Naslovna » Blog » Akcije i reakcije » Briga o porodici, majke na tržištu rada i Prvi maj
Briga o porodici, majke na tržištu rada i Prvi maj (foto: Pixabay)
Briga o porodici, majke na tržištu rada i Prvi maj (foto: Pixabay)

Briga o porodici, majke na tržištu rada i Prvi maj

Uprkos primeni Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o radu, majke i one koje to žele da postanu su još višestruko diskriminisane na tržištu rada.

Diskriminisane su kako one koje su zaposlene kod poslodavca, tako i one koje samostalno obavljaju delatnost.

Još se ženama na razgovoru za posao postavljaju pitanja koja ne bi smela – od toga da li jesu ili nisu u bračnoj/vanbračnoj zajednici, pa do toga da li planiraju decu i koliko, a od odgovora na ta pitanja im zavisi pre svega tip ugovora koji će sa poslodavcem sklopiti.

Još se žene po povratku sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta teže zapošljavaju, degradiraju na gora radna mesta sa nižom platom ili pak dobijaju otkaze uz najmaštovitije izgovore.

Tokom odsustva na njihova radna mesta došli su novi radnici, te je poslodavcima iz organizacionih i ekonomskih razloga jednostavnije da problem „viška“ zaposlenih na taj način reše.

Iz inicijative „Mame su zakon“ smatraju da je potrebno da država pokaže volju da se ova situacija promeni, da se jaz između poslodavca i zaposlene smanji, a to će se najbolje premostiti ukoliko država ponuditi paket finansijskih olakšica na zarade onih koje se se na posao vraćaju nakon porođaja.

Ulaganjem u ovaj sistem podrške smanjio bi se broj nezaposlenih, podsticajna investicija bi se delom vratila u budžet kroz potrošnju, a one žene koje su već donele odluku da rode više dece bile bi ohrabrene da svoje želje ispune.

Pored onih koje su zaposlene kod poslodavca ne smemo zaboraviti i sve one koje ode svoje biznise, a koje država i zakoni koji se primenjuju na porodilje vidi kao nezaposlene.

U najosetljivijem periodu života država im zatvara vrata zbog čega su prinuđene da često gase svoje poslovanje, što dovodi do toga da se povećava broj nezaposlenih i smanjuje broj aktivnih firmi, a što sveukupno predstavlja višestruki gubitak za državu.

„Mame su zakon“ podsećaju da je potrebno izmeniti set zakon koji bi status majke koja samostalno obavlja posao izjednačio sa statusom porodilje koja ima ugovor o radu sa poslodavcem – Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu, ali i napisati jedan novi – Zakon o porodici.

Briga o porodici je kompleksno pitanje koje podrazumeva i brigu o majci koja želi biti i ostati aktivna na tržištu rada.

Borba je neprestana – srećan Prvi maj!

Inicijativa „Mame su zakon“

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#IPreduzetniceSuMame
#PreduzetniceSuZakon
#MameSuZakon