Naslovna » BG svaštara » Obrati pažnju! » Protest Udruženja radnika na internetu
Protest Udruženja radnika na internetu (foto: Mirjana Miljević)
Protest Udruženja radnika na internetu (foto: Mirjana Miljević)

Protest Udruženja radnika na internetu

Udruženje radnika na internetu organizovalo je protest ispred Skupštine Srbije koji će trajati do 10. aprila 2021. i protestnu šetnju ulicama Beograda.

Povod je, po njihovom mišljenju, loš model oporezivanja prihoda koji je predložila Vlada Srbije.

Sinoć je počelo „kampovanje“ ispred Skupštine zbog čega je blokirana jedna traka na Trgu Nikole Pašića, a danas u 11.30 je počela i protestna šetnja.

Udruženje radnika na internetu za cilj ima poboljšanje uslova rada radnika na internetu kroz definisanjeg njihovog pravno-ekonomskog statusa i prilagođavanje sistema poreza i doprinosa njihovim specifičnim potrebama.

Cilj ovog protesta je da se spreči usvajanje predloženog modela oporezivanja frilensera. Članovi Udruženja kažu da „nisu oni krivi što država nija na vreme donela zakon po kome bi njihovi prihodi bili oporezivani na vreme, a ne da se sada od njih retroaktivno traži porez za poslednjih pet godina“.

Šta je to predložila/usvojila Vlada Srbije

Pre nedelju dana, Vlada Srbije je usvojila predlog izmene Zakona o porezu na dohodak građana, kojim se utvrđuje visina normiranih troškova po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Novim zakonskim rešenjem ne plaća se porez na dohodak građana na prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su prihodi ostvareni.

Uvedenim izmenama, za prihode ostvarene od 1. januara 2015. zaključno sa 30. septembrom 2021, porez se utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze, ako nije pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze i ako nije pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza.

Novim zakonskim rešenjem ne plaća se porez na dohodak građana na prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje (mesečni prihodi do 32.000 dinara), a deo prihoda koji je iznad tog iznosa umanjuje se za normirane troškove od 43 odsto od ostvarenih prihoda.

Poreska obaveza po osnovu navedenih prihoda plaća se na 120 jednakih mesečnih iznosa. Odredbe zakona primenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine, osim odredbe koja se odnosi na prihode ostvarene od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine na koje se porez plaća samooporezivanjem, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona.

Vlada Srbije usvojila je i predlog dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se precizira utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021, od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Doprinosi se utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje odredbe se odnose na poreski tretman ugovorene naknade ostvarene počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. na koju se porez plaća samooporezivanjem.

Vlada Srbije je usvojila i predloge Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kao i predlog Zakona o registru administrativnih postupa. Utvrđen je i Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala kojim se uređuje sprovođenje nadzora i održavanje propisanih uslova rada proizvođača, uvoznika i zastupnika.

(danubeogradu.rs / Insajder)

Uređuje: Dan u Beogradu

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić - Ah Neša.