Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (24-28. maj 2021)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (24-28. maj 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 24. do 28. maja 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu. Poslednji dan škole bi trebalo da bude 8. jun 2021. za osmake, tj. 22. jun za učenike od prvog do sedmog razreda osnovne škole.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 24. maj 2021.

 • Srpski jezik – U gostima, Desanka Maksimović, obrada
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (76-24), obrada
 • Digitalni svet – Vežbanje algoritamskog načina rešavanja problema, utvrđivanje

Utorak, 25. maj 2021.

 • Srpski jezik – Lisica i gavran, narodna basna, obrada
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (76-24), utvrđivanje
 • Svet oko nas – Čovek, utvrđivanje

Sreda, 26. maj 2021.

 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Dva jarca, dve koze, Dositej Obradović, obrada
 • Muzička kultura – Slušanje kompozicije Ersko kolo. Kad si srećan, dečja pesma, obrada

Četvrtak, 27. maj 2021.

 • Srpski jezik – Lepo ponašanje (Bonton), pismena vežba, utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Čovek, deo prirode, sistematizacija/provera

Petak, 28. maj 2021.

 • Srpski jezik – Basne za decu, Ezop – izbor, obrada
 • Matematika – Sabiranje brojeva (46+14), obrada
 • Engleski jezik – Izražavanje dopadanja/nedopadanja jednostavnim jezičkim sredstvima; traženje i davanje mišljenja u vezi sa dopadanjem/nedopadanjem; iskazivanje oseta i osećanja, obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 24. maj 2021.

 • Srpski jezik – M.Stefanović: Zlatne ribice ne prave štetu, utvrđivanje
 • Matematika – Crtanje kvadrata, pravougaonika i trougla na kvadratnoj i tačkastoj mreži, obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje sličnosti i razlika u načinu praznovanja, utvrđivanje gradiva

Utorak, 25. maj 2021.

 • Srpski jezik – Grozdana Olujić: Šarenorepa, obrada
 • Matematika – Crtanje kvadrata, pravougaonika i trougla na kvadratnoj i tačkastoj mreži, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Raznovrsnost prirode, sistematizacija

Sreda, 26. maj 2021.

 • Matematika – Simetrične figure. Podudarnost figura, obrada
 • Srpski jezik – Prepričavanje kraćih i jednostavnijih tekstova iz čitanke, crtanih filmova, pozorišnih predstava, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Zamišljanja, obrada

Četvrtak, 27. maj 2021.

 • Srpski jezik – Gvido Tartalja: Ocene, obrada
 • Matematika – Simetrične figure. Podudarnost figura, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Čovek stvara, obrada

Petak, 28. maj 2021.

 • Srpski jezik – Dramsko izvođenje teksta Ocene, utvrđivanje
 • Matematika – Geometrija – crtanje, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Zeleni se jagodo, narodna pesma, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 24. maj 2021.

 • Srpski jezik – Bajke, Braća Grim, utvrđivanje
 • Matematika – Crtanje i obim trougla, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Izražavanje dopadanja, nedopadanja; opisivanje živih bića; pozivi na zajedničku aktivnost, utvrđivanje

Utorak, 25. maj 2021.

 • Srpski jezik – Govorna vežba: Moja prva bajka, obrada
 • Matematika – Pravougaonik, kvadrat, trougao, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Povrtnjak, obrada

Sreda, 26. maj 2021.

 • Matematika – Pravougaonik, kvadrat, trougao, provera znanja
 • Srpski jezik – Pismeno izažavanje: Moja prva bajka, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Kolaž od prirodnih materijala, obrada i vežbanje

Četvrtak, 27. maj 2021.

 • Srpski jezik – Pravopisna vežba sa diktatom, utvrđivanje
 • Matematika – Merenje dužine, obrada
 • Priroda i društvo – Park, obrada

Petak, 28. maj 2021.

 • Srpski jezik – Branko V. Radičević: Priča o dečaku i mesecu, obrada
 • Matematika – Merenje dužine, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Improvizacija jednostavne melodije na zadati tekst, obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 24. maj 2021.

 • Srpski jezik – Janko Veselinović: Grad, obrada
 • Matematika – Rešavanje zadataka pomoću izraza, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Sličnosti i razlike u obeležavanju praznika, utvrđivanje

Utorak, 25. maj 2021.

 • Srpski jezik – Izražajno čitanje, utvrđivanje
 • Matematika – Rešavanje zadataka pomoću izraza, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Nastanak moderne srpske države, obrada

Sreda, 26. maj 2021.

 • Matematika – Jednačine sa množenjem i deljenjem, obnavljanje
 • Srpski jezik – Ispravka pismenog zadatka, obrada
 • Likovna kultura – Ambijent; različiti ambijenti. Najviše volim svoje mesto (selo, grad), crtanje – ugljeni štapić, bela kreda, obrada

Četvrtak, 27. maj 2021.

 • Srpski jezik – Ispravka pismenog zadatka, utvrđivanje
 • Matematika – Jednačine sa množenjem i deljenjem, obrada
 • Priroda i društvo – Prvi svetski rat, obrada

Petak, 28. maj 2021.

 • Srpski jezik – Pravilno izgovaranje i pisanje suglasnika Č, Ć i Dž, Đ, utvrđivanje
 • Matematika – Jednačine sa množenjem i deljenjem, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Slušanje muzike: P.I.Čajkovski: Labudovo jezero, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 24. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pisanje pisma (privatno, imejl), vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Nejednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom ili deliocem, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Hrišćanstvo, obrada

Utorak, 25. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Primena jednačina i nejednačina, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Priprema i četvrti pismeni zadatak, vežbanje i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Energetski napitci, utvrđivanje

Sreda, 26. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ispravka četvrtog školskog pismenog zadatka, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i spajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Čovek i voda, obrada

Četvrtak, 27. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Razlomci – kontrolna vežba, provera znanja
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Iskazivanje vremena (gledanje na sat, dani u nedelji i meseci u godini), utvrđivanje / Iskazivanje vremena (godišnje doba i vremenske prilike), obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Pušenje – bolesti zavisnosti, obrada

Petak, 28. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pravi objekat, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Primeri osne simetrije i simetrične tačke, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Liste: Čuvanje većeg broja podataka, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 24. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Priprema za četvrti školski pismeni zadatak (preporuka: obaveštenje, vest, izveštaj), vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Primena proporcije – procenat, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Apsolutističke monarhije, obrada i utvrđivanje

Utorak, 25. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Zavisne veličine, grafički prikaz zavisanih veličina, proporcija, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Četvrti školski pismeni zadatak (preporuka: Izveštaj), utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Spojeni sudovi, utvrđivanje

Sreda, 26. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ispravka četvrtog školskog pismenog zadatka
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Bolesti koje izazavaju i prenose životinje i načini zaražavanja, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Vode, klima i biljni svet Evrope, obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 27. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Anketa 2 (predstavljanje dobijenih rezultata), utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Drugi pismeni zadatak, provera / Ispravka drugog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Atmosferski pritisak. Toričelijev ogled i barometri, obrada

Petak, 28. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ispravka četvrtog pismenog zadatka, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Zavisne veličine, grafički prikaz zavisnih veličina, proporcija – kontrolna vežba, provera znanja
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Stringovi (niske), obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 24. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Namerne i poredbene rečenice (uz ponavljanje predhodnih sadržaja), vežbanje
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Površina kruga, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Završetak Prvog svetskog rata, obrada i utvrđivanje

Utorak, 25. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Površina kružnog isečka (površina delova kruga), obrada
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Domaća lektira: Dejan Aleksić: Cipela na kraju sveta, obrada
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Biodiverzitet/ Život u ekosistemu, obrada i utvrđivanje

Sreda, 26. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – „Cipela na kraju sveta“, Dejan Aleksić, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Društvene odlike i politička podela Južne Amerike, obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Hidroksidi (baze) – formule, nazivi, svojstva, obrada

Četvrtak, 27. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Površina kružnog isečka, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Izražavanje mišljenja, obrada i utvrđivanje/ Iskazivanje želja, potreba, oseta i osećanja, obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Unutrašnja energija i temperatura. Količina toplote, utvrđivanje/ Specifični toplotni kapacitet, obrada

Petak, 28. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Jezička kultura: O satiričnoj književnosti, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Površina kružnog prstena, obrada
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Kreiranje jednostavne animacije, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 24. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Priprema za četvrti pismeni zadatak, vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Kupa, sistematizacija
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslovenska država 1945-1991, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Primena nuklearne energija i radioaktivnog zračenja, obrada

Utorak, 25. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Sfera i lopta, obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Četvrti pismeni zadatak, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti: indirektni govor – izjavne i upitne rečenice – sa glagolom u prošlom vremenu, obrada i utvrđivanje

Sreda, 26. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Ispravka četvrtog školskog pismenog zadatka
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Srbi u ostalim susednim zemljama, obrada
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Razbijanje i raspad jugoslovenske države, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Mere zaštite životne sredine, utvrđivanje

Četvrtak, 27. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Sfera i lopta, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Utvrđivanje gradiva
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Elementi atomske i nuklearne fizike, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje

Petak, 28. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Ispravka četvrtog školskog pismenog zadatka, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Površina sfere, obrada
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Srbi u dijaspori, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Kombinovani zadaci 1 – utvrđivanje – priprema za polaganje završnog ispita

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.