Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (1-4. septembar 2020)
TV nastava za učenike osnovnih škola na kanalima RTS 3 i RTS Planeta (foto: Vidmir Raic / Pixabay)
Online i TV nastava za učenike osnovnih škola na kanalima RTS-a (foto: Vidmir Raic / Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (1-4. septembar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 1. do 4. septembra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Utorak, 1. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Dobro došli, prvaci. Upoznavanje s predmetom, Bukvarom, priborom. Dogovor o načinu rada, utvrđivanje
 2. Matematika – Uvodni čas – upoznavanje s predmetom, udžbenikom, priborom. Dogovor o načinu rada, utvrđivanje
 3. Svet oko nas -Uvodni čas – upoznavanje s predmetom, udžbenikom, priborom. Dogovor o načinu rada

Sreda, 2. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Prvak, Desanka Maksimović, obrada
 2. Likovna kultura – Uvodni čas- upoznavanje sa predmetom, priborom. Šta ćemo i kako raditi, obrada
 3. Matematika – Gore, dole, ispod, iznad, ispred, iza, između; Levo, desno, obrada

Četvrtak, 3. septembar 2020.

 1. Matematika – Gore, dole, ispod, iznad, ispred, iza, između; Levo, desno, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Radni dan – dnevni raspored, obrada
 3. Svet oko nas – Škola, obrada

Petak, 4. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Moj dom/moja škola – govorna vežba, obrada
 2. Matematika – Napred, nazad, nagore, nadole, nalevo, nadesno; obrada
 3. Muzička kultura – Upoznavanje sa predmetom. Šta ćemo i kako raditi. Slušanje muzike: Deca su ukras sveta – Minja Subota, obrada

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Utorak, 1. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Dobrodošli, drugaci!
 2. Matematika – Uvodni čas
 3. Svet oko nas – Uvodni čas – Ponovo u školi!

Sreda, 2. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Doživljaj sa letnjeg raspusta, obrada
 2. Likovna kultura – Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada
  Oblici i prostor, obrada
 3. Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 20, utvrđivanje

Četvrtak, 3. septembar 2020.

 1. Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 100, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Dragan Lukić, Škola, obrada
 3. Svet oko nas – S vršnjacima van škole, obrada

Petak, 4. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Dečje igre – priča u slikama, utvrđivanje
 2. Matematika – Položaji predmeta i odnosi među njima, utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada.

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Utorak, 1. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Dobro došli, trećaci! Uvodni čas, dogovor o načinu rada
 2. Matematika – Uvodni čas, dogovor o načinu rada
 3. Priroda i društvo – Uvodni čas, dogovor o načinu rada

Sreda, 2. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Doživljaj sa letnjeg raspusta – govorna vežba, obrada
 2. Likovna kultura – Dogovor o načinu rada.
 3. Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 100, obnavljanje

Četvrtak, 3. septembar 2020.

 1. Matematika – Geometrijske figure, obnavljanje znanja
 2. Srpski jezik – Šta smo naučili u drugom razredu, obnavljanje znanja iz pravopisa
 3. Priroda i društvo – Upoznajemo naš kraj – reljef našeg kraja, obrada

Petak, 4. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Šta smo naučili u drugom razredu, obnavljanje znanja iz gramatike
 2. Matematika – Merenje dužine i merenje vremena, obnavljanje znanja iz drugog razreda
 3. Muzička kultura – Uvodni čas, dogovor o načinu rada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Utorak, 1. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Dobro došli četvrtaci – uvodni čas
 2. Matematika – Prirodni brojevi do 1000-obnavljanje
 3. Priroda i društvo – Položaj Srbije-obrada

Sreda, 2. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Dragan Lukić: Drug drugu-obrada
 2. Likovna kultura – Kolaž: Iz ptičje perspektive (ilustrovanje pesme Super rode)-slikanje
 3. Matematika – Brojanje po hiljadu do milion-obrada

Četvrtak, 3. septembar 2020.

 1. Matematika – Zapisivanje dekadnih jedinica u obliku stepena broja 10-obrada
 2. Srpski jezik – Naučili smo iz gramatike u trećem razredu-ponavljanje gradiva
 3. Priroda i društvo – Moja domovina Republika Srbija-obrada

Petak, 4. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Miroslav Demak: Violina-obrada
 2. Matematika – Brojanje po hiljadu do milion. Zapisivanje dekadnih jedinica u obliku stepena broja 10-utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Mi idemo preko polja-M. Vasiljević, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Utorak, 1. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Skup prirodnih brojeva N i skup N0
 • 8.35… Srpski jezik – Jezička kultura: Učićemo u petom razredu (uvodni čas)
 • 9.10… Biologija – Živa bića, neživa priroda i biologija – obrada

Sreda, 2. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Jezik: Gramatika (4. razred) – ponavljanje
 • 8.35… Tehnika i tehnologija – Pojam, uloga i značaj tehnike i tehnologije na razvoj društva i životnog okruženja
 • 9.10… Geografija – Uvod u geografiju

Četvrtak, 3. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Brojevni izrazi u skupu N0
 • 8.35… Engleski jezik – 1. Upoznavanje, pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih
 • 9.10… Biologija – Istraživanje prirode – obrada

Petak, 4. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Književnost (4. razred) – ponavljanje
 • 8.35… Matematika – Primena brojevnih izraza u skupu N0
 • 9.10… Informatika i računarstvo – Informatika i računarstvo u savremenom životu

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 1. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Upoznavanje učenika sa programom nastave i učenja 6.razreda, obnavljanje
 • 8.35… Srpski jezik – Uvodni čas – upoznavanje sa nastavnim programom
 • 9.10… Fizika – Fizika kao prirodna nauka, Fizička tela, supstanca, fizička polja, obrada

Sreda, 2. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Miroslav Antić: Plava zvezda
 • 8.35… Biologija – Građa ljudskog tela
 • 9.10… Geografija – Sistematizacija ključnih pojmova sadržaja petog razreda

Četvrtak, 3. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Obnavljanje gradiva
 • 8.35… Engleski jezik – Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih
 • 9.10… Fizika – Fizika kao prirodna nauka, Fizička tela, supstanca, fizička polja, utvrđivanje

Petak, 4. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Ponavljanje gradiva iz 5.r.
 • 8.35… Matematika – Šta smo naučili u petom razredu – kviz (inicijalni test), provera znanja
 • 9.10… Informatika i računarstvo -Digitalni uređaji i korisnički programi

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 1. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Upoznavanje sa novinama i planiranje; obnavljanje gradiva
 • 10.20… Srpski jezik – Jezička kultura: Učićemo u sedmom razredu (uvodni čas)
 • 10.55… Biologija – Građa ćelije – obrada/Građa ćelije – utvrđivanje

Sreda, 2. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Jezik: Gramatika (šesti razred) – ponavljanje
 • 10.20… Geografija – Sistematizacija ključnih pojmova sadržaja šestog razreda / Regija i Regionalna geografija
 • 10.55… Hemija – Hemija i njen značaj, Supstance. Vrste supstanci, obrada

Četvrtak, 3. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Obnavljanje gradiva
 • 10.20… Engleski jezik – Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih
 • 10.55… Fizika – Inicijalni test ili utvrđivanje sadržaja iz 6 razreda, utvrđivanje / Sila kao uzrok promene brzine tela, obrada

Petak, 4. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Književnost (šesti razred) – ponavljanje
 • 10.20… Matematika – Inicijalni test, provera znanja
 • 10.55… Informatika i računarstvo – Rad sa tekstom

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 1. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Upoznavanje učenika sa programom nastave i učenja, obnavljanje gradiva
 • 12.05… Srpski jezik – Uvodni čas
 • 12.40… Biologija – Biološka i kulturna evolucija čoveka – obrada
 • 13.15… Engleski jezik – Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih

Sreda, 2. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Obrada narodne bajke Nemušti jezik
 • 12.05… Geografija – Sistematizacija ključnih pojmova sadržaja sedmog razreda
 • 12.40… Istorija – Uvodni čas, Istorijski izvori za proučavanje epohe (obrada)
 • 13.15… Hemija – Nemetali. Fizička svojstva nemetala, obrada

Četvrtak, 3. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Obnavljanje gradiva
 • 12.05… Informatika i računarstvo – Radno okruženje programa za tabelarne proračune
 • 12.40… Fizika – Inicijalni test ili utvrđivanje sadržaja iz 7 razreda, utvrđivanje
 • 13.15… Biologija – Uslovi života na Zemlji – obrada

Petak, 4. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Nastavak obrade i ponavljanje o narodnim proznim vrstama
 • 12.05… Matematika – Obnavljanje gradiva
 • 12.40… Geografija – Srbija, moja domovina (uvodni čas, predstavljanje sadržaja programa osmog razreda)
 • 13.15… Hemija – Vodonik – svojstva i primena, obrada

(danubeogradu.rs)