Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (21-25. septembar 2020)
Online i TV nastava za osnovce (foto: Pixabay)
Online i TV nastava za osnovce (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (21-25. septembar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 21. do 25. septembra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 21. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Glas, slovo, reč, rečenica, obrada
 2. Matematika – Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama, obrada
 3. Digitalni svet – Digitalni uređaji u mom domu i digitalne igračke

Utorak, 22. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Aa, obrada
 2. Matematika – Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama, utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Snalaženje u prostoru, obrada

Sreda, 23. septembar 2020.

 1. Matematika – Duž, crtanje duži; obrada
 2. Srpski jezik – Glasovi i štampana slova Mm, obrada
 3. Likovna kultura – Celina-deo, veliko-malo, obrada

Četvrtak, 24. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Glasovi i štampana slova Ii, obrada
 2. Matematika – Linija i oblast, utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Snalaženje u prostoru, utvrđivanje

Petak, 25. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Glasovi i štampana slova Aa, Mm, Ii; utvrđivanje
 2. Matematika – Linija i oblast, utvrđivanje
 3. Engleski jezik – Imenovanje predmeta (školskog pribora), utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 21. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Obaveštajne rečenice. Tačka, obrada
 2. Matematika – Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 – 27), utvrđivanje
 3. Engleski jezik – Izražavanje količine i brojeva (brojevi do 10 i pitanja sa How many), obnavljanje i obrada

Utorak, 22. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Ana Milovanović: Slatka matematika, obrada
 2. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Porodica i rodbina, moje potrebe i želje, utvrđivanje

Sreda, 23. septembar 2020.

 1. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Ana Milovanović: Slatka matematika, utvrđivanje
 3. Likovna kultura – Svetlost i senka, utvrđivanje

Četvrtak, 24. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Upitne rečenice. Upitnik, obrada
 2. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, provera znanja
 3. Svet oko nas – Čuvamo zdravlje, obrada

Petak, 25. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Jovan Jovanović Zmaj: Hvala, obrada
 2. Matematika – Zamena mesta sabiraka, obrada
 3. Muzička kultura – Kad đak zna šta hoće, M. Subota, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 21. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – „Kornjača i zec“, Ezop, obrada
 2. Matematika – Upoređivanje brojeva do 1000, utvrđivanje
 3. Engleski jezik – Izražavanje količine i opisivanje predmeta, biljaka (školskog pribora, plodova biljaka)

Utorak, 22. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Zbirne imenice, obrada
 2. Matematika – Rimske cifre, obrada
 3. Priroda i društvo – Orijentacija na geografskoj karti Republike Srbije (kartografske boje i kartografski znaci), obrada

Sreda, 23. septembar 2020.

 1. Matematika – Rimske cifre, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Zbirne imenice, utvrđivanje
 3. Likovna kultura – Prirodni i veštački materijali, obrada

Četvrtak, 24. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – „Domovina se brani lepotom“, Ljubivoje Ršumović, obrada
 2. Matematika – Brojevi do 1000, utvrđivanje
 3. Priroda i društvo – Orijentacija na geografskoj karti Republike Srbije (kartografske boje i kartografski znaci), utvrđivanje

Petak, 25. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Reči koje znače nešto umanjeno i uvećano, obrada
 2. Matematika – Brojevi do 1000, utvrđivanje
 3. Muzička kultura – Pozdrav iz Srbije, Minja Subota, obrada pesme po sluhu

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 21. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Gradivne imenice-obrada
 2. Matematika – Brojevi veći od milion-utvrđivanje
 3. Engleski jezik – Dan evropskih jezika -Opisivanje bića, predmeta i pojava, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, utvrđivanje

Utorak, 22. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Pepeljuga-narodna bajka-obrada
 2. Matematika – Brojevi veći od milion-utvrđivanje
 3. Priroda i društvo – Reljef Srbije-uzvišenja-obrada

Sreda, 23. septembar 2020.

 1. Matematika – Uređenost skupa prirodnih brojeva-obrada
 2. Srpski jezik – Pepeljuga-narodna bajka-utvrđivanje
 3. Likovna kultura – Asamblaž Trodimenzionalni kolaž-estetska analiza, vajanje

Četvrtak, 24. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Imenice-utvrđivanje
 2. Matematika – Uređenost skupa prirodnih brojeva-utvrđivanje
 3. Priroda i društvo – Vode Srbije-obrada

Petak, 25. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Imenice-provera znanja
 2. Matematika – Brojevna poluprava-obrada
 3. Muzička kultura – Mali pačići-nepoznati autor, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 21. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Promena imenica (deklinacija): gramatička osnova, nastavak za oblik, pojam padeža
 • 8.35… Matematika – Deljivost sa brojem 3 i sa brojem 9, obrada
 • 9.10… Istorija – Rekonstruisanje prošlosti, obrada

Utorak, 22. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Deljivost sa brojem 3 i sa brojem 9, utvrđivanje
 • 8.35… Srpski jezik – Nominativ i vokativ
 • 9.10… Biologija – Grupisanje živih bića, utvrđivanje

Sreda, 23. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Dušan Radović: Kapetan Džon Piplfoks
 • 8.35… Tehnika i tehnologija – Uloga, značaj i istorijski razvoj saobraćaja / Vrste saobraćaja i saobraćajnih sredstava prema nameni
 • 9.10… Geografija – Sunčev sistem, obrada

Četvrtak, 24. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Primena pravila deljivosti, vežbanje
 • 8.35… Engleski jezik – Opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti i iskazivanje vremena (hronološkog), izražavanje brojeva, utvrđivanje
 • 9.10… Biologija – Ćelija i grupisanje živih bića, utvrđivanje

Petak, 25. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Dativ
 • 8.35… Matematika – Prosti i složeni brojevi, obrada
 • 9.10… Informatika i računarstvo – Organizacija podataka na računaru

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 21. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Ivo Andrić: Aska i vuk
 • 8.35… Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem celih brojeva, obrada
 • 9.10… Istorija – Velika seoba naroda, utvrđivanje / Države ranog srednjeg veka – Vizantija, obrada

Utorak, 22. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem celih brojeva – primena, utvrđivanje
 • 8.35… Srpski jezik – Nastavak obrade, Ivo Andrić: Aska i vuk
 • 9.10… Fizika – Kretanje u svakodnevnom životu, relativnost kretanja, utvrđivanje

Sreda, 23. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Tvorba reči pomoću prefiksa; tvorba reči slaganjem
 • 8.35… Biologija – Jednoćelijski organizmi
 • 9.10… Geografija – Pojam i istorijski razvoja geografske karte

Četvrtak, 24. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Množenje celih brojeva, obrada
 • 8.35… Engleski jezik – Iznošenje predloga i saveta, upućivanje poziva za učešće u zajedničkoj aktivnosti i reagovanje na njih, utvrđivanje
 • 9.10… Fizika – Brzina, pravac i smer kretanja, vektorski karakter brzine, obrada

Petak, 25. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Leksikologija: augmentativi (sa pejorativima), deminutivi (sa hipokoristicima)
 • 8.35… Matematika – Množenje celih brojeva, utvrđivanje
 • 9.10… Informatika i računarstvo – Oblikovanje teksta i slika

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 21. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Glagolski oblici obrađeni u prethodnim razredima
 • 10.20… Matematika – Operacije sa realnim brojevima, obrada
 • 10.55… Istorija – Industrijska revolucija, utvrđivanje / Američka revolucija, obrada

Utorak, 22. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Operacije sa realnim brojevima, utvrđivanje
 • 10.20… Srpski jezik – Gramatika: Imperativ
 • 10.55… Biologija – Pravila nasleđivanja, obrada / Pravila nasleđivanja, utvrđivanje

Sreda, 23. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Književnost: Svemirski zmaj, Dušan Kovačević
 • 10.20… Geografija – Grčka, obrada / Italija, Španija, Grčka, utvrđivanje
 • 10.55… Hemija – Fizička i hemijska svojstva supstanci, obrada / Fizičke i hemijske promene supstanci, obrada

Četvrtak, 24. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Operacije sa realnim brojevima, utvrđivanje
 • 10.20… Engleski jezik – Opisivanje radnje u sadašnjosti; opisivanje planova i namera, postavljanje pitanja i odgovaranje
 • 10.55… Fizika – Dinamičko merenje sile. Merenje sile dinamometrom, obrada / Treći Njutnov zakon, obrada

Petak, 25. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Književnost: Svemirski zmaj, Dušan Kovačević
 • 10.20… Matematika – Decimalni zapis realnog broja. Približna vrednost realnog broja, obrada
 • 10.55… Informatika i računarstvo – Rad sa slikama

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 21. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Srpski jezik među drugim slovenskim jezicima. Dijalekti srpskog jezika
 • 12.05… Matematika – Sličnost i pravougli trougao, obrada
 • 12.40… Istorija – Srbija od 1878. do 1903. godine, obrada
 • 13.15… Fizika – Zvuk, ultrazvuk, zaštita od buke, obrada

Utorak, 22. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Sličnost i pravougli trougao, utvrđivanje
 • 12.05… Srpski jezik – Epsko-lirska pesma „Ženidba Milića barjaktara“
 • 12.40… Biologija – Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije, obrada
 • 13.15… Engleski jezik – Opisivanje radnje u sadašnjosti, prošlosti; izražavanje mišljenja, utvrđivanje

Sreda, 23. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Nastavak obrade pesme i sistematizacija o lirsko-epskim narodnim pesmama
 • 12.05… Geografija – Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina; Panonski basen
 • 12.40… Istorija – Srbija od 1878. do 1903. godine, utvrđivanje
 • 13.15… Hemija – Nemetali, azot i sumpor, utvrđivanje

Četvrtak, 24. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Primene sličnosti, obrada
 • 12.05… Informatika i računarstvo – Sortiranje i filtriranje podataka
 • 12.40… Fizika – Talasno kretanje, utvrđivanje
 • 13.15… Biologija – Životna sredina – pojam i komponente, obrada

Petak, 25. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Obnavljanje znanja iz pravopisa
 • 12.05… Matematika – Primene sličnosti, utvrđivanje
 • 12.40… Geografija – Planinski reljef Srbije, Srpsko-makedonska masa, opšte odlike, planine, kotline, obrada
 • 13.15… Hemija – Ugljenik, obrada

(danubeogradu.rs)