Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (7-11. jun 2021)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (7-11. jun 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 7. do 11. juna 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu. Poslednji dan škole je 8. jun 2021. za osmake, tj. 22. jun za učenike od prvog do sedmog razreda osnovne škole.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. jun 2021.

 • Srpski jezik – DL: Izbor pesama, Jovan. Jovanović Zmaj, obrada
 • Matematika – Merenje dužine, obrada
 • Digitalni svet – Zdravstvene posledice prekomernog ili nepravilno korišćenje digitalnih uređaja, utvrđivanje

Utorak, 8. jun 2021.

 • Srpski jezik – Bogaćenje rečnika, utvrđivanje
 • Matematika – Merenje dužine, utvrđivanje
 • Svet oko nas – U prirodi je sve povezano, obrada

Sreda, 9. jun 2021.

 • Matematika – Novac, obrada
 • Srpski jezik – Izražajno recitovanje obrađenih Zmajevih pesama, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Pevanje pesme Avanture maloga Ju Ju i slušanje kompozicije Išli smo u Afriku, Minja Subota i kraći kviz znanja za kraj školske godine, utvrđivanje

Četvrtak, 10. jun 2021.

 • Srpski jezik – Neće uvek da bude prvi, A.Popović, obrada
 • Matematika – Novac, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Čuvajmo prirodu, obrada

Petak, 11. jun 2021.

 • Srpski jezik – Ježeva kućica, Branko Ćopić, obrada
 • Matematika – Novac i merenje dužine,utvrđivanje
 • Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Iskazivanje položaja u prostoriji

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. jun 2021.

 • Srpski jezik – D. Maksimović: Trave govore bakinim glasom, obrada
 • Matematika – Mere za vreme, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas, obrada i utvrđivanje

Utorak, 8. jun 2021.

 • Srpski jezik – Aleksandar Sergejevič Puškin: Bajka o ribaru i ribici – čitanje u nastavcima, obrada
 • Matematika – Mere za vreme, provera
 • Svet oko nas – Nova namena predmeta, obrada

Sreda, 9. jun 2021.

 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 100, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Aleksandar Sergejevič Puškin: Bajka o ribaru i ribici – čitanje u nastavcima, obrada
 • Likovna kultura – U nepoznatoj zemlji, utvrđivanje

Četvrtak, 10. jun 2021.

 • Srpski jezik – Aleksandar Sergejevič Puškin: Bajka o ribaru i ribici – dramatizacija teksta, utvrđivanje
 • Matematika – Tekstualni zadaci – sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Čovek stvara. Materijali, utvrđivanje

Petak, 11. jun 2021.

 • Srpski jezik – Sistematizacija gradiva iz gramatike i pravopisa, obrada
 • Matematika – Množenje i deljenje do 100, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Zelena pesma, Dragana Mihajlović Bokan, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. jun 2021.

 • Srpski jezik – Laza Lazić: Suđenje, obrada
 • Matematika – Merenje vremena, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje prostora i prostornih odnosa; izražavanje količine/broja, obrada i utvrđivanje

Utorak, 8. jun 2021.

 • Srpski jezik – Laza Lazić: Suđenje, utvrđivanje
 • Matematika – Merenje površine geometrijskih figura zadatom merom, obrada
 • Priroda i društvo – Životne zajednice u našem kraju i čovekov odnos prema njima, obrada

Sreda, 9. jun 2021.

 • Matematika – Merenje površine geometrijskih figura zadatom merom, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Dramsko izvođenje teksta Suđenje Laze Lazića
 • Likovna kultura – Naša mala predstava pokreta u prostoru, vežbanje

Četvrtak, 10. jun 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo iz gramatike, sistematizacija
 • Matematika – Merenje i mere, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Životne zajednice, sistematizacija

Petak, 11. jun 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo iz gramatike, provera znanja
 • Matematika – Merenje i mere, provera znanja
 • Muzička kultura – Muzički bonton

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. jun 2021.

 • Srpski jezik – Narodna pesma: Nadžnjeva se momak i devojka, obrada
 • Matematika – Razlomci, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Postavljanje pitanja o trenutnim radnjama i odgovaranje na njih, utvrđivanje / Iskazivanje vremena hronološkog i meteorološkog, obrada i utvrđivanje

Utorak, 8. jun 2021.

 • Srpski jezik – Atribut, obrada
 • Matematika – Razlomci, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Drugi svetski rat, obrada

Sreda, 9. jun 2021.

 • Matematika – Upoređivanje razlomaka, obrada
 • Srpski jezik – Atribut – imenički dodatak, obrada
 • Likovna kultura – Izrada lutaka za predstavu – kombinovana, obrada

Četvrtak, 10. jun 2021.

 • Srpski jezik – Svitac pšeničar i vodeničar, obrada
 • Matematika – Upoređivanje razlomaka, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Događaji posle Drugog svetskog rata, obrada

Petak, 11. jun 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo iz gramatike, provera
 • Matematika – Množenje i deljenje u skupu N – 2. deo. Matematički izrazi. Razlomci, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Slušanje muzike – A. Vivaldi:Četiri godišnja doba – Proleće, obrada

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 7. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Apozicija, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Simetrala duži, konstrukcija, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Pad zapadnog rimskog carstva, obrada

Utorak, 8. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Simetrala ugla, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik i književnost – Vida Ognjenović: „Putovanje u putopis“, obrada
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Čovek i zdravlje, sistematizacija

Sreda, 9. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pravopis – interpunkcija – pisanje zapete, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i stpajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata, vežba
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Rasprostranjenost biljnog i životinjskog sveta na zemlji, obrada

Četvrtak, 10. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Simetrija ugla – konstrukcija, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Poreklo i raznovrsnost živog sveta, sistematizacija

Petak, 11. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Crta (umesto navodnika u upravnom govoru), obrada i utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Primena simetrale ugla i simetrale duži, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Istraživački projekat: Biranje teme projekta, Podela na timove

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 7. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Miodrag Stanisavljević: „I mi trku za konja imamo“ (odlomak), obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Površina trougla – obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Položaj Srba u osmanskom carstvu, obrada/ Osmansko carstvo i Srbi, utvrđivanje

Utorak, 8. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Površina trougla, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Miodrag Stanisavljević: „I mi trku za konja imamo“, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Paskalov zakon i njegova primena, utvrđivanje

Sreda, 9. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Građenje reči, ponavljanje/vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Putevi prenošenja zaraznih bolesti, povrede tela i prva pomoć, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Stanovništvo i naselja Evrope, utvrđivanje

Četvrtak, 10. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Trapez, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Iskazivanje želja, potreba, oseta i osećanja, obrada
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Određivanje zavisnosti hidrostatičkog pritiska od dubine vode, laboratorijska vežba

Petak, 11. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Henrik Sjenkijevič: „Kroz pustinju i prašumu“ / Džek London: „Zov divljine“ / „Beli očnjak“, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Trapez, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Istraživački projekat: Biranje teme projekta, Podela na timove

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 7. jun 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Četvrti pismeni zadatak
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Krug, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Vojni slom i povlačenje preko Albanije – obrada/utvrđivanje

Utorak, 8. jun 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Krug, sistematizacija
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Ispravka četvrtog pismenog zadatka
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Zdravi stilovi života, obrada

Sreda, 9. jun 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Ispravka četvrtog pismenog zadatka
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Društvene odlike Australije i geografske odlike Okeanije
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Neutralizacija soli – obrada/ Neutralizacija soli, utvrđivanje

Četvrtak, 10. jun 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Četvrti pismeni zadatak
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Utvrđivanje i sistematizacija
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Toplotna ravnoteža. Agregatna stanja supstancije, utvrđivanje/ Demonstracioni ogledi: Difuzija i Braunovo kretanje. Širenje čvrstih tela, tečnosti i gasova, utvrđivanje

Petak, 11. jun 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Jovan Dučić: „Podne“, obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Ispravak 4. pismenog zadatka, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Istraživački projekat, Projektne aktivnosti

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 7. jun 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Bogaćenje rečnika. Leksičke i semantičke vežbe, vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Ispravka četvrtog pismenog zadatka, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Srpska država i srpski narod u savremenom dobu, obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Primena fizike u medicini i tehnologiji, sistematizacija

Utorak, 8. jun 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Lopta, sistematizacija
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Gramatika, sistematizacija
 • 12.40 – 13.10… Hemija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Utvrđivanje i sistematizacija gradiva

Sreda, 9. jun 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Zamenice, ponavljanje i vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Površina trougla i četverougla, sistematizacija
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Botanika i evolucija
 • 13.15 – 13.45… Geografija – Geografska karta, sistematizacija

Četvrtak, 10. jun 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Epika, sistematizacija
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Brojevi i operacije, obnavljanje
 • 12.40 – 13.10… Hemija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Istorija – Srpski narod u poznom srednjem veku

Petak, 11. jun 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Lirika, sistematizacija
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Brojevi i operacije, obnavljanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Merenje, sistematizacija
 • 13.15 – 13.45… Geografija – Horizontalna i vertikalna razuđenost Evrope

(danubeogradu.rs)

loading...