Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (2-6. novembar 2020)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Vlada Karpovich / Pexels)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Vlada Karpovich / Pexels)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (2-6. novembar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 2. do 6. novembra 2020. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 2. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Pp, obrada
 • Matematika – Broj 4, obrada
 • Digitalni svet – Digitalni svet i zanimanja ljudi, obrada

Utorak, 3. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Kk, obrada
 • Matematika – Broj 4, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Čuvajmo svoje zdravlje, utvrđivanje

Sreda, 4. novembar 2020.

 • Matematika – Broj 5, obrada
 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Obojeno – bezbojno. Meko, tvrdo, glatko, hrapavo, rogljasto, oblo, obrada

Četvrtak, 5. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Noćni ćošak, Vesna Ćorović Butrić, obrada
 • Matematika – Broj 5, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Opasnosti u kući, obrada

Petak, 6. novembar 2020.

 • Srpski jezik -Noćni ćošak, Vesna Ćorović Butrić, utvrđivanje
 • Matematika – Brojevi 4 i 5, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Prepoznavanje i imenovanje boja, brojeva i oblika; opisivanje predmeta i izražavanje količine – utvrđivanje i obrada

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 2. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Šuma život znači,Tode Nikoletić, obrada
 • Matematika – Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa, provera znanja
 • Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za zajedničke aktivnosti – utvrđivanje i obrada

Utorak, 3. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Izražajno čitanje dramskog teksta Šuma život znači po ulogama, utvrđivanje
 • Matematika – Geometrija – linije, obrada
 • Svet oko nas – Zanimanja u saobraćaju, utvrđivanje

Sreda, 4. novembar 2020.

 • Matematika – Geometrija – linije, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Govorna vežba: Ispričaću vam kako čuvam prirodu, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Likovna kompozicija, obrada

Četvrtak, 5. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Narodne poslovice, obrada
 • Matematika – Duž. Poređenje duži, obrada
 • Svet oko nas – Ponašamo se bezbedno i kulturno u saobraćaju, obrada

Petak, 6. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Rečenice prema značenju i obliku, utvrđivanje
 • Matematika – Duž. Poređenje duži, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Dunje ranke, narodna pesma iz Srema, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 2. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Izražajno recitovanje pesama D. Radovića, utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje trocifrenih brojeva (354 + 232; 354+237), usmeni postupak, obrada
 • Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv; pisanje kratkih pisama i pozivnica – obrada i utvrđivanje

Utorak, 3. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Reči istog ili sličnog značenja – obrada
 • Matematika – Sabiranje trocifrenih brojeva (467 + 372 ; 467+378), usmeni postupak
 • Priroda i društvo – Vremenske odrednice, datum, godina, decenija i vek, obrada

Sreda, 4. novembar 2020.

 • Matematika – Sabiranje trocifrenih brojeva, utvrđivanje
 • Srpski jezik – D. Lukić: Šta je otac, obrada
 • Likovna kultura – Oblici u prostoru. Istražujemo i uređujemo svoj prostor, obrada i vežbanje

Četvrtak, 5. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Rod i broj prideva, obrada
 • Matematika – Oduzimanje trocifrenih brojeva (543 – 321; 543 – 318), usmeni postupak, obrada
 • Priroda i društvo – Sadašnjost, prošlost, budućnost. Porodična prošlost i prošlost kraja, obrada

Petak, 6. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Rod i broj prideva – utvrđivanje
 • Matematika – Oduzimanje trocifrenih brojeva (645 – 372; 645–379), usmeni postupak, obrada
 • Muzička kultura – Šta smo naučili o trajanju tonova i taktiranju, utvrđivanje

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 2. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Pozno jesenje jutro, I. Sekulić, obrada
 • Matematika – Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje bića, predmeta i mesta; poziv na učešće; opisivanje događaja i sposobnosti – obrada i utvrđivanje

Utorak, 3. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Lične zamenice, provera
 • Matematika – Skup prirodnih brojeva N i skup N0. Sabiranje i oduzimanjem u skupu N. Jedinice za površinu, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Upoznajmo biljni i životinjski svet – vode, obrada

Sreda, 4. novembar 2020.

 • Matematika – Skup prirodnih brojeva N i skup N0. Sabiranje i oduzimanje u skupu N. Jedinice za površinu, utvrđivanje
 • Srpski jezik – O Vuku Karadžiću, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Organizovanje trodimenzionalnih oblika u prostoru i ravni – Grad kneza Lazara – vajanje (papir, plastika), obrada

Četvrtak, 5. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Jetrvica adamsko koleno, narodna pesma, obrada
 • Matematika – Prvi školski pismeni zadatak (skup prirodnih brojeva N i skup N0; sabiranje i oduzimanje u skupu N , 1. deo; jedinice za površinu), provera
 • Priroda i društvo – Upoznajmo biljni i životinjski svet- livade i pašnjaci, obrada

Petak, 6. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Jetrvica adamsko koleno, narodna pesma, utvrđivanje
 • Matematika – Ispravka prvog pismenog zadatka, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Rasti, cvetaj – pesma iz Francuske; Postavka tona SI – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 2. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Imenice, glagolske i misaone, obrada
 2. 8.35… Matematika – Tačka, prava i ravan, obrada
 3. 9.10… Istorija – Društva Starog istoka, obrada

Utorak, 3. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Tačka i prava, odnosi pripadanja i rasporeda, utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Imenice – vrste, utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Pokretljivost-kretanje, utvrđivanje

Sreda, 4. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Narodne lirske pesme o radu (izbor), obrada
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Obaveze i odgovornost dece kao učesnika u saobraćaju, obrada/vežba
 3. 9.10… Geografija – Revolucija Zemlje, obrada

Četvrtak, 5. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Odnos pravih u ravni. Paralelnost pravih, obrada
 2. 8.35… Engleski jezik – Traženje/davanje osnovnih informacija o sebi i drugima, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Nadražljivost, obrada

Petak, 6. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Narodne lirske pesme o radu (izbor) ili recitovanje, vežbanje/utvrđivanje
 2. 8.35… Matematika – Jednakost duži. Merenje duži, obrada
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Kreiranje multimedijalne prezentacije

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 2. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Nepostojano a, obrada
 2. 8.35… Matematika – Ispravak prvog pismenog zadatka, utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Južni Sloveni prema strosedeocima i susedima, obrada i utvrđivanje

Utorak, 3. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Konstrukcije nekih uglova (60°, 120°, 30°, 90°, 45°), obrada
 2. 8.35… Srpski jezik – Promena l u o, obrada
 3. 9.10… Fizika – Trenje i otpor sredine pri relativnom kretanju tela u neposrednom dodiru, obrada

Sreda, 4. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Nepostojano a i promena l u o, vežbanje
 2. 8.35… Biologija – Transport supstanci kod čoveka i životinja, obrada/utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Migracije stanovništva, obrada/Migracije stanovništva, utvrđivanje

Četvrtak, 5. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Konstrukcije nekih uglova utvrđivanje
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje trenutnih i privremenih radnji u sadašnjosti, bića, predmeta i pojava…
 3. 9.10… Fizika – Uzajamno delovanje dva tela u neposrednom dodiru. Trenje i otpor…

Petak, 6. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Stevan Raičković: Hvala suncu, zemlji, travi, obrada
 2. 8.35… Matematika – Osnovne konstrukcije trougla, obrada
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Pojam računarske mreže

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 2. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Pravopisna rešenja u vezi sa glagolskim oblicima, vežbanje
 2. 10.20… Matematika – Primena Pitagorine teorema na trapez, obrada
 3. 10.55… Istorija – Prvi srpski ustanak 1804-1813, obrada i utvrđivanje

Utorak, 3. novembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Primena Pitagorine teorema na trapez, utvrđivanje
 2. 10.20… Srpski jezik – Danilo Kiš: Priča o pečurkama, obrada
 3. 10.55… Biologija – Raznovrsnost u carstvu životinja, obrada i utvrđivanje

Sreda, 4. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Glagolski oblici – prosti i složeni, vežbanje
 2. 10.20… Geografija – Ruska federacija, obrada i utvrđivanje
 3. 10.55… Hemija – Atomi elemenata. Građa atoma. Periodni sistem elemenata, utvrđivanje

Četvrtak, 5. novembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Pitagorina teorema i iracionalan broj, obrada
 2. 10.20… Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti, utvrđivanje
 3. 10.55… Fizika – Zavisnost puta od vremena pri ravnomerno promenljivom pravolinijskom kretanju, obrada

Petak, 6. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Dnevnik Ane Frank, obrada
 2. 10.20… Matematika – Pitagorina teorema i iracionalan broj, utvrđivanje
 3. 10.55… Informatika i računarstvo – Internet

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 2. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Ljubomir Nenadović, Pisma iz Italije (odlomak), obrada
 2. 12.05… Matematika – Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, obrada
 3. 12.40… Istorija – Prvi svetski rat – tok rata, utvrđivanje
 4. 13.15… Fizika – Prelamanje svetlosti kroz ploču, prizmu i sočiva, obrada

Utorak, 3. novembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – Jezička kultura: Njegoš u Nenadovićevom putopisu, vežbanje /utvrđivanje
 3. 12.40… Biologija – Ekosistem, utvrđivanje
 4. 13.15… Engleski jezik – Opisivanje mogućnosti i verovatnoće, obrada i utvrđivanje

Sreda, 4. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Rečenični članovi. Subjekat i predikat. ponavljanje / vežbanje
 2. 12.05… Geografija – Reke Srbije, obrada
 3. 12.40… Istorija – Završetak Prvog svetskog rata, obrada
 4. 13.15… Hemija – Dobijanje soli i fizička svojstva soli, obrada

Četvrtak, 5. novembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, utvrđivanje
 2. 12.05… Informatika i računarstvo – Štampanje dokumenata
 3. 12.40… Fizika – Konstrukcija likova kod sočiva, obrada
 4. 13.15… Biologija – Osnovni biomi na Zemlji, biosfera, obrada

Petak, 6. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Rečenični članovi. Objekat, priloške odredbe, apozicija, atribut, ponavljanje
 2. 12.05… Matematika – Primene linearnih jednačina, obrada
 3. 12.40… Geografija – Vode i reke Srbije, utvrđivanje
 4. 13.15… Hemija – Soli-dobijanje i fizička svojstva, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.