Naslovna » BG svaštara » Ekologija » Veliko ratno ostrvo: Orao belorepan na You Tube-u

Veliko ratno ostrvo: Orao belorepan na You Tube-u

Beogradski orao belorepan i Veliko ratno ostrvo mogu se videti na You Tube-u.

Naime, JKP „Zelenilo Beograd“ omogućilo je zainteresovanima da pogledaju video o orlu belorepanu, a uskoro će moći i da se uživo gleda gnezdo i dešavanja u njemu. Građani će biti u mogućnosti da na sajtu JKP „Zelenilo Beograd“ gledaju kako se par orlova ponaša i stara o svom potomstvu i kako mladunci rastu u gnezdu.

Najveći orao Evrope, orao belorepan (Haliaeetus albicilla), raspona krila od dva do 2,4 m, gnezdi se na Velikom ratnom ostrvu, u samom centru Beograda, na ušću Save u Dunav. Gnezdo je udaljeno 2,5 km od centra Beograda pa predstavlja jedinstvenu atrakciju za evropske metropole.

Sačuvati ovu pticu koja se nastanila u srcu dvomilionskog grada je pravi izazov. JKP „Zelenilo Beograd“ u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda želi građanima da prikaže jedinstvenu prirodnu retkost koju nema ni jedna druga prestonica u Evropi.

Stalni video nadzor će omogućiti i zaštitu gnezda i pružiti priliku svim zainteresovanim ljudima da gledaju mladunce i njihove roditelje, a da ih pri tome ne uznemiravaju.

Pet gnezdećih parova u Beogradu

Orao belorepan naseljava centralnu i jugoistočnu Evropu i severne i umerene pojaseve Azije sve do Japana. Nastanjuje primorja, priobalja većih vodotokova, jezera i druga vodena staništa. Naseljava staništa galerijskih vodoplavnih šuma koja se nalaze u plavnim zonama u Panonskoj niziji uz velike ravničarske reke Dunav, Savu, Tisu i Tamiš. Najbrojnija populacije se gnezde u Gornjem Podunavlju i Bosutskim šumama na Savi. Okolinu Beograda naseljava čak pet gnezdećih parova.

Sa gnežđenjem započinju u drugoj polovini januara ili početkom februara. Gnezde se na starijim visokim stablima u lišćarskim šumama, najčešće na visini od 20 do 33 metra. Gnezdo je impozantna građevina širine čak do dva i po metra. Ženka polaže dva, tri jaja i na njima leži 38 dana. Oba roditelja brinu o mladuncima.

Orao belorepan nema prirodne neprijatelje (osim čoveka). Ovaj orao je indikator zdrave sredine i prvi reaguje na povećanje zagađenja u staništu. Negativan uticaj čoveka na staništa ove vrste uticao je na smanjenje evropske populacije belorepana. Strogo je zaštićena vrsta u Srbiji. Broj gnezdećih parova se kreće oko 90.

Najbolja lokacija za posmatranje leta ove veličanstvene ptice je potez kod Ušća i između Ratnog ostrva i sportskog centra Milan Gale Muškatirović. Nekada se može videti kako kruži visoko iznad samog Trga republike.

Prirodno dobro „Veliko ratno ostrvo“

Prirodno dobro „Veliko ratno ostrvo“, zaštićeno 2005. godine, sastoji se od dve rečne ade Velikog i Malog ratnog ostrva. Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 211,38 hektara.

Na Velikom ratnom ostrvu i vodama koje ga okružuju zabeleženo je 163 vrste ptica. Na ostrvu se gnezdi 66 vrsta od kojih su 43 stanarice, a 23 selice. Položaj ostrva je omogućio veliku raznovrsnost ptica u neposrednoj blizini centra Beograda.

Na ostrvu se mogu videti izuzetne vrste ptica u njihovom prirodnom staništu, među kojima mali kormoran, crna roda, sedam vrsta čaplji, više od 40 vrsta različitih pataka, ronci sa dalekog severa i dr. Zimi i u periodu gnežđenja može se zabeležiti oko 80 vrsta, dok se u seobi može registrovati više od 100 različitih vrsta ptica na Velikom Ratnom ostrvu i Ušću. (danubeogradu.rs)