Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (28. septembar – 2. oktobar 2020)
TV i online nastava za osnovce (foto: Pixabay)
TV i online nastava za osnovce (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (28. septembar – 2. oktobar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 28. septembra do 2. oktobra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 28. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Veliko slovo na početku rečenice, tačka na kraju rečenice, obrada
 2. Matematika – Linija i oblast, utvrđivanje
 3. Digitalni svet – Komunikacija u digitalnom svetu, obrada

Utorak, 29. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Tt (zapeta), obrada
 2. Matematika – Predmeti istih i različitih oblika i boja, obrada
 3. Svet oko nas – Škola, sistematizacija

Sreda, 30. septembar 2020.

 1. Matematika – Predmeti istih i različitih oblika i boja, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Čitamo i pišemo naučena štampana slova Aa, Mm, Ii, Tt (utvrđivanje)
 3. Muzička kultura – Muzika je svuda oko nas, utvrđivanje

Četvrtak, 1. oktobar 2020.

 1. Srpski jezik – Priča po nizu slika, obrada
 2. Matematika – Poređenje po visini i dužini, obrada
 3. Svet oko nas – Živimo u naselju, obrada

Petak, 2. oktobar 2020.

 1. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Oo (obrada)
 2. Matematika – Poređenje predmeta po širini (obrada)
 3. Engleski jezik – Imenovanje boja i davanje kratkih usmenih opisa predmeta, utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 28. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Govorna vežba: Na pijaci, obrada
 2. Matematika – Združivanje sabiraka, obrada
 3. Engleski jezik – Iskazivanje molbe i zahvalnosti, obrada

Utorak, 29. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Pisanje rečce li u upitnim rečenicama, obrada
 2. Matematika – Zamena mesta i združivanje sabiraka, utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Zdrava ishrana, obrada

Sreda, 30. septembar 2020.

 1. Matematika – Sabiranje broja sa zbirom ili razlikom brojeva, obrada
 2. Srpski jezik – Zagonetke lake za đake drugake, obrada
 3. Likovna kultura – Kontrast, obrada

Četvrtak, 1. oktobar 2020.

 1. Srpski jezik – Uzvične rečenice. Uzvičnik – obrada
 2. Matematika – Sabiranje broja sa zbirom ili razlikom broja – utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Čuvamo zdravlje i zdrava ishrana – utvrđivanje

Petak, 2. oktobar 2020.

 1. Srpski jezik – Razbrajalice i pitalice – obrada
 2. Matematika – Nula kao sabirak ili umanjilac – obrada
 3. Muzička kultura – Zvuk i ton, sistematizacija

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 28. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Izražajno recitovanje pesme „Domovina se brani lepotom“, utvrđivanje
 2. Matematika – Sabiranje i oduzimanje stotina, obrada
 3. Engleski jezik – Iskazivanje molbe, zahvalnosti, potreba, utvrđivanje

Utorak, 29. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Imenice, utvrđivanje
 2. Matematika – Sabiranje i oduzimanje stotina, utvrđivanje
 3. Priroda i društvo – Orijentacija u prostoru, utvrđivanje

Sreda, 30. septembar 2020.

 1. Matematika – Zamena mesta sabiraka, obrada
 2. Srpski jezik – Reč – dve o Piteru (odlomak), Ijan Makjuan, obrada
 3. Likovna kultura – Pravimo svoj pribor i materijale za rad, vežbanje

Četvrtak, 1. oktobar 2020.

 1. Srpski jezik – Ijan Makjuan: Reč-dve o Piteru (odlomak) – utvrđivanje
 2. Matematika – Združivanje sabiraka – obrada
 3. Priroda i društvo – Načini prenošenja i mere zaštite od bolesti – obrada

Petak, 2. oktobar 2020.

 1. Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju imena naroda – obrada
 2. Matematika – Zamena mesta i združivanja sabiraka – utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Osmina i četvrtina note, obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 28. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Doživeo sam u prirodi – obrada
 2. Matematika – Brojevna poluprava – utvrđivanje
 3. Engleski jezik – Izražavanje interesovanja i dopadanja/ nedopadanja, utvrđivanje

Utorak, 29. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Vojislav Ilić: Jesen-obrada
 2. Matematika – Upoređivanje brojeva-obrada
 3. Priroda i društvo – Oblici reljefa i vode Srbije-utvrđivanje

Sreda, 30. septembar 2020.

 1. Matematika – Upoređivanje brojeva-utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Jesen je, jesen rana-tematsko utvrđivanje
 3. Likovna kultura – Vežbe; pakovanje-vajanje
 4. Likovna kultura – Frotaž po slobodnom izboru-slikanje

Četvrtak, 1. oktobar 2020.

 1. Srpski jezik – Čitajmo izražajno – utvrđivanje
 2. Matematika – Upoređivanje brojeva – utvrđivanje
 3. Priroda i društvo – Klima Srbije – obrada

Petak, 2. oktobar 2020.

 1. Srpski jezik – Lične zamenice – obrada
 2. Matematika – Skup prirodnih brojeva N i skup N0 – utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Izgubljeno pile-V. Tomerlin-Z. Vasiljević; Prima i sekunda volta, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 28. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Genitiv
 • 8.35… Matematika – Rastavljanje brojeva na proste činioce, obrada
 • 9.10… Istorija – Rekonstruisanje prošlosti (utvrđivanje)

Utorak, 29. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Prosti i složeni brojevi. Rastavljanje brojeva na proste činioce, vežbanje
 • 8.35… Srpski jezik – Veliko slovo u nazivima institucija, preduzeća, ustanova, organizacija
 • 9.10… Biologija – Ishrana, tipovi ishrane, obrada

Sreda, 30. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Branislav Nušić, Hajduci
 • 8.35… Tehnika i tehnologija – Profesije u području rada saobraćaja/Upotreba IT u savremenom saobraćaju
 • 9.10… Geografija – Vasiona, utvrđivanje

Četvrtak, 1. oktobar 2020.

 • 8.00… Matematika – Svojstva deljivosti, obrada
 • 8.35… Engleski jezik – Opisivanje bića, predmeta i pojava
 • 9.10… Biologija – Hrana kao izvor energije i gradivnih supstanci, obrada

Petak, 2. oktobar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Akuzativ, obrada
 • 8.35… Matematika – Svojstva deljivosti, utvrđivanje
 • 9.10… Informatika i računarstvo – Rad sa slikama

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 28. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Domaća lektira: Branislav Nušić: Autobiografija – odlomak „Geografija“
 • 8.35… Matematika – Deljenje celih brojeva, obrada
 • 9.10… Istorija – Države ranog srednjeg veka – Franačka i država Arabljana (obrada)

Utorak, 29. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Deljenje celih brojeva, utvrđivanje
 • 8.35… Srpski jezik – Pisanje imena nebeskih tela
 • 9.10… Fizika – Brzina, vežbanje

Sreda, 30. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Domaća lektira: Branislav Nušić: Autobiografija (odlomak o padežima)
 • 8.35… Biologija – Udruživanje ćelija u kolonije i višećelijski organizmi, obrada
 • 9.10… Geografija – Predstavljanje reljefa na kartama. Kartografski znaci…

Četvrtak, 1. oktobar 2020.

 • 8.00… Matematika – Brojevni izrazi sa celim brojevima, obrada
 • 8.35… Engleski jezik – Opisivanje radnje u sadašnjosti, bića, predmeta i pojava
 • 9.10… Fizika – Brzina ravnomernog pravolinijskog kretanja, obrada

Petak, 2. oktobar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Jezička kultura: O dnevniku čitanja, obrada
 • 8.35… Matematika – Brojevni izrazi sa celim brojevima, utvrđivanje
 • 9.10… Informatika i računarstvo -Rad sa tabelama u programu za obradu teksta

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 28. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Potencijal
 • 10.20… Matematika – Apsolutna greška približnog broja, obrada
 • 10.55… Istorija – Američka revolucija / Francuska revolucija, utvrđivanje i obrada

Utorak, 29. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Decimalni zapis realnog broja. Približna vrednost realnog broja.
 • 10.20… Srpski jezik – Gramatika: Futur II
 • 10.55… Biologija – Deoba ćelije i pravila nasleđivanja, utvrđivanje

Sreda, 30. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Glagolski načini,vežbanje
 • 10.20… Geografija – Savezna Republika Nemačka – obrada
 • 10.55… Hemija – Svojstva i promene supstanci. utvrđivanje

Četvrtak, 1. oktobar 2020.

 • 9.45… Matematika – Funkcija direktne proporcionalnosti, obrada
 • 10.20… Engleski jezik – Opisivanje radnje u sadašnjosti; opisivanje planova
 • 10.55… Fizika – Treći njutnov zakon, obrada/Njutnovi zakoni, utvrđivanje

Petak, 2. oktobar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Domaća lektira – Miroslav Antić: Plavi čuperak (zbirka), obrada
 • 10.20… Matematika – Funkcija direktne proporcionalnosti, utvrđivanje
 • 10.55… Informatika i računarstvo – Kreiranje vektorske grafike

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 28. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Ponavljanje: promenljive vrste reči. Promenljive imenske reči.
 • 12.05… Matematika – Sličnost (priprema za kontrolnu vežbu), sistematizovanje
 • 12.40… Istorija – Srbija od 1903. do 1914. godine, obrada
 • 13.15… Fizika – Određivanje perioda matematičkog klatna, laboratorijska vežba

Utorak, 29. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Prva kontrolna vežba (sličnost) uvežbavanje
 • 12.05… Srpski jezik – Ponavljanje: Nepromenljive vrste reči.
 • 12.40… Biologija – Ekologija, životna sredina i biotop, utvrđivanje
 • 13.15… Engleski jezik – Opisivanje/poređenje živih bića, predmeta, pojava, mesta

Sreda, 30. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Čas iz jezičke kulture ili pravopis (u vezi sa vrstama reči)
 • 12.05… Geografija – Planinski reljef Srbije, opšte osobine, Karpato-balkanidi, obrada i utvrđivanje
 • 12.40… Istorija – Srbija od 1903. do 1914. godine, utvrđivanje
 • 13.15… Hemija – Nemetali, utvrđivanje

Četvrtak, 1. oktobar 2020.

 • 11.30… Matematika – Tačka i prava. Tačka i ravan, obrada
 • 12.05… Informatika i računarstvo – Elementarne statistike, formule, funkcije
 • 12.40… Fizika – Oscilatorno i talasno kretanje, utvrđivanje
 • 13.15… Biologija – Uslovi života u staništu-ekološki faktori, obrada

Petak, 2. oktobar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Funkcionalni stilovi, obrada
 • 12.05… Matematika – Tačka i prava. Tačka i ravan, utvrđivanje
 • 12.40… Geografija – Planinski reljef Srbije, srpsko-makedonska masa i Karpato-balkanidi, utvrđivanje
 • 13.15… Hemija – Nemetali kombinovani zadaci, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)