Naslovna » BG svaštara » Da li znate » Od danas, 15. novembra 2022, na planeti Zemlji živi 8 milijardi ljudi
Stanovništvo: Osam milijardi ljudi na planeti (foto: Pixabay)
Stanovništvo: Osam milijardi ljudi na planeti (foto: Pixabay)

Od danas, 15. novembra 2022, na planeti Zemlji živi 8 milijardi ljudi

Svetska populacija raste iz dana u dan: od danas, 15. novembra 2022, na planeti Zemlji živi 8 milijardi ljudi! Potrebne su demografske promene!

– Današnja prekretnica i dalji rast svetske populacije koja dostiže osam milijardi ne sme da potisne u drugi plan potencijalno ozbiljne posledice sa kojima bi se države sa sve manjim brojem stanovnika mogle suočiti, ako ne razmisle o načinu na koji se bave demografskim promenama – saopštila je danas Florens Bauer, direktorka Regionalne kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za istočnu Evropu i centralnu Aziju.

Globalno gledano, rast stanovništva je značajno usporen i počeo je da se preokreće u sve većem broju država, većinom u centralnoj i istočnoj Evropi, gde su kombinacija migracija i niskih stopa fertiliteta uticale na smanjenje broja stanovnika. Ako se ova situacija ne reši, mogla bi da utiče na budući razvoj ekonomija, infrastrukture i društva u celini.

Da li znate…

  • Projekcije pokazuju da će se stanovništvo Srbije do sredine XXI veka smanjiti za 1,4 miliona ili jednu petinu.
  • Do 2041. godine skoro svaka četvrta osoba u Srbiji imaće više od 65 godina. Pad stanovništva će pogoditi celu državu, ali neće jednako pogoditi sve njene delove.
  • Do polovine veka, najmanje će pogoditi Beograd koji će izgubiti 3,8% stanovnika, dok će najviše izgubiti jugoistočna Srbija preko 40%1.

– U svojim odgovorima na smanjenje broja stanovnika, vlade imaju tendenciju da se fokusiraju na povećanje nataliteta i davanje finansijskih podsticaja ljudima da imaju više dece – rekla je Bauer i naglasila da smo imali priliku da vidimo da ovakve mere ne funkcionišu.

Ono što je potrebno je širok spektar mera koje ljudima olakšavaju da grade budućnost u svojoj državi, umesto da traže prilike na drugim mestima, kao i da imaju onoliko dece koliko žele.

– Ovo zahteva preispitivanje načina na koji države pristupaju demografskim promenama – istakla je Bauer i dodala da je potrebno da se udaljimo od preteranog naglašavanja broja i percepcije pretnji i da počnemo da posmatramo demografske promene kao priliku za izgradnju jačih i inkluzivnijih društava.

Veliki broj ljudi napušta svoje države da bi radili na nekim drugim mestima, stopa nataliteta je na niskom nivou, a istočna Evropa je bila prva svetska regija koja je doživela kontinuirani pad broja stanovnika tokom poslednjih decenija. Trenutno sve osim jedne od deset država u kojima se najbrže smanjuje broj stanovnika nalaze se u centralnoj i istočnoj Evropi.

– Naravno, brojevi su važni, ali preokupacija porastom i padom broja stanovnika može odvratiti pažnju od onoga što je zaista važno, a to je stvaranje društva u kojem ljudi žele da žive i zasnivaju porodice – naglasila je Bauer.

Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju – Srbija 2022 (UNDP, UNFPA)

Dokazi sugerišu da će dobra kombinacija javnih politika najverovatnije napraviti razliku. Ovo uključuje značajnu podršku porodicama koju mogu da koriste muškarci i žene, mere koje će ženama i muškarcima olakšati usklađivanje rada i roditeljstva, bolju podršku za brigu o deci, proširenje mogućnosti zapošljavanja i stanovanja za mlade ljude i pravednu raspodelu brige i zadataka u domaćinstvu između muškaraca i žena.

Jačanje inkluzije je takođe ključno za osposobljavanje država za demografske promene. Ovo uključuje uklanjanje barijera za žene, starije ljude, migrante i najmarginalizovanije grupe da u potpunosti doprinesu ekonomiji i javnom životu.

(danubeogradu.rs)