Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (9-20. novembar 2020)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Vlada Karpovich / Pexels)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Vlada Karpovich / Pexels)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (9-20. novembar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 9. do 20. novembra 2020. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 9. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Dd – obrada
 • Matematika – Brojevi 1, 2, 3, 4 i 5 – utvrđivanje
 • Digitalni svet – Učenje i rad u digitalnom svetu. Stvaranje u digitalnom svetu – utvrđivanje i obrada

Utorak, 10. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Bb – obrada
 • Matematika – Brojevi 1, 2, 3, 4 i 5 – provera znanja
 • Svet oko nas – Opasnosti u kući – utvrđivanje

Sreda, 11. novembar 2020.

 • Državni praznik

Četvrtak, 12. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Petak, 13. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Ponedeljak, 16. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Znaci ˂ (manje) i ˃ (veće) – obrada
 • Digitalni svet – Učenje i rad u digitalnom svetu. Stvaranje u digitalnom svetu – utvrđivanje i obrada

Utorak, 17. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Jesenja pesma, Dušan Radović – obrada
 • Matematika – Znaci ˂ (manje) i ˃ (veće) – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Porodica – obrada

Sreda, 18. novembar 2020.

 • Matematika – Znak plus, znak minus i znak jednako – obrada
 • Srpski jezik – Opisujemo jesen, govorna vežba – obrada
 • Likovna kultura – Položaj oblika – vežbanje i obrada

Četvrtak, 19. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Njnj – obrada
 • Matematika – Znak plus, znak minus i znak jednako – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Porodica – utvrđivanje

Petak, 20. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Hh – obrada
 • Matematika – Sabiranje – sabirci i zbir – obrada
 • Engleski jezik – Razmenjivanje informacija koje se odnose na opise predmeta i količine – obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 9. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Rečenice prema značenju i obliku – provera znanja
 • Matematika – Prava i poluprava – obrada
 • Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti – utvrđivanje i obrada

Utorak, 10. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Imenice – obrada
 • Matematika – Prava i poluprava – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Ponašanje u prevoznim sredstvima – obrada

Sreda, 11. novembar 2020.

 • Državni praznik

Četvrtak, 12. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Petak, 13. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Ponedeljak, 16. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Dositej Obradović: Pas i njegova senka – obrada
 • Matematika – Jedinice mere za dužinu – obrada
 • Engleski jezik – Predstavljanje drugog jednostavnim jezičkim sredstvima; razmena informacija lične prirode – obrada i utvrđivanje

Utorak, 17. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: Narodne umotvorine/poslovice, brzalice, pitalice, razbrajalice, zagonetke – obrada
 • Matematika – Jedinice mere za dužinu – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Saobraćaj i ponašanje u saobraćaju – utvrđivanje

Sreda, 18. novembar 2020.

 • Matematika – Grafičko nadovezivanje duži – obrada
 • Srpski jezik – Narodne umotvorine/ poslovice, brzalice, pitalice, razbrajalice, zagonetke – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Kompozicija od upotrebnih predmeta – utvrđivanje

Četvrtak, 19. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Naš projekat – Azbuka na naš način – obrada i utvrđivanje
 • Matematika – Grafičko nadovezivanje duži – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Kako se snalazimo u naselju – obrada

Petak, 20. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice K, M, T – obrada
 • Matematika – Dužina duži i izlomljene linije – obrada
 • Muzička kultura – Oživele igračke, muzička priča; Model Mi idemo preko polja, narodna pesma – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 9. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Čas posvećen Mihajlu Pupinu – obrada
 • Matematika – Oduzimanje trocifrenih brojeva – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti. Iskazivanje prostornih odnosa – utvrđivanje i obrada

Utorak, 10. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Mihajlo Pupin: Sa pašnjaka do naučenjaka (odlomak) – obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Način života danas i u prošlosti – zanimanja, odevanje, ishrana, dečije igre – obrada

Sreda, 11. novembar 2020.

 • Državni praznik

Četvrtak, 12. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Petak, 13. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Ponedeljak, 16. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Govorna vežba: Moj kraj – obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje (tekstualni zadaci) – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Iskazivanje prostornih odnosa. Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima – utvrđivanje i obrada

Utorak, 17. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Pismeno izražavanje: Moj kraj – obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje – provera znanja
 • Priroda i društvo – Otkrivamo prošlost – istorijski izvori – obrada

Sreda, 18. novembar 2020.

 • Matematika – Množenje brojevima 10 i 100 – obrada
 • Srpski jezik – Naučili smo o pridevima – utvrđivanje
 • Likovna kultura – U muzeju. Postavljamo našu izložbu – obrada i vežbanje

Četvrtak, 19. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Pridevi – provera znanja
 • Matematika – Deljenje brojevima 10 i 100 – obrada
 • Priroda i društvo – Otkrivamo prošlost – utvrđivanje

Petak, 20. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Jasminka Petrović: Od čitanja se raste (čitanje u nastavcima) – obrada
 • Matematika – Zamena mesta i združivanje činilaca – obrada
 • Muzička kultura – Improvizacija ritmičkog aranžmana (na pesmu po izboru učitelja) – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 9. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Narodne lirske običajne pesme (po izboru) – obrada
 • Matematika – Izračunavanje površine pravougaonika – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje bića, predmeta, mesta i pojava; opisivanje događaja i aktivnosti – utvrđivanje i obrada

Utorak, 10. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Narodne lirske običajne pesme (po izboru) – utvrđivanje
 • Matematika – Izračunavanje površine pravougaonika – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Biljni i životinjski svet staništa u Srbiji – utvrđivanje

Sreda, 11. novembar 2020.

 • Državni praznik

Četvrtak, 12. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Petak, 13. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Ponedeljak, 16. novembar 2020.

 • Srpski jezik – M. Milanković: Kroz vasionu i vekove – obrada
 • Matematika – Izračunavanje površine kvadrata – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje aktivnosti. Opisivanje sposobnosti – utvrđivanje i obrada

Utorak, 17. novembar 2020.

 • Srpski jezik – M. Milanković: Kroz vasionu i vekove – utvrđivanje
 • Matematika – Izračunavanje površine kvadrata – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Retke i ugrožene biljke i životinje u Srbiji – obrada

Sreda, 18. novembar 2020.

 • Matematika – Izračunavanje površine pravougaonika i kvadrata – provera znanja
 • Srpski jezik – Pridevi – proširivanje znanja
 • Likovna kultura – Pastel tehnika – Mrtva priroda sa voćem – slikanje – obrada

Četvrtak, 19. novembar 2020.

 • Srpski jezik – M. Ende: Beskrajna priča – obrada
 • Matematika – Izvodljivost sabiranja, odnosno oduzimanja u skupu N – obrada
 • Priroda i društvo – Nacionalni parkovi Srbije – obrada

Petak, 20. novembar 2020.

 • Srpski jezik – Opisni i prisvojni pridevi – proširivanje znanja
 • Matematika – Izvodljivost sabiranja, odnosno oduzimanja u skupu N – utvrđivanje
 • Muzička kultura – U Milice – narodna iz Srbije – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 9. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Pridevi , ponavljanje
 2. 8.35… Matematika – Jednakost duži. Merenje duži, utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Države i društva Starog istoka, utvrđivanje

Utorak, 10. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika Oblast. Izlomljena linija, obrada
 2. 8.35… Srpski jezik – Vrste prideva: opisni, gradivni i prisvojni, ponavljanje
 3. 9.10… Biologija – Nadražljivost, utvrđivanje

Sreda, 11. novembar 2020.

 • Državni praznik

Četvrtak, 12. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Petak, 13. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Ponedeljak, 16. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Narodna bajka: Aždaja i carev sin – obrada
 2. 8.35… Matematika – Oblast. Izlomljena linija – utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Kultura naroda Starog istoka – utvrđivanje

Utorak, 17. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Kružnica, krug, kružni luk i tetiva – obrada
 2. 8.35… Srpski jezik – Jezička kultura (prepričavanje narodne bajke po izboru) – vežbanje / utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Pokretljivost i nadražljivost – utvrđivanje

Sreda, 18. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Vrste prideva: mesni i vrmenski – obrada
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Zaštitna oprema potrebna za bezbedno upravljanje biciklom i dečijim vozilima – obrada/utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Rotacija i revolucija Zemlje – utvrđivanje

Četvrtak, 19. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Uzajamni položaj kružnice i prave – utvrđivanje
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje karakteristika živih bića, predmeta, pojava i mesta – obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Razmnožavanje: polno i bespolno – obrada

Petak, 20. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Komparacija prideva – obrada
 2. 8.35… Matematika – Kružnica i krug – utvrđivanje
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Pretraživanje interneta

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 9. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Palatalizacija, obrada
 2. 8.35… Matematika – Osnovne konstrukcije trougla, utvrđivanje
 3. 9.10… Istorija – Srbi i srpske zemlje od VII do XII veka. Pokrštavanje Srba i njihova rana kultura, obrada

Utorak, 10. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Osnovne konstrukcije trougla, utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Palatalizacija, vežbanje
 3. 9.10… Fizika – Uzajamno delovanje tela koja nisu u neposrednom dodiru, obrada i utvrđivanje

Sreda, 11. novembar 2020.

 • Državni praznik

Četvrtak, 12. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Petak, 13. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Ponedeljak, 16. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Sergej Jesenjin: Pesma o keruši – obrada
 2. 8.35… Matematika – Pojam podudarnosti trouglova – obrada
 3. 9.10… Istorija – Srbi u ranom srednjem veku – utvrđivanje

Utorak, 17. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Stavovi podudarnosti SUS i SSS – obrada
 2. 8.35… Srpski jezik – Jezička kultura: Figurativna značenja reči ili recitovanje – vežbanje, utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Sila kao mera uzajamnog delovanja tela i vektorski karakter sile – obrada

Sreda, 18. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Sibilarizacija – obrada
 2. 8.35… Biologija – Transport supstanci kroz biljku – obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Strukture stanovništva – obrada

Četvrtak, 19. novembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Stavovi podudarnosti SUS i SSS – utvrđivanje
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje uobičajenih, trenutnih i privremenih radnji u sadašnjosti – obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Slaganje sila istog pravca – obrada

Petak, 20. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Sibilarizacija – vežbanje
 2. 8.35… Matematika – Stavovi podudarnosti SSU i USU – obrada
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Internet servisi

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 9. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Dnevnik Ane Frank (ili Jezička kultura: Deca u ratu), utvrđivanje
 2. 10.20… Matematika – Rastojanje između dve tačke u koordinatnom sistemu, obrada
 3. 10.55… Istorija – Prvi srpski ustanak – uređenje države, utvrđivanje

Utorak, 10. novembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Rastojanje između dve tačke u koordinatnom sistemu, utvrđivanje
 2. 10.20… Srpski jzeik – Glagolski oblici – podela po značenju, vežbanje
 3. 10.55… Biologija – Tumačenje filogenetskih nizova, utvrđivanje

Sreda, 11. novembar 2020.

 • Državni praznik

Četvrtak, 12. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Petak, 13. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Ponedeljak, 16. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Glagolski oblici – test – utvrđivanje
 2. 10.20… Matematika – Pitagorina teorema – primene – utvrđivanje
 3. 10.55… Istorija – Drugi srpski ustanak i sticanje autonomije – obrada

Utorak, 17. novembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Pitagorina teorema – primene – utvrđivanje
 2. 10.20… Srpski jezik – Književnost Alfons Dode: Poslednji čas – obrada
 3. 10.55… Biologija – Dokazi evolucije – obrada i utvrđivanje

Sreda, 18. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Književnost Alfons Dode: Poslednji čas – obrada
 2. 10.20… Geografija – Evropska unija – primer integracionih procesa – obrada
 3. 10.55… Hemija – Kovalentna veza. Građenje molekula jedinjenja – obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 19. novembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Prvi pismeni zadatak – provera znanja
 2. 10.20… Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti i sadašnjosti – utvrđivanje
 3. 10.55… Fizika – Grafičko predstavljanje zavisnosti brzine tela od vremena… – obrada i utvrđivanje

Petak, 20. novembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Rečenični članovi – ponavljanje
 2. 10.20… Matematika – Ispravak prvog pismenog zadatka – utvrđivanje
 3. 10.55… Informatika i računarstvo – Elektronska pošta

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 9. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Rečenični članovi. Objekat, priloške odredbe, apozicija, atribut, ponavljanje, vežbanje
 2. 12.05… Matematika – Primene linearnih jednačina, utvrđivanje
 3. 12.40… Istorija – Revolucije u Rusiji i Evropi, obrada
 4. 13.15… Fizika – Prelamanje svetlosti kroz ploču, prizmu i sočiva, utvrđivanje

Utorak, 10. novembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Primene linearnih jednačina, utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – Jovan Jovanović Zmaj: Svetli grobovi, obrada
 3. 12.40… Biologija – Osnovni ekološki pojmovi i biomi, sistematizacija
 4. 13.15… Engleski jezik – Opisivanje mogućnosti i verovatnoće, utvrđivanje

Sreda, 11. novembar 2020.

 • Državni praznik

Četvrtak, 12. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Petak, 13. novembar 2020.

 • Mini jesenji raspust

Ponedeljak, 16. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Jovan Jovanović Zmaj: Svetli grobovi – vežbanje / utvrđivanje
 2. 12.05… Matematika – Linearna nejednačina. Ekvivalentne nejednačine – obrada
 3. 12.40… Istorija – revolucije u Rusiji i Evropi i završetak Prvog svetskog rata – utvrđivanje
 4. 13.15… Fizika – Određivanje žižne daljine sabirnog sočiva – laboratorijska vežba

Utorak, 17. novembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Linearna nejednačina. Ekvivalentne nejednačine – utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – Imeničke, pridevske i priloške sintagme – ponavljanje / vežbanje
 3. 12.40… Biologija – Raznovrsnost i struktura ekosistema; Ekosistemi kopnenih voda – obrada
 4. 13.15… Engleski jezik – Izražavanje svrhe, cilja ili namere – obrada i utvrđivanje

Sreda, 18. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Glagolske sintagme – obrada
 2. 12.05… Geografija – Jezera Srbije – obrada
 3. 12.40… Istorija – Srbija i Crna Gora u Velikom ratu – 1914. – obrada
 4. 13.15… Hemija – Hemijska svojstva i primena soli – obrada

Četvrtak, 19. novembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Rešavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom – obrada
 2. 12.05… Informatika i računarstvo – Tabele u oblaku
 3. 12.40… Fizika – Optički instrumenti – obrada
 4. 13.15… Biologija – Ekosistemi kopnenih voda – biocenoze tekućih i stajaćih voda – obrada

Petak, 20. novembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Đura Jakšić: Otadžbina – obrada
 2. 12.05… Matematika – Rešavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom – utvrđivanje
 3. 12.40… Geografija – Jezera Srbije – utvrđivanje
 4. 13.15… Hemija – Soli – stehiometrijska izračunavanja – utvrđivanje

(danubeogradu.rs)