Naslovna » BG svaštara » Ekologija » Dan planete Zemlje 2022: Međunarodni dan majke Zemlje
Dan planete Zemlje (ilustracija: Pixabay)
Dan planete Zemlje (ilustracija: Pixabay)

Dan planete Zemlje 2022: Međunarodni dan majke Zemlje

Veliki petak, 22. april 2022, je i Dan planete Zemlje 2022, tj. kako ga je ove godine „krstila“ Generalna skupština UN – Međunarodni dan majke Zemlje.

Ujedinjene nacije su rezolucijom A/RES/63/278, usvojenom 2009. godine, proglasile 22. april za Dan planete Zemlje (Earth Day).

Ovogodišnji Međunarodni dan majke Zemlje pruža priliku da se podigne svest globalne javnosti o izazovima za dobrobit planete i život koji ona podržava. Dan takođe prepoznaje kolektivnu odgovornost, na koju se poziva Deklaracija iz Rija iz 1992. godine, za promovisanje harmonije sa prirodom i Zemljom, za postizanje pravedne ravnoteže između ekonomskih, društvenih i ekoloških potreba sadašnjih i budućih generacija čovečanstva.

Klimatske promene, promene prirode koje je napravio čovek, kao i nezakonite aktivnosti koje narušavaju biodiverzitet, kao što su krčenje šuma, promena namene zemljišta, intenzivirana poljoprivreda i stočarska proizvodnja ili rastuća ilegalna trgovina divljim životinjama, mogu povećati kontakt i prenošenje zaraznih bolesti sa životinja na ljude (zoonoza) kao što je slučaj i sa COVID-19.

Po podacima Sektora za životnu sredinu UN (UNEP), od jedne nove zarazne bolesti koja se javlja kod ljudi svaka četiri meseca, 75% ovih novonastalih bolesti potiče od životinja. Ovo ukazuje na postojanje bliske veze između zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.

U svom svakodnevnom radu, stručne službe Centra za higijenu i humanu ekologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje, sa svojim bogatim profesionalnim iskustvom, pružaju stručnu podršku u cilju kvalitetnog i efikasnog obavljanja poslova i zadataka kao što su priprema, planiranje i realizacija programa za praćenje stanja i očuvanja životne sredine, a koji podrazumevaju ispitivanje kvaliteta podzemnih voda, površinskih voda, vazduha, zemljišta, kao i ispitivanja nivoa buke u komunalnoj sredini.

U vidu zaključka, prenosimo i izjavu Generalnog sekretara UNEP Antonija Gutereša:

– Dokazali smo da zajedno možemo da se nosimo sa monumentalnim izazovima. A pravo na zdravu životnu sredinu postaje sve značajnije. Ali, moramo učiniti mnogo više. I mnogo brže. Posebno da bi se sprečila klimatska katastrofa.

Međunarodni dan majke Zemlje opširnije je opisan uz mnoštvo informacija i studija na ovom linku.

(Izvor: zdravlje.org.rs)

Uređuje: Dan u Beogradu

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić - Ah Neša.