Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (25-29. maj 2020)
TV nastava: raspored časova za osnovce; 25-29. maj 2020. (foto: Pixabay)
TV nastava: raspored časova za osnovce; 25-29. maj 2020. (foto: Pixabay)

RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (25-29. maj 2020)

TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima na kanalima RTS 2 i RTS 3, a ovde je raspored časova od 25. do 29. maja 2020.

Za učenike osnovnih škola emituje se posebno pripremljen i adaptiran obrazovni sadržaj u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja. Časovi se od 23. marta 2020. emituju na dva kanala – RTS 2 i RTS 3.

Ukoliko bude zasedanja Narodne skupštine Srbije, raspored prikazivanja biće izmenjen i premešten sa RTS 2 na RTS 3 za učenike od II do IV razreda, a za učenike od V do VIII biće promenjeni termini emitovanja.

Ovo je poslednja nedelja online i TV nastave, ali se školska godina zvanično završava 15. juna, kada će i biti zaključene ocene.

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 25. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Noćni ćošak, Vesna Ćorović Butrić
 2. Matematika – Linije (otvorene, zatvorene; krive, prave i izlomljene), sistematizacija
 3. Engleski jezik – Revision

Utorak, 26. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Tačka i linija. Duž, sistematizacija
 2. Srpski jezik – Upotreba velikog slova, utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Dečija prava i obaveze

Sreda, 27. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Pesme za decu, Jovan Jovanović Zmaj, 1. deo
 2. Likovna kultura – Ambijenti eksterijera
 3. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva u okviru 20 i prikazivanje na brojevnoj pravoj

Četvrtak, 28. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100
 2. Srpski jezik – Pesme za decu, Jovan Jovanović Zmaj, 2. deo
 3. Svet oko nas – Pravila ponašanja pojedinaca i grupe

Petak, 29. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Zanimljivi tekstovi o životinjama iz enciklopedija i časopisa za decu
 2. Matematika – Tekstualni zadaci sa jednom operacijom, utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Proleće u šumi – dečja pesma iz Finske

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2 

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 8.00 do 9.40!

Ponedeljak, 25. maj 2020. (9.45-11.25); 

 1. Srpski jezik – Deda Miloje, Gradimir Stojković
 2. Matematika – Geometrija – linije, sistematizacija
 3. Engleski jezik – Revision

Utorak, 26. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Crtanje kvadrata, pravougaonika i trougla na kvadratnoj i tačkastoj mreži
 2. Srpski jezik – Osnovni i redni brojevi, vrste reči
 3. Svet oko nas – Tipovi naselja: selo i grad. Zanimanja ljudi u gradu i selu

Sreda, 27. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Izbor pesama, Dragomir Đorđević, 1. deo
 2. Likovna kultura – Sporazumevanje: Slika i reč
 3. Matematika – Simetrične figure; Podudarnost figura

Četvrtak, 28. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Merenje vremena: dan, mesec i godina, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Izbor pesama, Dragomir Đorđević, 2. deo
 3. Svet oko nas -Snalaženje u vremenu Sredstva za merenje vremena

Petak, 29. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Kad dedica ne zna da priča priče, Đani Rodari
 2. Matematika – Merenje vremena: čas i minut, utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Resavo, vodo ladna, narodna pesma

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 9.45 do 11.25!

Ponedeljak, 25. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Vrapčić, Maksim Gorki
 2. Matematika – Trougao. Crtanje trougla
 3. Engleski jezik – Game on 2 (Review)

Utorak, 26. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Obim trougla
 2. Srpski jezik – Pisanje suglasnika J u rečima
 3. Priroda i društvo – Moj zavičaj i njegova prošlost

Sreda, 27. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Zamislite, Dušan Radović
 2. Likovna kultura -Likovna dela i spomenici kulture
 3. Matematika – Pravougaonik, kvadrat, trougao – utvrđivanje

Četvrtak, 28. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Razlomci
 2. Srpski jezik – Pravopisna pravila, utvrđivanje
 3. Priroda i društvo – Moj zavičaj i njegova prošlost, utvrđivanje

Petak, 29. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Pisanje pisma, razglednice, čestitke
 2. Muzička kultura – Muzičke igre
 3. Matematika – Razlomci, utvrđivanje

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 11.30 do 13.10!

Ponedeljak, 25. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Luckasta pesma, F. G. Lorka
 2. Matematika – Izračunavanje površine kocke
 3. Engleski jezik – Game on 2 (Review)

Utorak, 26. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Izračunavanje površine kocke, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Pisanje suglasnika J
 3. Priroda i društvo – Nastanak i razvoj moderne srpske države i srpski narod u Jugoslaviji, 2. deo

Sreda, 27. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Pravopisna pravila, utvrđivanje
 2. Likovna kultura – Moda između dva svetska rata
 3. Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke, utvrđivanje

Četvrtak, 28. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Sabiranje i oduzimanje višecifrenih brojeva, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Mali princ (odlomak), Antoan de Sent Egziperi, 1. deo
 3. Priroda i društvo – Naučili smo prošlost srpskog naroda, utvrđivanje

Petak, 29. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Mali princ (odlomak), Antoan de Sent Egziperi, 2. deo
 2. Muzička kultura – Muzički bonton
 3. Matematika – Množenje i deljenje višecifrenih brojeva, utvrđivanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 13.15 do 14.55!

Ponedeljak, 25. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Ponavljanje i vežbanje: Službe reči
 2. Matematika – Simetrala ugla, obrada
 3. Istorija – Istorija starog veka, sistematizacija

Utorak, 26. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Primena simetrale duži i ugla, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Ljubiša Đokić: Biberče
 3. Biologija – Zdravlje, obrada

Sreda, 27. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Igor Kolarov: Agi i Ema (domaća lektira) – zadati učenicima ranije da pročitaju
 2. Tehnika i tehnologija – Sistamatizacija – prikaz izrađenih modela
 3. Geografija – Biljni i životinjski svet na Zemlji, utvrđivanje

Četvrtak, 28. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Primena simetrale duži i ugla, utvrđivanje
 2. Engleski jezik – Revision part 2
 3. Biologija – Čovek i zdravlje, tematsko ponavljanje

Petak, 29. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Ponavljanje i vežbanje: Glagolski oblici
 2. Matematika – Osna simetrija, sistematizacija
 3. Informatika i računarstvo – Kviz i liste

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 15.00 do 16.40!

Ponedeljak, 25. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Anđela Naneti: Moj deka je bio trešnja
 2. Matematika – Površina trapeza, utvrđivanje
 3. Istorija – Život Srba pod habzburškom i mletačkom vlašću, obrada

Utorak, 26. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Površina četvorouglova sa normilnim dijagonalama, obrada
 2. Srpski jezik – Vesna Aleksić: Kaljavi konj
 3. Fizika – Paskalov zakon, utvrđivanje

Sreda, 27. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Epika, sistematizacija
 2. Biologija – Bolest zavisnosti – alkoholizam, obrada
 3. Geografija – Društvena geografija, sistematizacija

Četvrtak, 28. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Površina trougla i četvorougla, utvrđivanje
 2. Engleski jezik – Revision
 3. Fizika – Pritisak, sistematizacija

Petak, 29. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Lirika, sistematizacija
 2. Matematika – Površina trougla i četvorougla, sistematizacija
 3. Informatika i računarstvo – Korišćenje i definisanje funkcija

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 16.45 do 18.25!

Ponedeljak, 25. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Jovan Dučić: Podne
 2. Matematika – Sličnost trouglova, utvrđivanje
 3. Istorija – Život Srba pod habsburškom i osmanskom vlašću, obrada

Utorak, 26. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Sličnost trouglova – primena, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Književnost, sistematizacija
 3. Biologija – Bolesti zavisnosti, obrada

Sreda, 27. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Književnost, sistematizacija
 2. Geografija – Regionalna geografija sveta, sistematizacija
 3. Hemija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje

Četvrtak, 28. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Sličnost trouglova – primena, vežbanje
 2. Engleski jezik – Revision
 3. Fizika – Količina toplote i toplotna ravnoteža, obrada

Petak, 29. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Gramatika, sistematizacija
 2. Matematika – Sličnost trouglova, sistematizacija
 3. Informatika i računarstvo – Animacije

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 18.30 do 20.45!

Ponedeljak, 25. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Akcenat, obnavljanje
 2. Matematika – Geometrija, obnavljanje
 3. Istorija – Srbija i srpski narod na početku 21. veka, obrada
 4. Fizika – Fizika i savremeni svet, obrada

Utorak, 26. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika – Geometrija, obnavljanje
 2. Srpski jezik – Pravopis, sistematizacija
 3. Biologija – Antopologija, sistematizacija
 4. Engleski jezik – Revision part III

Sreda, 27. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Književnost , sistematizacija
 2. Geografija – Društvena geografija, sistematizacija
 3. Istorija – Savremeno doba, sistematizacija
 4. Hemija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje

Četvrtak, 28. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika – Merenje, obnavljanje
 2. Engleski jezik – Revision part IV
 3. Fizika – Merenje, sila i kretanje, utvrđivanje
 4. Biologija – Zadaci iz biologije, sistematizacija

Petak, 29. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Sistematizacija – Gramatika
 2. Matematika – Obrada podataka, obnavljanje
 3. Geografija – Regionalna geografija, sistematizacija
 4. Hemija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.