Naslovna » BG servis » Krajem februara stižu rešenja za plaćanje taksi za opasne pse

Krajem februara stižu rešenja za plaćanje taksi za opasne pse

Sredinom februara na adrese vlasnika opasnih pasa počeće da stižu rešenja za plaćanje takse za držanje opasnih pasa.

Ova rešenja građanima Beograda upućivaće Uprava za javne prihode grada Beograda koja je nadležna za naplatu lokalnih komunalnih taksi i to dostavljanjem poreskog rešenja vlasnicima opasnih pasa. Rešenja se izdaju na osnovu Centralnog registra opasnih pasa Uprave za veterinu Republike Srbije. Registracija pasa predstavlja zakonsku obavezu svakog vlasnika, koji je dužan da kućnog ljubimca upiše u Centralni registar. Taksa će se plaćati na mesečnom nivou, što znači da će vlasnik opasnog psa biti dužan da uplati 2.500 dinara mesečno do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Odluka o naplati Lokalne komunalne takse za držanje opasnih pasa stupila je na snagu 1. januara 2012. godine, a uvedena je na inicijativu Sekretarijata za komunalno stambene poslove nakon serije incidenata koje su izazvali vlasnički psi koje zakon definiše kao opasne pse.

Kako rešenje o plaćanju ove takse ne bi plaćali ljudi koji su prestali da budu vlasnici opasnih pasa ili im je pas uginuo a nisu ga ispisali iz Centralnog registra, Sekretarijat podseća da je obaveza svih vlasnika pasa da nastalu promenu prijave Upravi javnih prihod Grada Beograda u roku od 15 dana, od dana nastupanja promene.

Pod promenom se podrazumeva promena vlasništva (nastala prodajom ili poklanjanjem psa), uginuće psa i druge okolnosti koje uzrokuju promenu u Centralnoj bazi podataka o psima republičke Uprave za veterinu.

Dokumenta koja je potrebno da se dostave su – izjava ovlašćenog veterinara, odnosno veterinarske organizacije da je pas promenio vlasnika, odnosno držaoca ili da je uginuo i kopija potvrde Uprave za veterinu o unetoj promeni u Centralni registar podataka, kako bi bila evidentirana promena obveznika ili prestanak obaveze plaćanja komunalne takse za vlasnika, tj. držaoca psa.

Dostava prvih rešenja, na osnovu kojih će vlasnici uplaćivati taksu, očekuje se krajem februara meseca.

Ovu taksu će plaćati vlasnici pit bul terijera, bul terijera, mini bul terijera i američkih staforda, kao i mešanaca tih rasa. Biće izuzeti opasni psi koji učestvuju na međunarodnim i nacionalnim izložbama koje organizuje Kinološki savez Srbije. (Beoinfo / danubeogradu.rs)