Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (8-12. februar 2021)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (8-12. februar 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 8. do 12. februara 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 8. februar 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Zamena mesta i združivanje sabiraka – utvrđivanje
 • Digitalni svet – Prenošenje poruka nekad i sad – utvrđivanje

Utorak, 9. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Oo – obrada
 • Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – obrada
 • Svet oko nas – Materijali – utvrđivanje

Sreda, 10. februar 2021.

 • Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ss – obrada
 • Muzička kultura – Pevamo i slušamo kompozicije. Januarske zvezde, Miodrag Ilić Beli – obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 11. februar 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Za toliko veći broj – obrada
 • Svet oko nas – Svojstva materijala – obrada

Petak, 12. februar 2021.

 • Srpski jezik – Sveti Sava i đaci, narodna priča -obrada
 • Matematika – Za toliko veći broj – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ nepripadanja; Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima – obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 8. februar 2021.

 • Srpski jezik – Dragan Lukić: Ravnoteža – obrada
 • Matematika – Množenje razlike jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti/ nepripadnosti – obrada i utvrđivanje

Utorak, 9. februar 2021.

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice Ff, Hh – obrada
 • Matematika – Množenje zbira i razlike jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Sedmica – obrada

Sreda, 10. februar 2021.

 • Matematika – Množenje broja 8 i brojem 8 – obrada
 • Srpski jezik – Naučili smo štampana slova latinice, Dd, Dždž, Đđ, Ff, Hh – obrada
 • Likovna kultura – Scenski prostor – obrada

Četvrtak, 11. februar 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje broja 8 i brojem 8 – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Mesec i godina – obrada

Petak, 12. februar 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo štampana slova latinice – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje broja 9 i brojem 9 – obrada
 • Muzička kultura – Stanko Korunović: Ala veje, veje – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 8. februar 2021.

 • Srpski jezik – Lice i broj glagola – utvrđivanje
 • Matematika – Oduzimanje do 1000 (254 – 123, 254 – 128) – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Izražavanje pripadanja /nepripadanja; opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima – obnavljanje i obrada

Utorak, 9. februar 2021.

 • Srpski jezik – Svetlana Velmar Janković: Zlatno jagnje (odlomak) – obrada
 • Matematika – Sabiranje do 1000 (234 + 183; 234 + 197), pismeni postupak – obrada
 • Priroda i društvo – Vazduh kao toplotni izolator – obrada

Sreda, 10. februar 2021.

 • Matematika – Sabiranje do 1000 (234+183; 234+197) – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Svetlana Velmar Janković: Zlatno jagnje (odlomak) – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Znak i simbol. Grb mog odeljenja – obrada i vežbanje

Četvrtak, 11. februar 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo o glagolima – utvrđivanje
 • Matematika – Oduzimanje do 1000 (528 – 254; 365 – 178), pismeni postupak – obrada
 • Priroda i društvo – Toplotna provodljivost materijala. Vazduh kao toplotni izolator – utvrđivanje

Petak, 12. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glagoli – provera znanja
 • Matematika – Oduzimanje do 1000 (528 – 254; 365 – 178) – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Himna – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 8. februar 2021.

 • Srpski jezik – Brojevi – provera
 • Matematika – Izračunavanje površine kocke – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje svakodnevnih radnji i aktivnosti – obrada

Utorak, 9. februar 2021.

 • Srpski jezik – Izbor iz usmene književnosti (poslovice, anegdote) – utvrđivanje
 • Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Klatno – obrada

Sreda, 10. februar 2021.

 • Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Narodna priča: Najbolje zadužbine – obrada
 • Likovna kultura – Crvena + plava = ljubičasta; Zalazak sunca – slikanje – akvarel ili pastel – obrada

Četvrtak, 11. februar 2021.

 • Srpski jezik – Narodna priča: Najbolje zadužbine – utvrđivanje
 • Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kretanje – utvrđivanje

Petak, 12. februar 2021.

 • Srpski jezik – Sveti Sava u priči i pesmi – utvrđivanje
 • Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Slušanje muzike – Iz liturgije – S. St. Mokranjac – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 8. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Kratke folklorne forme (pitalice, brzalice, poslovice, zagonetke) – obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Razlomci, ugao – utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Helenska religija i umetnost – obrada

Utorak, 9. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Kratke folklorne forme (pitalice, brzalice, poslovice, zagonetke) – vežbanje i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Živi svet zemljišta – utvrđivanje

Sreda, 10. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ortoepija: Artikulacija: glasno čitanje brzalica, najpre sporo, a potom brže (individualno ili u grupi) – vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Kreiranje dokumenta u programu za obradu teksta – obrada i vežba / Formatiranje teksta, umetanje slike i grafike – vežba i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Oblikovanje reljefa dejstvom spoljašnjih Zemljinih sila – rečna erozija i akumulacija, abrazija – obrada

Četvrtak, 11. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Ispravak drugog pismenog zadatka – utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Kultura: Festivals – Christmas around the world – utvrđivanje / Kultura: Festivals – New Year around the world – utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu – utvrđivanje

Petak, 12. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ivo Andrić: Mostovi – obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Upoređivanje uglova – obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Scratch – radno okruženje (Korišćenje Scratch okruženja na internetu) – obrada i vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 8. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Rečenica – ponavljanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Brojevni izrazi. Dvojni razlomci – utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Srpsko carstvo/ Srpsko carstvo, obrada – utvrđivanje

Utorak, 9. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Brojevni izrazi – primena – utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Nezavisne predikatske rečenice ‒ pojam komunikativne funkcije – obrada
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merenje zapremine) – uvežbavanje

Sreda, 10. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Veljko Petrović: Ratar / Aleksa Šantić: O, klasje moje – obrada
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Osnovne životne funkcije na nivou organizma
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Zemljoradnja i stočarstvo i Energetski resursi i njihovo korišćenje

Četvrtak, 11. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Brojevni izrazi – primena – utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Kultura: Festivals – Christmas around the world – utvrđivanje / Kultura: Festivals – New Year around the world – utvrđivanje / Utvrđivanje gradiva
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merila i merni instrumenti) – obrada

Petak, 12. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Recitovanje: Veljko Petrović: Ratar / Aleksa Šantić: O, klasje moje – vežbanje i utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Kornjača grafika – uslovna petlja i grananje – obrada i vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 8. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Domaća lektira – izbor iz narodnih priča i predanja o Svetom Savi (Sveti Sava i đavo, legende o Svetom Savi) Legendarna priča. Predanja o postanku bića, mesta i stvari – obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Zbir uglova mnogougla – utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka / Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka – obrada i utvrđivanje

Utorak, 9. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Gramatika: Rečenični članovi i sintagme – vežbanje
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – 1. deo

Sreda, 10. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Gramatika: Rečenični članovi i sintagme – utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Centralna Azija – obrada / Istočna Azija – utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Maseni procentni sastav smeša – 2 deo, obrada

Četvrtak, 11. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Ispravak drugog pismenog zadatka – utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Opisivanje predmeta, mesta i pojava (Indefinite pronouns) – obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Kretanje pod uticajem Zemljine teže. Trenje – sistematizacija / Delovanje dve sile na telo, pojam rezultujuće sile kroz različite primere slaganja sila – obrada

Petak, 12. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Domaća lektira – izbor iz autorske poezije o Sv. Savi (na primer Matija Bećković: Priča o Svetom Savi) – obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Pravilan mnogougao – obrada
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Kornjača grafika i ponavljanje: Uslovna ponavljanja, Petlja while – obnavljanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 8. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Jezička kultura: Tekstovi iz osnovne škole o Drugom svetskom ratu – vežbanje i utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Površina i zapremina piramide – utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Kraljevina SHS – konstituisanje države – obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Električna otpornost provodnika – obrada

Utorak, 9. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Namerne i poredbene rečenice – obrada
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Kategorije zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara. Crvena knjiga flore i faune – obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti i prošlosti (Present Simple and Past Simple – passive) – obrada i utvrđivanje

Sreda, 10. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Dopusne i uslovne rečenice – obrada
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Strukture stanovništva – obrada
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Kraljevina SHS od 1918. do 1929. godine – obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Ugljovodonici – kombinovani zadaci – utvrđivanje

Četvrtak, 11. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Ispravak drugog pismenog zadatka – utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Jednostavna analiza podataka: Sortiranje elemenata i određivanje medijane, Filtriranje podataka – obrada i vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Električna otpornost provodnika – utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Unapređenje životne sredine – obrada

Petak, 12. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Petar Kočić: Kroz mećavu – obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Jednakoivična tela – obrada
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Strukture stanovništva – utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Aromatični ugljovodonici – obrada

(danubeogradu.rs)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.