Naslovna » BG servis » Novi informacioni panoi na stanicama

Novi informacioni panoi na stanicama

Informacioni panoi na autobuskim i tramvajskim stajalištima omogućavaju korisnicima javnog prevoza bolju informisanost jer sadrže konkretne i upotrebljive informacije, stilski i vizuelno upakovane, izjavio je direktor Direkcije za javni prevoz Zoran Šarac.

– Informacije o javnom gradskom prevozu prvi put su dvojezične. Samim tim su postale dostupne i gostima Beograda, čime je svakako poboljšan i imidž grada. Panoi su definisali standarde koji treba da doprinesu boljem i modernijem informisanju, kako ovdašnjih korisnika tako i svih ljudi koji dolaze u Beograd – rekao je Šarac.

Kako je istakao, novi informacioni panoi su sačinjeni iz četiri osnovne celine. To su gornje polje sa nazivom stajališta i brojem linije, mapa šire uticajne zone, šematski prikaz trasa linija koje koriste dato stajalište. Dodatna polja sadrže informacije kao što su pozicija stajališta na mapi grada, legenda, spisak linija, važni telefoni.

– Izrada posebne mape sa trasom linija i piktogramima značajnih objekata omogućava korisnicima da prvi put na stajalištu dobiju informaciju o konkretnim trasama linija na njihovom početnom delu i to na način saglediv korisniku. Izrada šematskog prikaza na ovim panoima ponudila je novo rešenje za bolje snalaženje sugrađana. Takođe, na raspolaganju je i efikasnija kombinacija linija, kao i informacije o presedačkim pozicijama i linijama koje se mogu koristiti na tim lokacijama.

Dodatnim poljima, kazao je, u kojima se nalaze informacije o nazivima linija JGP-a, kontakt telofoni i veb-sajtovi bitnih ustanova, korisnicima javnog prevoza ostavljena je mogućnost da dobiju željeno objašnjenje i putem drugih medija.

Pri izradi panoa posebna pažnja posvećena je mestu u donjem desnom uglu. To je šematski prikaz opredeljen za označavanje šifre stajališta. On je napravljen na osnovu činjenice da će razvojem daljinskog sistema upravljanja javnim prevozom deo informacija biti dostupan i putem SMS-a. Takođe, građani će na upit koji će u sebi sadržati šifru stajališta moći da dobiju i informaciju gde se nalazi sledeće vozilo koje saobraća na liniji koje korisnik čeka. (Beoinfo)