redosled računskih operacija, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Intervali, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 17. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Imenski predikat, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Brojevni izrazi – 2. deo, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Kultura i svakodnevni život starih Rimljana, utvrđivanje

Utorak, 18. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Jednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom ili deliocem, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Danijel Defo: Robinson Kruso, odlomak o izgradnji skloništa, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Voda, utvrđivanje

Sreda, 19. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Slaganje predikata sa subjektom u licu, rodu i broju, obrada
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i spajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Svetsko more i njegova horizontalna podela, svojstva i kretanje morske vode; Vode na kopnu, utvrđivanje

Četvrtak, 20. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Složenije jednačine, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Drugi pismeni zadatak, provera / Ispravka drugog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Energetski napici, obrada

Petak, 21. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Danilo Kiš: Dečak i pas, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Nejednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom ili deliocem, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Euklidov algoritam, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 17. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pravopis: Pisanje imeničkih i pridevskih odričnih zamenica sa predlozima. Pisanje zamenice Vaš velikim početnim slovom, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Razmera, proporcija, osobine proporcije, obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Humanizam i renesansa, Hrišćanska crkva u ranom novom veku, obrada/ Kultura i religija u ranom novom veku, utvrđivanje

Utorak, 18. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Primena proporcije u direktnoj i u obrnutoj proporcionalnosti, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Zamenice, vežbanje, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Pritisak u mirnoj tečnosti, utvrđivanje

Sreda, 19. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Kosta Trifković: Izbiračica (odlomak), obrada
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Bolesti koje izazivaju bakterije i uloga antibiotika, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Razuđenost obala Evrope / Reljef i klima Evrope, obrada

Četvrtak, 20. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Primena prporcije u direktnoj i u obrnutoj proporcionalnosti, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu drugog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Spojeni sudovi, obrada

Petak, 21. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Jezička Kultura: Najzanimljiviji lik iz ovogodišnje lektire, vežbanje, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Primena proporcije – procenat, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Funkcije u Pajtonu; Ugrađene funkcije, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 17. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Radoje Domanović: Vođa, obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Obim kruga, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Prvi svetski rat – tok rata, obrada i utvrđivanje

Utorak, 18. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Dužina kružnog luka, obrada
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Poredbene rečenice, obrada
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Ekološki faktori,obrada i utvrđivanje

Sreda, 19. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Namerne rečenice, obrada
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Demografske odlike i urbanizacija Južne Amerike, obrada
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Kiseline, obrada

Četvrtak, 20. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Dužina kružnog luka, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Drugi pismeni zadatak, provera / Ispravka drugog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Čestični sastav supstancije: molekuli i njihovo haotično kretanje. Toplotno širenje tela. Pojam i merenje temperature – obrada. Unutrašnja energija i temperatura. Količina toplote – obrada

Petak, 21. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Aforizmi, obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Površina kruga, obrada
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Reprodukcija zvuka i muzike: Zvučni formati; Efekti i pozadinska muzika, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 17. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – O dramskom književnom rodu, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Mreža i površina prave kupe, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Socijalistička Jugoslavija između Istoka i Zapada, obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Radioaktivnost, utvrđivanje

Utorak, 18. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Zapremina prave kupe, obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Sistematizacija svih dramskih tekstova (od 5. do 8. razreda), utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Ekologija i zaštita životne sredine, sistematizacija
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Drugi pismeni zadatak/ Ispravka drugog pismenog zadatka

Sreda, 19. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Ivo Andrić: Deca, obrada
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Srbi u Crnoj Gori i Republici Srpskoj, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Političke, društvene i kulturne prilike u socijalističkoj Jugoslaviji, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Proteini, vitamini, ugljeni hidrati, masti i ulja, utvrđivanje

Četvrtak, 20. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Zapremina prave kupe, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Istraživački projekat, projektne aktivnosti
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Veštačka radioaktivnost. Fisija i fuzija, obrada
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Kombinovani zadaci,utvrđivanje, priprema za završni ispit

Petak, 21. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Ivo Andrić: Deca, vežbanje, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Složena obrtna tela, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Srbi u Hrvatskoj, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Zagađivači vazduha, vode i zemljišta, obrada

(danubeogradu.rs)