Naslovna » BG svaštara » Tech Radar » Veritas organizacijma pruža sistematski pristup rešavanju GDPR pitanja na globalnom nivou

Veritas organizacijma pruža sistematski pristup rešavanju GDPR pitanja na globalnom nivou

Veritas, lider u upravljanju informacijama, predstavio je 22. marta integrisano rešenje koje će pomoći organizacijama da direktno rešavaju pitanja u vezi sa dolazećom opštom regulativom za zaštitu podataka GDPR (General Data Protection Regulation). Ovo rešenje omogućava kompanijama širom sveta da razumeju šta sve mogu biti informacije upotrebljive za identifikaciju ličnosti (Personally Identifiable Information – PII), kako se oni odnose na stanovnike Evropske unije i da im omogući pristup ovim informacijama brzo, kad ih zahtevaju zaposleni ili krajnji korisnici. Ono takođe obezbeđuje sistematičan način da organizacije zaštite PII podatke od kompromitacije, gubitka ili oštećenja.  Ovo su elementi koji se smatraju kritičnim i obavezujućim prema novom zakonu EU.

Rešenje nam dolazi u vreme kad mnoštvo kompanija širom sveta ili ne zna kako da se pripremi za novu zakonsku regulativu EU, ili potcenjuje trud koji je potreban da bi organizacija poslovala saglasno sa zakonom. Novo istraživanje koje je naručila kompanija Veritas pokazuje da manje od jedne trećine (31%) organizacija danas ispunjava minimum zahteva GDPR regulative, uprkos činjenici da je ostalo tek nešto više od godinu dana do trenutka kada će zakon početi da se primenjuje.

Uz zaprećene maksimalne kazne veće i od 20 miliona evra ili 4% godišnjeg prometa (šta god da je veće od ta dva), posledice neprimenjivanja zakona mogu biti veoma velike. Takođe, ovo se ne odnosi isključivo na kompanije sa sedištem u EU, već se zakon primenjuje i na kompanije širom sveta koje imaju bilo kakvu interakciju sa stanovnicima zemalja članica EU, a koje raspolažu podacima o ličnosti građana EU.

Imajući to u vidu, kompanija Veritas je stvorila rešenje pod imenom 360 Data Management for GDPR. Ono obuhvata niz sveobuhvatnih savetodavnih usluga i integrisanih softverskih tehnologija. Ono ne samo da može pomoći kompanijama da preskoče neke od koraka, kad ih već nisu preduzele, već im može pomoći i da uspešno započnu svoje putovanje ka cilju – postizanju usaglašenosti poslovanja sa zakonskom regulativom EU u smislu GDPR-a, ali i da ostanu usaglašeni sa svakim narednim korakom koji u budućnosti budu preduzimali.

Ključne komponente rešenja 360 Data Management for GDPR obuhvataju sledeće:

  • Obezbeđivanje ekspertskog vođstva gde je i kada je ono najpotrebnije: Veritas je uspostavio novu savetničku uslugu osmišljenu da obrazuje i prenese znanje globalnim timovima za pravna pitanja, pitanja usaglašavanja poslovanja i pitanja privatnosti, o tome kako ovo rešenje može pomoći da se izbore sa izazovima koje pred njih stavlja GDPR. Ovaj ekspertski tim je zadužen da održava GDPR radionice, sprovodi testiranje spremnosti za GDPR, i implementira ključne tehnologije specifične za GDPR.
  • Lociranje podataka zarad usaglašavanja sa GDPR-om: Nova regulativa zahteva da kompanije moraju da lociraju lično informacije upotrebljive za identifikaciju ličnosti (PII) u veoma kratkom vremenskom periodu. Veritas obezbeđuje analitičke alatke za meta-podatke koje pružaju precizne mape podataka tako da kompanije mogu veoma lako da utvrde gde se lične i osetljive informacije skladište, ko ima pristup njima, kao i koliko se dugo već zadržavaju u “sistemu” kompanije. One potom mogu preduzeti potrebne aktivnosti nad podacima koje su mapirali.
  • Pretraživanje podataka za usaglašenost poslovanja sa regulativom GDPR: Ubuduće će sa GDPR-om stanovnici zemalja članica EU imati pravo da dobiju kompilaciju svih podataka koje kompanije imaju o njima. Veritasova tehnologija mašinskog učenja može lako da otkrije neposredno i posredno identifikujuće podatke da bi omogućila da se mogu sprovesti prava koja im dotični zakon garantuje, uključujući i “pravo da budu zaboravljeni”. Dodatno, Veritasovi eDiscovery alati koji se lako koriste, pomažu kompanijama da pretražuju, analiziraju i proizvode relevantne podatke kako bi brzo zadovoljili zahteve u vezi sa svim regulatorno-pravnim pitanjima.
  • Minimiziranje podataka za usaglašenost sa GDPR-om: Prema zahtevima GDPR-a, kompanije će morati da zadržavaju tačno određene informacije. To takođe znači da moraju da obrišu sve podatke koji nisu od ključnog značaja i to da redovno rade. Korišćenjem Veritasovih rešenja za klasifikaciju ličnih podataka, kompanije mogu da postave politike koje pomažu da se zadržavaju samo neophodni podaci i da se se briše ostalo, čime im se pomaže da se pridržavaju striktnih pravila za održavanje usaglašenosti poslovanja sa zakonskom regulativom.
  • Zaštita podataka za GDPR usaglašenost: Sa GDPR-om, kompanije moraju da imaju prave alate u primeni za zaštitu od gubitaka podataka, oštećenja ili kompromitacije. Veritasova unifikovana zaštita podatakaomogućava sveobuhvatnu I kompletnu reviziju koja pokazje da li su zadovoljeni protokoli za zaštitu podataka, kao i protokoli za otpornost. Uz to, rešenja kompanije Veritas za zaštitu podataka ne zavise od specifične infrastrukture, što će reći da rade sa podacima smeštenim u “lokalu”, tj. unutar prostorija kompanija, na “oblaku” ili u mešavini ova dva okruženja. Time se kompanijama obezbeđuje dodatna fleksibilnost u odgovaranju na zahteve zakonske regulative.
  • Nadzor podataka za usaglašenost sa GDPR-om: Kada GDPR bude stupio na snagu, nadležni za kontrolu I upravljanje podacima unutar kompanije moraju da prijave ukoliko dođe do upada u njihove sisteme u roku od 72 sata od incidenta. Veritasova prediktivna analitika pretnji pomaže kompanijama da automatski identifikuju anomalije u ponašanju i sprovedu istrage samo jednim klikom.

“Ovo nije samo pitanje za EU kompanije,” rekla je Karla Arend, stariji programski direktor u IDC-u. “Ovaj zakon ima uticaja na svaku organizaciju koja poseduje podatke koji se tiču pojedinaca sa EU pasošima. To može biti bilo šta, od istorije kupovina do zapisa o zaposlenima. Imperativ je da kompanije odmah započnu sa implementacijom rešenja koja će im pomoći da razumeju koje tačno podatke imaju u sistemu i omogući im da upravljaju njima na način kako to zakon propisuje”.

“360 Data Management for GDPR igra ključnu ulogu u pomaganju kompanijama da ubrzaju svoje strategije za digitalni preobražaj,” rekao je Majk Palmer, izvršni potpredsednik i direktor proizvoda u Veritasu. “U vremenu u kojem su podaci vaše najkritičnije poslovno sredstvo, to što kompanijama omogućavamo da razumeju i steknu vredne uvide u svoje podatke, predstavlja prednost koja ide dosta izvan okvira saobraznosti. To može podstaći instalacije proizvoda i usluga, a takođe i pomoći im da izgrade lojalnost kod potrošača, kako oni budu počeli da doživljavaju organizacije kao one kojima se može verovati kad su u pitanju njihovi osetljivi podaci upotrebljivi za identifikaciju ličnosti (PII). Ovo je značajan korak u transformaciji ka pametnijem i digitalno upravljanim poslovanjem.”

Više o Veritasovim GDPR rešenjima možete pročitati na ovom linku.

Uređuje: DuB volonteri