Naslovna » BG svaštara » Ekonomija » Vlada Srbije usvojila pravni okvir za sprovođenje drugog paketa ekonomskih mera
Vlada Srbije: Drugi paket ekonomskih mera (foto: Maja Marjanovic / Shutterstock)
Vlada Srbije: Drugi paket ekonomskih mera (foto: Maja Marjanovic / Shutterstock)

Vlada Srbije usvojila pravni okvir za sprovođenje drugog paketa ekonomskih mera

Vlada Srbije usvojila je zaključak u vezi sa direktnim davanjima i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru.

Na današnjoj sednici usvojen je zaključak koji se odnosi na drugi paket pomoći za privredu, sa ciljem ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled epidemije virusa korona.

Ovaj paket podrazumeva isplatu dva puta po 60 odsto minimalne zarade, kao i odlaganje poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec, a vredan je 66 milijardi dinara.

Pomenute mere počeće da se sprovode odmah, tako da će prvih 155 evra biti uplaćeno na poseban kovid račun poslodavaca do 10. avgusta, dok će druga isplata biti u septembru.

Reč je o približno milion i pedeset hiljada zaposlenih u 235.000 privrednih subjekata.

Pravila koja se tiču spovođenja drugog paketa ekonomskih mera

»»» Svi kojima su isplaćena direktna davanja u julu, a spadaju u grupu mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, biće automatski prijavljeni za isplatu direktnih davanja.

»»» Mikro, mali i srednji privredni subjekti, koji su osnovani počev od 16. marta zaključno sa 20. julom, treba da se prijave za korišćenje mera, s obzirom na to da nisu imali pravo na prvi paket pomoći. Njima će jednokratno biti ispaćena direktna davanja u septembru u visini od 120 odsto minimalne zarade po zaposlenom. Sve što je potrebno jeste da do 15. septembra podnesu PPP-PD obrazac na kome će kao datum dospeća poreza i doprinosa staviti 5. januar 2021. godine.

»»» Što se tiče privrednih subjekata koji su registrovani kao preduzetnici, koji u skladu sa odgovarajućim poreskim propisima ne podnose PPP-PD obrazac, njima će direktna davanja biti isplaćena jednokratno u septembru bez ikakvog dodatnog angažovanja.

»»» Ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste ova sredstva, odnosno nisu u mogućnosti da ispune obaveze koje proizilaze po osnovu ovih davanja, ne moraju ih trošiti i ona će na kraju ovog ciklusa mera biti sa namenskog računa vraćena u budžet države.

»»» Kada je reč o uslovima za korišćenje mera, poslodavci imaju obavezu da ne smanjuju broj zaposlenih za više od 10 odsto u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja, dakle najkasnije do kraja godine.

»»» Što se tiče velikih pravnih lica, koja su tako razvrstana po finansijskim izveštajima za 2018. godinu, biće im isplaćena direktna davanja ukoliko do 15. avgusta dostave spisak lica za koja se ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava za jun i jul. Na njih se primenjuju ista pravila kao i do sada – dobiće 50 odsto minimalne zarade po zaposlenom koji je imao prekid rada od najmanje 15 radnih dana u navedena dva meseca. Isplata će se izvršiti na već otvoreni kovid račun i direktna davanja se mogu koristiti isključivo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima.

»»» Za novoosnovane privredne subjekte koji žele da koriste mere pomoći biće otvoreni posebni namenski računi.

»»» Privredni subjekti su u obavezi da primljena sredstva iskoriste najkasnije do 31. oktobra ove godine, a nakon isteka ovog roka, namenski računi biće ugašeni, a neutrošena sredstva vraćena u budžet.

Druge odluke Vlade Srbije

Na današnjoj sednici usvojena je i Nacionalna strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020-2025. godine, koja za cilj ima uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapređenja prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Srbiji.

Usvajanjem ovog dokumenta postavljen je jasan strateški put za unapređenje prava žrtava svih krivičnih dela u Srbiji u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Vlada je usvojila i Program unapređenja kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine.

Cilj usvojenog programa je unapređenje prevencije, ranog otkrivanja i primene savremenih terapija u lečenju malignih bolesti, kroz sveobuhvatni pristup i aktivno učešće svih partnera u okviru sistema zdravstvene zaštite. (danubeogradu.rs)

Uređuje: Dan u Beogradu

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić - Ah Neša.