Naslovna » BG servis » Novi pravilnik za besplatna parking mesta
Besplatna parking mesta
Besplatna parking mesta

Novi pravilnik za besplatna parking mesta

Sekretarijat za socijalnu zaštitu obaveštava da je 8. januara stupio na snagu novi pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima.

Pravilnik je prošao javnu raspravu, a udruženja osoba sa invaliditetom dala su značajan doprinos u njegovoj finalizaciji.

Razlozi za donošenje novog pravilnika sadržani su u neophodnosti da se otkloni nepreciznost i nedorečenost prethodnog pravilnika iz 2011. godine, što je u prethodnom periodu omogućavalo znatne zloupotrebe ovih prava.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu je tokom avgusta prošle godine izvršio proveru svih izdatih rešenja u 2014. godini o pravu na parking kartu za osobe sa invaliditetom u Beogradu. Ovakvih rešenja je, od januara do avgusta 2014. godine, izdato više od 2.000.

Tokom provere, ustanovljeno je da su pojedini građani dobijali invalidske parking karte iako ne ispunjavaju nijedan tadašnjim pravilnikom propisani uslov, a pod nejasnim i sumnjivim kriterijumima izdato je više od petine rešenja.

Posle okončane revizije, ovakva praksa je potpuno onemogućena, čime se osigurava da ubuduće ovo pravo ostvare samo oni koji ispunjavaju jasne i transparentne kriterijume.

Takođe, novim pravilnikom omogućava se ostvarivanje prava na nalepnicu grupaciji osoba sa invaliditetom sa trajnim oštećenjem donjih ekstremiteta – 70 odsto, što do sada nije bio slučaj. Na osnovu ovih unapređenja, očekuje se povećanje obima i obuhvata zaštite osoba sa invaliditetom, što znači povećanje broja korisnika prava na nalepnicu sa najtežim invaliditetom.

Novi pravilnik zasniva se na načelima poštovanja dostojanstva i samostalnosti osoba sa invaliditetom povećanjem jednakih mogućnosti pristupa pravima, uslugama i resursima, nediskriminaciji i njihovom uključivanju u sve oblasti života na ravnopravnoj osnovi, čime Gradska uprava Beograda još jednom pokazuje da je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom jedan od prioriteta u njenom radu.

Zainteresovani građani zahteve za ostvarivanje prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima mogu preuzeti i podneti, kao i do sada, u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu u Ulici 27. marta 43-45, svakog radnog dana. Za ove potrebe obezbeđeni su posebni šalteri kako bi građani što efikasnije ostvarili svoja prava.

U dogovoru sa „Parking servisom“ stare nalepnice, izdate za 2014. godinu, važiće do 15. februara, kako korisnici ne bi bili uskraćeni i kako ne bi došlo do prekida u ostvarivanju prava. (Beoinfo)