Naslovna » BG svaštara » Ekologija » Beograd protiv klimatskih promena
Beograd protiv klimatskih promena

Beograd protiv klimatskih promena

Grad Beograd počinje novu, 2016. godinu najavom borbe protiv klimatskih promena.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine poziva građane da popune upitnik, na adresi www.klimatskepromenebeograd.rs, o klimatskim promenama.

Rezultati istraživanja će pomoći da se kratkoročne i dugoročne mere, predviđene u „Akcionom planu za adaptaciju na klimatske promene sa procenom ranjivosti“, primene znatno efikasnije i uz snažnije učešće građana.

„Sekretarijat za zaštitu životne sredine nastoji da pažljivo sluša sve sugestije građana grada Beograda kada je u pitanju veoma osetljiva oblast zaštite životne sredine. U dosadašnjem radu smo veoma često uvažavali ideje, odgovarali na inicijative i podržavali aktivnosti građana Beograda. Problem klimatskih promena je naročito osetljivo pitanje, tiče se svih nas, za rešavanje problema potreban je globalni aktivizam, a nama je u gradu Beogradu važno da, pre svega, čujemo šta građani misle o tome. Važno je da procenimo koliko o tome znaju i u kojoj meri su spremni da se uključe, zato je anketa važna. Grad će, naravno, nastaviti sa sprovođenjem mera iz akcionog plana adaptacije i planirati nove mere adaptacije u skladu sa raspoloživim kapacitetima i sredstvima u 2016. godini“, izjavio je Goran Trivan, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Grad Beograd je u oktobru 2015. godine usvojio „Akcioni plan za adaptaciju na klimatske promene sa procenom ranjivosti“. Inicijativa je proistekla iz aktivnosti grada Beograda u regionalnom projektu „Adaptacija na klimatske promene na području zapadnog Balkana“.

Realizaciju projekta finansirala je nemačka vlada kroz saradnju GIZ (Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju) i relevantnih institucija u nekoliko zemalja u regionu. Cilj projekta je da se mehanizmi adaptacije na klimatske promene integrišu u procese upravljanja gradovima i urbano planiranje.

U implementaciji ovog istraživanja, kao i dodatnih promotivnih aktivnosti učestvuju Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Centar za unapređenje životne sredine. (danubeogradu.rs)