Naslovna » BG servis » Beograd na vodi: Usvojen „leks specijalis“
Beograd na vodi
Beograd na vodi

Beograd na vodi: Usvojen „leks specijalis“

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su „leks specijalis“ o „Beogradu na vodi“, koji je proglašen za projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju i Grad Beograd i predstavlja veliku razvojnu šansu glavnog grada i čitave zemlje.

Projektom je predviđeno da se na površini od oko 177 hektara izgradi više od milion kvadratnih metara stambenog prostora, oko 750.000 kvadratnih metara poslovnog i komercijalnog prostora, više od 62.000 kvadrata javnih sadržaja kao što su vrtići, škole, ustanove kulture, socijalne i zdravstvene zaštite i oko 242.000 kvadrata novih zelenih površina.

Zakonom će biti regulisan i postupak eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole, što je preduslov za početak izgradnje tog projekta.

To će, takođe, stvoriti uslove za zapošljavanje više od 13.000 radnika. Ekonomska analiza pokazala je da je predloženi projekat sprovodiv i sa aspekta države i lokalne samouprave i sa aspekta investitora, kao i da će biti angažovana celokupna građevinska industrija.

Kako se navodi u zakonu, Beograd ima oko 200 kilometara obale koja je u najvećem delu zapuštena i neuređena, a deo obale, Savsko priobalje po svojoj lokaciji spada u najatraktivnije delove grada. Analizom je utvrđeno da bi uređenjem lokacije, Beograd i Srbija značajno podigli turističke potencijale, a taj deo grada bi bio komunalno i saobraćajno uređen.

Projekat od posebnog značaja za Srbiju

Zakonom je predviđeno da Srbija i Grad Beograd imaju sva prava, obaveze i odgovornosti korisnika eksproprijacije predviđene zakonima koji uređuju tu oblast.

Za eksproprisanu nepokretnost vlasnik ima pravo na naknadu koja ne može biti niža od tržišne vrednosti nepokretnosti, a vlasnik nepokretnosti dužan je da se izjasni u roku od osam dana od dana dobijanja predloga za eksproprijaciju. Po okončanju tog postupka i upisu prava svojine na nepokretnostima, država neizgrađeno građevinsko zemljište može dati u dugoročni zakup.

Troškovi Grada Beograda na uređivanju građevinskog zemljišta na lokaciji biće regulisani posebnim ugovorom Grada Beograda i Republike Srbije. Zakon će rešiti i pitanje izmeštanja beogradskog železničkog čvora iz Savskog amfiteatra, raseljavanje stanovnika koji decenijama stanuju u starim, trošnim i neuslovnim objektima bez osnovne saobraćajne i komunalne infrastrukture, navodi Tanjug.

Sa aspekta ustavnosti, donošenje zakona, koji je po svojoj pravnoj prirodi „leks specijalis“ u odnosu na opšti zakon je moguće, s obzirom da je vlada taj projekat ocenila kao projekat od posebnog značaja za Srbiju.

Analizom vlasničkih odnosa na građevinskom zemljištu, utvrđeno je da je Srbija upisana kao vlasnik na najvećem broju katastarskih parcela, na manjem broju upisan je grad Beograd, a najmanji broj na privatna lica. (Beoinfo)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.