Naslovna » BG servis » Kontrolor GSP-a nema pravo da legitimiše

Kontrolor GSP-a nema pravo da legitimiše

Početak nove radne nedelje Beograđanima donosi još jednu dilemu u nizu sličnih – šta ako ih kontrolor GSP-a zatekne u vozilu bez karte i zatraži im ličnu kartu, kako bi napisao elektronsku prekršajnu prijavu.

Nije, naime, prvi put i situacija je poznata – neki propis nadležno telo usvoji, zatim se oglasi  poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i isti ospori, a donosilac odluke posle svega – ne reaguje, ostavljajući građane u nedoumici.

Poslednji primer, hronološki, imao je sledeći tok.

U četvrtak 8. septembra Skupština grada Beograda donela je odluku da izmeni prethodnu Odluku o javnom linijskom prevozu – i dozvoli da kontrolor u vozilu, bez prisustva komunalnog policajca, legitimiše putnika koji nema kartu i ne želi da je kupi. Kontrolor podatke upisuje u službenu evidenciju i elektronskim putem stavlja na uvid komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga. Na licu mesta kontrolor dobija nazad overen nalog, koji zatim na svom prenosnom uređaju štampa i uručuje ga putniku. Ako nesavesni putnik ne plati kaznu, između ostalog, neće moći da registruje automobil.

Karta se mora kupiti, ali…

Odmah pošto je odluka postala pravosnažna, u petak 9. septembra, oglasio se i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. On je uputio pisma gradonačelniku Grada Beograda i predsedniku Skupština Grada Beograda, u kojima ih poziva da se “suzdrže od sprovođenja takve odluke, kako bi se izbegle moguće a neželjene reakcije građana, i kako ne bi bilo potrebe da preduzima druge korake u skladu sa ovlašćenjima poverenika, kao i da ga obaveste o tome.”

Kontrolori nemaju pravo da utvrđuju identitet putnika niti da obrađuju njihove lične podatke, naglasio je poverenik i dodao da je navedena odluka, u delu u kome se odnosi na obradu podataka o ličnosti, neustavna i nezakonita.

Poverenik Šabić je podsetio da Ustav Republike Srbije u članu 42. jemči zaštitu podataka o ličnosti. Stavom 2. istog člana određeno je da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom. I odlukom Ustavnog suda Srbije sa sednice od 30. maja 2012. godine potvrđeno je da podzakonski akti (kakva je odluka Skupštine grada) ne mogu biti valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa da je obrada podataka o ličnosti dozvoljena, dakle, samo ako se zasniva na nekoj zakonskoj odredbi, ili na pristanku lica o čijim se podacima radi.

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Katarina Vidaković