Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (23-27. novembar 2020)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Andrea Piacquadio / Pexels)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (23-27. novembar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 23. do 27. novembra 2020. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 23. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje – sabirci i zbir – utvrđivanje
 • Digitalni svet – Stvaranje u digitalnom svetu – utvrđivanje

Utorak, 24. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Dete, Ljubivoje Ršumović – obrada
 • Matematika – Oduzimanje – umanjenik, umanjilac i razlika – obrada
 • Svet oko nas – Moj dom – obrada

Sreda, 25. novembar 2020.

 • Matematika – Oduzimanje – umanjenik, umanjilac i razlika – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Žž – obrada
 • Muzička kultura – Slušanje pesama i izvođenje pokreta uz pesme – obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 26. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Čč – obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Moj dom – utvrđivanje

Petak, 27. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Ćć – obrada
 • Matematika – Nula – obrada
 • Engleski jezik – Uočavanje sličnosti i razlika u načinu zabave – obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 23. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice I, N, Nj – obrada
 • Matematika – Dužina duži i izlomljene linije – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje mesta i položaja u prostoru – obrada i utvrđivanje

Utorak, 24. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice S, Š – obrada
 • Matematika – Obim geometrijskih figura – obrada
 • Svet oko nas – Izgled našeg naselja i okoline – utvrđivanje

Sreda, 25. novembar 2020.

 • Matematika – Obim geometrijskih figura – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Vlasitite i zajedničke imenice – obrada
 • Likovna kultura – Vezivanje, spajanje, preplitanje, uplitanje – obrada

Četvrtak, 26. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Naučili smo slova latinice K, M, T, I, N, Nj, S, Š – utvrđivanje
 • Matematika – Geometrija – linije – utvrđivanje
 • Svet oko nas -Snalaženje i izgled našeg naselja i okoline – utvrđivanje

Petak, 27. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Rod i brj imenica – obrada
 • Matematika – Geometrija – linije – provera znanja
 • Muzička kultura – Raspevani kišobran – sistematizacija

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 23. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Jasminka Perović: Od čitanja se raste (čitanje u nastavcima) – obrada
 • Matematika – Zamena mesta i združivanje činilaca – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima – utvrđivanje i obrada

Utorak, 24. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Jasminka Perović: Od čitanja se raste (čitanje u nastavcima) – obrada
 • Matematika – Množenje (3 • 50) – obrada
 • Priroda i društvo – Naučili smo o prošlosti i vremenskim odrednicama – sistematizacija

Sreda, 25. novembar 2020.

 • Matematika – Množenje (3 • 50) – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Jasminka Perović: Od čitanja se raste (čitanje u nastavcima) – obrada
 • Likovna kultura – Spomenici kulture našeg kraja. Skulpture u prostoru – obrada i vežbanje

Četvrtak, 26. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Razgovor sa književnim likom (J. Petrović: Od čitanja se raste) – utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje (150 : 5) – obrada
 • Priroda i društvo – Prošlost. Vremenske odrednice – provera znanja

Petak, 27. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Pisanje rečce ne uz imenice, prideve i glagole – obrada
 • Matematika – Deljenje (150 : 5) – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Branko Milićević: Let, let, bubamaro. Linijski sistem i violinski ključ – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 23. novembar 2020.

 • Srpski jezik – G. Tartalja: Podela uloga – obrada
 • Matematika – Zamena mesta sabiraka. Združivanje sabiraka – obnavljanje
 • Engleski jezik – Opisivanje sposobnosti; postavljanje pitanja i davanje odgovora… – utvrđivanje i obrada

Utorak, 24. novembar 2020.

 • Srpski jezik – G. Tartalja: Podela uloga – utvrđivanje
 • Matematika – Nula i jedan kod sabiranja i oduzimanja – obnavljanje
 • Priroda i društvo – Nacionalni parkovi Srbije – utvrđivanje

Sreda, 25. novembar 2020.

 • Matematika – Zavisnost zbira od promene sabiraka – obrada
 • Srpski jezik – Gradivni pridevi – obrada
 • Likovna kultura – Akvarel tehnika – Akvarijum; Tmurno nebo – slikanje – akvarel – obrada

Četvrtak, 26. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Reči narodnog govora i reči stranog porekla – obrada
 • Matematika – Zavisnost zbira od promene sabiraka – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Biljni i životinjski svet Srbije – utvrđivanje

Petak, 27. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Rod i broj prideva – prošivanje znanja
 • Matematika – Stalnost zbira – obrada
 • Muzička kultura – Noć je tiha, mirna, D. Hristov – obrada

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 23. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Narodne lirske porodične pesme (izbor) – obrada
 2. 8.35… Matematika – Prenošenje i nadovezivanje duži – obrada
 3. 9.10… Istorija – Stari istok – sistematizacija

Utorak, 24. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Prenošenje duži – utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Narodne lirske porodične pesme (izbor) – vežbanje / utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Razmnožavanje – polno i bespolno – utvrđivanje

Sreda, 25. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Narodne lirske pesme – sistematizacija (ili recitovanje) – utvrđivanje
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Pribor za tehničko crtanje, obrada. Formati crteža. Razmera, obrada, vežba
 3. 9.10… Geografija – Postanak i unutrašnja građa Zemlje, litosferne ploče – obrada

Četvrtak, 26. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Centralna simetrija. Paralelogram, obrada
 2. 8.35… Engleski jezik, Opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti i iskazivanje vremena – obrada, utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Polno i vegetativno razmnožavanje biljaka, obrada

Petak, 27. novembar 2020.

 1. 8.00… Rod, broj i padež prideva. Slaganje prideva sa imenicom u rodu, broju i padežu, obrada
 2. 8.35… Matematika – Primena centralne simetrije, utvrđivanje
 3. 9.10… Informatika – Pretraživanje interneta, vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 23. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Domaća lektira – Anđela Naneti: Moj deka je bio trešnja – obrada
 2. 8.35… Matematika – Stavovi podudarnosti SSU i USU – utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Razvoj i uređenje evropskih država u poznom srednjem veku – obrada / utvrđivanje

Utorak, 24. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Stavovi podudarnosti – utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Domaća lektira – Anđela Naneti: Moj deka je bio trešnja – vežbanje
 3. 9.10… Fizika – Sila kao mera uzajamnog delovanja tela i vektorski karakter sile; Slaganje sila istog pravca – utvrđivanje

Sreda, 25. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Jotovanje – obrada
 2. 8.35… Biologija – Reakcije na draži i čula – obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Pojam, pojava, položaj i razmeštaj naselja na Zemlji – obrada

Četvrtak, 26. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Simetrije i podudarnost, utvrđivanje
 2. 8.35… Engleski jezik – Izražavanje dopadanja / nedopadanja; postavljanje pitanja i davanje odgovora, obrada, utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Sila kao mera uzajamnog delovanja tela i vektorski karakter sile. Slaganje sila istog pravca, utvrđivanje

Petak, 27. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Gramatika: Jotovanje, vežbanje
 2. 8.35… Matematika – Konstrukcija opisane i upisane kružnice trougla, obrada
 3. 9.10… Informatika – Pretraživanje interneta i autorska prava

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 23. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Logički subjekat – obrada
 2. 10.20… Matematika – pojam stepena. Stepen čiji je izložilac prirodan broj – obrada
 3. 10.55… Istorija – Vladavina ustavobranitelja – obrada

Utorak, 24. novembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Pojam stepena. Stepen čiji je izložilac prirodan broj, utvrđivanje
 2. 10.20… Srpski jezik – Književnost: Vislava Šimborska: Oblaci – obrada
 3. 10.55… Biologija – Nivoi organizacije i građa tela – obrada i utvrđivanje

Sreda, 25. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – jezička kultura: Frazeologizmi – obrada
 2. 10.20… Geografija – Prirodne odlike Azije – razuđenost obala, reljef i klima – obrada
 3. 10.55… Hemija – Jonska veza – obrada

Četvrtak, 26. novembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Proizvod i količnik stepena istih osnova, obrada
 2. 10.20… Engleski jezik – Opisivanje radnji, stanja i zbivanja; Iskazivanje molbi, obrada, utvrđivanje
 3. 10.55… Fizika – Sila i kretanje, sistematizacija

Petak, 27. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Složen glagolski predikat, obrada
 2. 10.20… Matematika – Stepen stepena, obrada
 3. 10.55… Informatika – Rad sa deljenim dokumentima

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 23. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Naporedni odnosi među rečeničnim članovima – ponavljanje / vežbanje
 2. 12.05… Matematika – Primene linearnih nejednačina – obrada
 3. 12.40… Istorija – Srbija i Crna Gora u Velikom ratu – 1914. – utvrđivanje
 4. 13.15… Fizika – Svetlosne pojave – sistematizacija

Utorak, 24. novembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Primene linearnih nejednačina – utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – Laza Lazarević: Sve će to narod pozlatiti – obrada
 3. 12.40… Biologija – Ekosistemi kopnenih voda – utvrđivanje
 4. 13.15… Engleski jezik – Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu prvog pismenog zadatka – utvrđivanje i sistematiazcija

Sreda, 25. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Laza Lazarević: Sve će to narod pozlatiti – vežbanje / utvrđivanje
 2. 12.05… Geografija – Termalne i mineralne vode – obrada
 3. 12.40… Istorija – Vojni slom i povlačenje preko Albanije – obrada
 4. 13.15… Hemija – Elektrolitička disocijacija kiselina, hidroksida (baza). Mera kiselosti rastvora – rH vrednost – obrada

Četvrtak, 26. novembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Linearne jednačine i nejednačine, sistematizacija
 2. 12.05… Informatika – Otvoreni podaci
 3. 12.40… Fizika – Naelektrisavanje tela i elementarna količina naelektrisanja. Zakon održanja naelektrisanja, obrada
 4. 13.15… Biologija – Ekosistem mora, obrada

Petak, 27. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Gramatika: Akcenat. Genitivni znak, obrada
 2. 12.05… Matematika – Linearne jednačine i nejednačine, provera znanja
 3. 12.40… Geografija – Termalne i mineralne vode, utvrđivanje
 4. 13.15… Hemija – Elektrolitička disocijacija soli, obrada

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.