Naslovna » BG servis » Izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama od 1. januara 2019.
Izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama
Izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama

Izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama od 1. januara 2019.

Od 1. januara 2019. primenjuju se izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama, koje predviđaju mogućnost dobrovoljnog upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matične evidencije i upis promene pola u matičnu knjigu rođenih.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saoštilo je da se jedna od najvažnijih novina koju ove izmene zakona donose, a koji je Skupština Srbije usvojila 20. juna 2018. godine, odnosi na vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku – Registru matičnih knjiga kao jedinstvenoj bazi podataka o ličnom stanju građana.

Elektronsko vođenje ove evidencije omogućava i elektronsku razmenu podataka sa drugim službenim evidencijama koje vode različiti organi.

Između ostalog, omogućeno je povezivanje matičnih knjiga sa jedinstvenim biračkim spiskom kako bi se obezbedila ažurnost, tačnost i pouzdanost podataka.

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić istakla je tim povodom da su matičari u opštinama i gradovima gotovo u potpunosti izvršile prepis podataka iz matičnih knjiga građana za poslednjih 100 godina u elektronski oblik.

– Sada, sa novim zakonom, mi ih obavezujemo da podatke direktno unose u elektronski registar i da drugi organi koriste te podatke za određene postupke, kako bismo kao uprava pružali brže i kvalitetnije usluge našim građanima – objasnila je Dražić.

Izmenama zakona omogućena je i značajna novina, a to je da se u matičnu knjigu rođenih upisuje podatak o nacionalnoj pripadnosti, kao i podatak o promeni pola, na osnovu potvrde zdravstvene ustanove.

Evidentiranjem podatka o promeni pola u matičnu knjigu rođenih, omogućiće se nesmetano ostvarivanje daljih prava i interesa građana.

Pripadnici nacionalnih manjina, kojih ima približno 13 odsto u odnosu na celokupno stanovništvo Srbije, moći će, samo ukoliko to žele, da i svoju nacionalnu pripadnost upišu u matičnu knjigu rođenih, što im je i Ustavom zagarantovano pravo.

Novim zakonskim rešenjem omogućeno je da se Registar matičnih knjiga poveže sa evidencijama jedinstvenih matičnih brojeva građana.