Naslovna » BG svaštara » Da li znate » Da li znate… da je svaka peta devojčica u Srbiji doživela neki oblik seksualnog nasilja
Da li znate... Svetski dan deteta: Prepoznaj nasilje - reci NE
Da li znate... Svetski dan deteta: Prepoznaj nasilje - reci NE

Da li znate… da je svaka peta devojčica u Srbiji doživela neki oblik seksualnog nasilja

Da li znate…

… da, na ukupnom uzorku ispitanih, svaka peta devojčica prijavljuje da je doživela neki oblik seksualnog nasilja?! Taj broj se na uzrastu od 15 do 18 godina povećava i u tom uzrastu svaka treća devojčica prijavljuje da je doživela seksualno nasilje, dok se kod ispitanica sa 19 godina učestalost doživljenog seksualnog nasilja povećava na procenat od čak 54,17%, što je u proseku svaka druga devojka.

… da se seksualno nasilje nad devojčicama i mladim devojkama drastično povećava na uzrastu od 15 godina, što se može povezati sa njihovim prelaskom iz osnovne u srednju školu, promenom sredine i povećanom slobodom kretanja, kao i uzrasnim karateristikama koje dolaze sa sazrevanjem?!

… da polovina ispitanica, koje su navele da su doživele neki oblik seksualnog nasilja, nije potražilo pomoć?!

Svetski dan deteta – 20. novembar 2021.

Udruženja Mame su zakon i Putevi edukacije su tokom druge polovine juna ove godine sprovele istraživanje „Prepoznaj nasilje, reci ne“ koje je imalo za cilj da ispita informisanost devojčica uzrasta od 13 do 19 godina o seksualnom nasilju. Anketa je sprovedena onlajn, putem Google upitnika i anonimnog je karaktera, a na anketu je odgovorilo 970 ispitanica.

Plavi Beograd

Povodom Svetskog dana deteta, 20. novembra, Palata Albanija, Brankov i Most na Adi, velika kupola Doma Narodne skupštine biće „obojeni“ plavom bojom.

Ustanovljen 1954. godine, ovaj važan datum ima za cilj da promoviše međunarodno zajedništvo i širenje svesti o neophodnosti poboljšanja dobrobiti dece širom planete. Generalna skupština UN je 20. novembra 1959. usvojila Deklaraciju o pravima deteta, a 1989. godine usvojena je Konvencija o pravima deteta.

Pod ovogodišnjim sloganom „Bolja budućnost za svako dete„, Svetski dan deteta nudi inspirativnu polaznu tačku za promociju i zagovaranje dečjih prava, inicirajući dijaloge i akcije koji će izgraditi bolji svet za decu.

(danubeogradu.rs)