Naslovna » Izlasci » Akcije » Svetski dan autizma: Poštovanje, prihvatanje, inkluzija
Svetski dan autizma 2016

Svetski dan autizma: Poštovanje, prihvatanje, inkluzija

Svetski dan autizma biće obeležen 2. aprila kampanjom „Poštovanje, prihvatanje, inkluzija“.

Cilj kampanje je da pozove građane da bolje razumeju kako to izgleda živeti sa autizmom.

Građani su pozvani da podignu svest simboličnim pronošenjem štafete u cilju promovisanja uključivanja i učešća osoba sa autizmom u društvo. Ovaj poziv na akciju je takođe proširen i na medije, donosioce odluka, naglašavajući potrebu za podsticanjem inkluzivne politike i promovisanjem poštovanja prava osoba sa autizmom.

Uprkos tome što danas mnogi imaju svest o autizmu, vrlo malo ljudi razume šta znači živeti život kao osoba sa poremećajem iz autističnog spektra. Ovaj nedostatak razumevanja stvara prepreke u stavovima i nedostatak podrške, koji otežavaju uključivanje osoba sa autizmom u društvo.

Tako se osobe sa autizmom često u velikoj meri suočavaju sa izolacijom u svojim lokalnim zajednicama, kao i u društvu u celini, što sve pojačava diskriminaciju sa kojom se suočavaju u mnogim oblastima života.

Uklanjanje ključnih prepreka za inkluziju

Povodom Svetskog dana autizma, Autizam-Evropa želi da naglasi ključnu ulogu koju svaki član društva može da odigra u uklanjanju nekih od ključnih prepreka za inkluziju sa kojima se suočavaju osobe sa autizmom, i prisete se načela i prava sadržanih u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, kako bi se stvorili uslovi za inkluzivno društvo.

Svetski dan autizma je proglašen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2007. godine kao dan za skretanje pažnje na urgentne potrebe ljudi sa autizmom širom sveta.

Autizam je složeni razvojni poremećaj. On umanjuje socijalne i komunikacijske cposobnosti ličnosti čime se često izaziva prikazivanje neobičnih ili ponavljajućih ponašanja i interesovanja.

Ključne poruke ovogodišnje kampanje su:
1. 1% ukupne populacije ima neki oblik poremećaja iz autističnog spektra.
2. Razumevanje osoba sa autizmom je prvi korak ka pristupačnom i inkluzivnom društvu.
3. Osobe sa autizmom i Aspergerovim sindromom izgledaju kao da se ponašaju neuobičajeno…
4. Osobe sa autizmom poseduju mnoge skrivene veštine i talente, ključ je znati kako to iskoristiti i pomoći osobama sa autizmom da iskažu svoj puni potencijal.
5. Razmislite o tome kako vaša zajednica, radno okruženje, škole mogu prijateljski dati osobama sa autizmom šansu da pokažu svoje prave mogućnosti.

Autizam-Evropa je međunarodna asocijacija čiji je osnovni cilj da unapredi prava osoba sa autizmom i njihovih porodica i da im pomogne u unapređivanju kvaliteta života. Osigurava efikasnu vezu između više od osamdeset članica organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa autizmom.

Savez Autizam Srbija je ravnopravni član velike porodice Autizma Evrope, koji u svojoj mreži ima 16 lokalnih organizacija. Tačan podatak o broju osoba sa autizmom u Srbiji nemamo, ali prema evropskoj statistici da je 1% populacije ima dijagnostifikovan autizam, možemo govoriti o broju od oko 60.000 osoba sa autizmom.