Naslovna » Izlasci » Kulturni centar Beograda: Muzika Trga i Beograđanke i Beograđani – reljefi sa beogradskih fasada
Kulturni centar Beograda - novogodišnji program (foto: Nemanja Nikolić)
Kulturni centar Beograda - novogodišnji program (foto: Nemanja Nikolić)

Kulturni centar Beograda: Muzika Trga i Beograđanke i Beograđani – reljefi sa beogradskih fasada

U okviru manifestacije „Beogradska zima 2022/23“ Kulturni centar Beograda priprema tri novogodišnja koncerta i projekat koji uključuje digitalnu mapu.

Muzika Trga

Na platou kod fontana ispred Centra, koji privremeno postaje pozornica za ciklus Muzika Trga, Kulturni centar Beograda organizovaće tri novogodišnja koncerta (27, 28. i 29. decembra) džez i autorske muzike popularnog žanra. Koncerti će se održavati od 18.00, kod fontane ispred zgrade KCB-a.

Beograđanke i Beograđani – reljefi sa beogradskih fasadaZA DŽ - besplatno - vinjeta (autor ilustracije: Aleksandra Prhal)

Imajući u vidu značaj koji je arhitektura zauzimala u društvu, te da najveći deo fasadnih reljefa koji su predmet ovog projekta često ne podleže ni jednom stepenu zaštite, autori ovog projekta smatrali su da je neophodno vizuelno/fotografski dokumentovati ovaj deo spomeničkog nasleđa.

Ova faza obuhvata postavljanje na digitalnu mapu sa podacima o lokaciji reljefa, odnosno zgrada čiji su sastavni deo, investitorima, arhitektama i autorima reljefa, kao i o periodu kada je zgrada/reljef realizovan.

Ovaj fond spomeničke i arhitektonske baštine, iako slabo vidljiv i značajno ugrožen predstavlja važan deo identiteta građene sredine.

Kroz digitalnu mapu kao odabranu platformu dokumentovanja bi se izvršilo predstavljanje ovog segmenta spomeničkog nasleđa i time doprinelo njegovoj većoj vidljivosti i prepoznatljivosti, uz povećanje interesovanja kako domaćih i inostranih istraživača, tako i turista i studenata arhitekture, te umetničkih i humanističkih visokoškolskih disciplina.

Marina Dokmanović, d.i.a i Predrag Pantelić, dipl. ing tokom protekle tri godine vizuelno dokumentuju fasadne reljefe na privatnim objektima u Beogradu, pokrećući kroz svoj rad pitanje zaštite ove vrste spomeničkog nasleđa.

Upravo ovakav pristup dobija na važnosti u situacijama kada se fasadni reljefi nalaze na zgradama koje kao celina ne podležu ni jednom od stepena zaštite, i uz prisutnu svest o riziku neprepoznavanja reljefa kroz plansku dokumentaciju od strane nadležnih institucija kada se često kao rezultat pojavljuje narušen originalni izgled dela.

Autori su kroz ovaj projekat započeli proces uspostavljanja digitalne mape sa podacima o lokaciji reljefa, relevantnim informacijama o arhitektama i investitorima zgrada na kojima se ova dela nalaze, stilu i vremenskom periodu kada je određena zgrada podignuta, kao i podacima o autorima/skulptorima koji su realizovali reljefe.

Tokom obrade dokumentarnog fotografskog materijala reljefi su ekstrahovani iz pripadajuće pozadine/fasade sa namerom da se istakne i učini vidljivija njihova umetnička i istorijska vrednost, nakon čega bi bilo poželjno izvršiti adekvatnu valorizaciju i celovitu analizu ove vrste spomeničkog nasleđa koje predstavlja nedeljivu celinu sa svim ostalim skulptoralnim delima u prestonici.

  • Lokacija: Kulturni centar Beograda, digitalna mapa
  • Termin održavanja: od 20. decembra 2022. do 20. januara 2023.

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.