Naslovna » BG svaštara » Tech Radar » COMING specijalističke obuke kao podrška digitalnoj transformaciji poslovanja

COMING specijalističke obuke kao podrška digitalnoj transformaciji poslovanja

IT stručnjaci igraju vitalnu ulogu u digitalnoj transofrmaciji poslovanja i generalno tehnološkom smeru organizacija jer svakiaspekt poslovne i društvene strukture ima osnovu u informacionoj tehnologiji koja se (pre)brzo razvija pa znanja, koja su stečena pre nekoliko godina ili čak nekoliko meseci, često nisu dovoljna za produktivan rad. Samim tim IT sektor kompanija zahteva kontinuirani profesionalni razvoj, kako bi se održao korak sa razvojem tehnologije i omogućila nadogradnja veština i znanja neophodnih za praktičan rad. Zbog toga se može reći da  kontinuirano učenje nije opcija, već nužnost.

COMING – Computer Engineering, pouzdan IT partner u transformaciji poslovanja, je tu da pomogne kompanijama da se sa aktuelnim tehnologijama upoznaju kroz specijalne COMING specijalističke obuke i radionice koje su u trenutku ponude tematski vezane za najsavremenije informacione tehologije.

Trening centar ove kompanije nudi usavršavanje u oblasti virtuelizacije, security rešenja i modernih aplikativnih rešenja za poslovanje. COMING obuke omogućavaju polaznicima da temeljno razumeju funkcionalnosti rešenja, da maksimalno iskorišćavaju svoje prednosti, i da se bolje upoznaju sa proizvodima i tehnologijama koja podržavaju VMware, Check Point, NetApp, Veeam rešenja i samim tim bolje shvate sam koncept virtuelizacije i kako ona vodi digitalnu agendu organizacije.

O planu obuka za aktuelnu godinu moguće je pronaći informacije na sajtu kompanije.

  RBObukaTermin
1NetApp FAS administracija18.09.-20.09.
2Check Point – Konfiguracija i administracija23.10.-25.10.
3VMware vSphere 6 – Instalacija, konfiguracija i upravljanje06.11.-08.11.
4VMware NSX – Instalacija, konfiguracija i upravljanje20.11.-22.11.
5Veeam Backup & Replication – Instalacija, konfiguracija i upravljanje27.11.-29.11.
6VMware Horizon 7 – Instalacija, konfiguracija i upravljanje04.12.-06.12.
7NetApp FAS administracija11.12.-13.12.
8VMware vSphere 6 – Optimizacija performansi virtuelne infrastrukture18.12.-20.12.