Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (12-16. oktobar 2020)
RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: August de Richelieu / Pexels)
RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: August de Richelieu / Pexels)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (12-16. oktobar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 12. do 16. oktobra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 12. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Jj – obrada
 • Matematika – Skupovi sa istim brojem elemenata – obrada
 • Engleski jezik – Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima

Utorak, 13. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova, utvrđivanje
 • Matematika – Skupovi sa istim brojem elemenata, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Naselje, sistematizacija i provera znanja

Sreda, 14. oktobar 2020.

 • Matematika – Skupovi sa različitim brojem elemenata, obrada
 • Srpski jezik – Joca vozi trolejbus, Dragan Lukić – obrada
 • Muzička kultura – Brojalice po izboru. Improvizacija ritmičkog aranžmana, obrada

Četvrtak, 15. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampanoslovo Uu – obrada
 • Matematika – Skupovi sa različitim brojem elemenata – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Imam i pokazujem osećanja, obrada

Petak, 16. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampanoslovo Šš – obrada
 • Matematika – Brojanje – obrada
 • Engleski jezik – Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga; zahvaljivanje – obrada

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 12. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova
 • Matematika – Svojstva sabiranja i oduzimanja – provera znanja
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja

Utorak, 13. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Đani Rodari: Kad dedica ne zna da priča priče, obrada
 • Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja, obrada
 • Svet oko nas – Drugi i ja, sistematizacija

Sreda, 14. oktobar 2020.

 • Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Oglasi iz „Šumskih novina“ – obrada
 • Likovna kultura – Kontrasti: veliko/malo, prav/kriv, jednostavno/složeno – obrada

Četvrtak, 15. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Skraćenice – obrada
 • Matematika – Određivanje nepoznatog sabirka – obrada
 • Svet oko nas – Naselja – obrada

Petak, 16. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: Izbor iz poezije Ljubivoja Ršumovića – obrada
 • Matematika – Određivanje nepoznatog sabirka – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Telefonijada, Minja Subota, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 12. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Pridevi, obnavljanje
 • Matematika – Brojevi do 1000, sabiranje i oduzimanje, rimske cifre – provera znanja
 • Engleski jezik – Davanje osnovnih informacija o sebi, traženje osnovnih informacija o drugima

Utorak, 13. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Prisvojni pridevi – obrada
 • Matematika – Sabiranje trocifrenog broja i desetica (430+40; 470+30; 380+50), usmeni postupak – obrada
 • Priroda i društvo – Značaj i uloga saobraćaja. Putnički, teretni i informacioni saobraćaj, obrada

Sreda, 14. oktobar 2020.

 • Matematika – Sabiranje trocifrenog broja i desetica (283+40), usmeni postupak, obrada
 • Srpski jezik – Prisvojni pridevi – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Umetnički zanati i njihovi proizvodi. Pravimo ogrlice i priveske – obrada i vežbanje

Četvrtak, 15. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Johana Špiri: Hajdi (odlomak) – obrada
 • Matematika – Sabiranje trocifrenog broja i desetica – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Pravila bezbednog ponašanja na saobraćajnicama u kraju, obrada

Petak, 16. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Johana Špiri: Hajdi (odlomak) – obrada
 • Matematika – .Oduzimanje desetica od trocifrenog broja (170-30; 200-30; 350-70), usmeni postupak – obrada
 • Muzička kultura – Trajanje tonova – osmina i četvrtina pauze na primerima brojalice/pesme uz pokret, slušanje i izvođenje

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 12. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Mjesec i njegova baka – obrada
 • Matematika – Jedinice mere za površinu – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje bića, predmeta, pojava: izražavanje pripadanja/nepripadanja…

Utorak, 13. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Oktobarske boje u mom kraju – obrada
 • Matematika – Jedinica mere za površinu – obrada
 • Priroda i društvo – Srbija naša domovina – provera

Sreda, 14. oktobar 2020.

 • Matematika – Jedinica mere za površinu – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Priprema za prvi pismeni zadatak – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Organizovanje bojenih oblika u odnosu na ravan u prostoru; površinski oblici – slikanje (kolaž) – obrada

Četvrtak, 15. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – Priprema za prvi pismeni zadatak – utvrđivanje
 • Matematika – Jedinica mere za površinu – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Upoznajmo carstvo živih bića – obrada

Petak, 16. oktobar 2020.

 • Srpski jezik – B. V. Radičević: Priča o dečaku i mesecu – obrada
 • Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – obnavljanje
 • Muzička kultura – Jesen, B.Nikolić – obrada

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 12. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Instrumental
 2. 8.35… Matematika – Najmanji zajednički sadržilac, vežbanje
 3. 9.10… Istorija – Praistorijske kulture na centralnom Balkanu

Utorak, 13. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – NZS, NZD i primena deljivosti, utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Padeži – pravopis, vežbanje
 3. 9.10… Biologija – Disanje – biljke, životinje, gljive obrada

Sreda, 14. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Vila zida grad, obrada
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Saobraćajna signalizacija – izgled i pravila postupanja, obrada i vežbanje
 3. 9.10… Geografija – Oblik i dimenzija Zemlje, raspored kopna i vode na Zemlji…

Četvrtak, 15. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Deljivost, sistematizacija
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti i iskazivanje vremena
 3. 9.10… Biologija – Disanje kao razmena gasova u različitim sredinama, utvrđivanje

Petak, 16. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Mitološke narodne pesme i recitovanje, utvrđivanje
 2. 8.35… Matematika – Skup, obeležavanje skupa. Venov dijagram, obrada
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Snimanje zvuka i video zapisa i pretvaranje – obrada i vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 12. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Petar Kočić: Jablan – vežbanje
 2. 8.35… Matematika – Pojam trougla. Elementi trougla – obnavljanje i obrada
 3. 9.10… Istorija – Nastanak feudalnog društva, obrada i utvrđivanje

Utorak, 13. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Uglovi trougla. Zbir uglova trougla – obrada
 2. 8.35… Srpski jezik – Nastanak glasova i govorni organi; podela glasova – obrada
 3. 9.10… Fizika – Određivanje pređenog puta i vremena pri ravnomernom pravolinijskom kretanju…

Sreda, 14. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Podela reči na slogove. Podela suglasnika po zvučnosti i po mestu izgovora – obrada
 2. 8.35… Biologija – Građa biljke – vegetativni organi – obrada / Građa biljke – utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Podela karata prema razmeri i sadržini; Orijentacija

Četvrtak, 15. oktobar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Uglovi trougla. Zbir uglova trougla – utvrđivanje
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti – obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Promenljivo pravolinijsko kretanje i srednja brzina – obrada

Petak, 16. oktobar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Glasovi, vežbanje
 2. 8.35… Matematika – Odnos između stranica i uglova trouglova – obrada
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Multimedijalne prezentacije – obrada, vežbanje i provera

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 12. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Glagolski prilog prošli, obrada
 2. 10.20… Matematika – Realni brojevi, provera
 3. 10.55… Istorija – Napoleonovi ratovi, obrada i utvrđivanje

Utorak, 13. oktobar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Pitagorina teorema – obrada
 2. 10.20… Srpski jezik – Gramatika: Glagolski prilog prošli – vežbanje
 3. 10.55… Biologija – Osnovni principi sistematike – obrada i utvrđivanje

Sreda, 14. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Ivo Andrić .Jelena, žena koje nema – obrada
 2. 10.20… Geografija – Francuska i VB – obrada i utvrđivanje
 3. 10.55… Hemija – Građa atoma: atomsko jezgro i elektronski omotač, Atomski i maseni broj, izotopi – obrada

Četvrtak, 15. oktobar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Pitagorina teorema – utvrđivanje
 2. 10.20… Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti – obrada i utvrđivanje
 3. 10.55… Fizika – Trenutna i srednja brzina tela – obrada i utvrđivanje

Petak, 16. oktobar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Jezička kultura: Priprema za prvi školski pismeni zadatak – vežbanje
 2. 10.20… Matematika – Pitagorina teorema – utvrđivanje
 3. 10.55… Informatika i računarstvo – Kreiranje vektorske grafike – obrada i vežba

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 12. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Vuk Karadžić, O narodnim pevačima
 2. 12.05… Matematika – Normala na ravan.Rastojanje tačke od ravni, obrada
 3. 12.40… Istorija – Srbi pod austrougarskom vlašću krajem 19. i početkom 20. veka, obrada
 4. 13.15… Fizika – Primena zakona odbijanja, konstrukcija lika kod ravnog ogledala, utvrđivanje

Utorak, 13. oktobar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Normala na ravan.Rastojanje tačke od ravni, utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – Početak bune protiv dahija , obrada
 3. 12.40… Biologija – Populacija – osnovne odlike, obrada
 4. 13.15… Engleski jezik – Izražavanje odluka, planova i namera, obrada i utvrđivanje

Sreda, 14. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Početak bune protiv dahija, vežbanje i utvrđivanje
 2. 12.05… Geografija – Šara, Kosovska i Metohijska kotlina, obrada
 3. 12.40… Istorija – Srbija pod austrougarskom vlašću krajem 19. i početkom 20. veka, utvrđivanje
 4. 13.15… Hemija – Fizička svojstva metala, kalcijum, utvrđivanje

Četvrtak, 15. oktobar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Ortogonalna projekcija na ravan – obrada
 2. 12.05… Informatika i računarstvo – Grupisanje podataka i grupna statistika – obrada i vežbanje
 3. 12.40… Fizika – Provera zakona odbijanja svetlosti korišćenjem ravnog ogledala – vežba
 4. 13.15… Biologija – Biocenoza i njena organizacija – obrada

Petak, 16. oktobar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Padeži, ponavljanje
 2. 12.05… Matematika – Ortogonalna projekcija na ravan, utvrđivanje
 3. 12.40… Geografija – Šara, Kosovska i Metohijska kotlina, utvrđivanje
 4. 13.15… Hemija – Gvožđe, bakar, aluminijum – svojstva i primena, obrada

(danubeogradu.rs)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.