Naslovna » BG servis » Izmene u saobraćaju i na linijama javnog gradskog prevoza – maj 2023.
Izmene u javnom prevozu zbog radova
Izmene u javnom prevozu zbog radova

Izmene u saobraćaju i na linijama javnog gradskog prevoza – maj 2023.

Zbog radova na održavanju ulica kao i iz drugih razloga tokom maja 2023. biće aktuelne izmene u saobraćaju i na linijama javnog gradskog prevoza.

Do kraja meseca, na ovoj strani, unosićemo nove izmene u saobraćaju i na linijama javnog gradskog prevoza.

Kneza Višeslava…

Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će tokom izvođenja radova na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže u Ulici kneza Višeslava, na delu od raskrsnice sa Ulicom pilota Mihaila Petrovića do raskrsnice sa Ulicom Ratka Mitorvića, od 30. maja do 13. jula 2023. doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi će podrazumevati zauzeće desne saobraćajne trake Ulice kneza Višeslava, gledano u smeru ka Banovom brdu u dužini od 113 metara, pri čemu će biti onemogućeno levo skretanje iz Ulice kneza Višeslava u Ulicu pilota Mihaila Petrovića (smer ka Rakovici). Zbog toga će vozila sa linija 37 i 50 u smeru ka Rakovici saobraćati ulicama Ratka Mitrovića, Jablaničkom, Ibarskim putem, Pilota Mihaila Petrovića i dalje redovnim trasama.

Privremeno se izmešta stajalište „Pilota Mihaila Petrovića“ u smeru ka Banovom brdu na lokaciju neposredno posle zone radova, to jest oko 35 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi neposredno posle zone radova, navodi se u saopštenju.

Linija 501…

Tokom radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže u Ulici oslobođenja u Rakovici, na delu od zone raskrsnice Ulice oslobođenja, Vladimira Vujovića i Vlastimira Lazarevića do zone raskrsnice Ulice oslobođenje i Kružnog puta Rakovica, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi po fazama.

• Faza 2v – radovi na kolovozu Ulice oslobođenja (desna polovina kolovoza), na delu od zone raskrsnice sa Letićevom ulicom do zone raskrsnice sa Putem za kamenolom, gledano u smeru ka gradu. Tokom izvođenja radova vozila sa JLPP-a će se u zoni radova kretati preostalom širinom kolovoza od 4,7 metara, uz naizmenično propuštanje regulisano pokretnim semaforima i saobraćajnim znakovima. Radovi će se izvoditi od 30. maja do 8. juna 2023.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, menja se režim rada linije 501, i to tako što će vozila u smeru ka terminusu „Petlovo brdo“ saobraćati trasom: Letićeva – Oslobođenja – Sretena Popovića – 13. oktobra – Palih boraca – Josipa Talarevića – 13. oktobra – Sretena Popovića – Oslobođenja i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

Privremeno se izmešta stajalište „Kijevo“ za linije 47, 94, 501, 504 i 47N, gledano u smeru ka naselju Resnik. Ovo stajalište će biti izmešteno na poziciju koja se nalazi oko 50 metara posle zone raskrsnice sa Letićevom ulicom.

• Faza 2b – radovi na kolovozu Ulice oslobođenja (leva polovina kolovoza), na delu od zone raskrsnice sa Letićevom ulicom do zone raskrsnice sa Putem za kamenolom, gledano u smeru ka gradu. Tokom izvođenja radova vozila sa JLPP-a će se u zoni radova kretati preostalom širinom kolovoza od 3,5 metara, uz naizmenično propuštanje regulisano saobraćajnim znakovima. Radovi će se izvoditi od 9. do 18. juna 2023.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi menja se režim rada linija 501, tako što će vozila sa linije 501 u smeru ka terminusu „Petlovo brdo“ saobraćati sledećom trasom: Letićeva – Oslobođenja – Sretena Popovića – 13. oktobra – Palih boraca – Josipa Talarevića – 13. oktobra – Sretena Popovića – Oslobođenja i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

Svetolika Laze Lazarevića…

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju ulice Svetolika Laze Lazarevića (Čukarica) od 29. maja od 8.30 do 31. maja 2023. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi na kolovozu ulice Svetolika Laze Lazarevića, na delu od ulice Radnička do ulice Savska magistrala pri čemu će doći do zauzeća desne saobraćajne trake (traka za pravo i desno) gledano od ulice Radnička ka ulici Savska magistrala.

Tokom izvođenja radova vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

 • vozila sa linija br. 55, 56, 56L, 87А, 89 i 511N će u smeru ka gradu saobraćati ulicama Radnička i dalje redovnom trasom.

Privremeno se ukida stajalište „Svetolika Laze Lazarevića“ (šifra st. #967 za linije 55, 56, 56L, 87А, 89 i 511N) u ulici Svetolika Laze Lazarevića, gledano u smeru ka gradu.

Privremeno se uspostavlja stajalište „Svetolika Laze Lazarevića 1“ (za linije 55, 56, 56L, 87А, 89 i 511N) u ulici Radnička na ED stub koji se nalazi oko 55 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi ispred zone raskrsnice sa ulicom Svetolika Laze Lazarevića, odnosno ispred kućnog 47.

Pavla Vujisića…

Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Pavla Vujisića u naselju Аltina, do 15. juna 2023. – FАZА 3 doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi na delu između ulica Konstantina Kavafija (uključujući i samu raskrsnicu) i Ljiljane Krstić pri čemu će doći do zatvaranja predmetne deonice, pa će vozila sa linija javnog prevoza br. 81 i 81L saobraćati na sledeći način:

Linija br. 81

 • u smeru ka okretnici „Аltina 1“ – Ljiljane Krstić, Justina Popovića, Grigorija Božovića, Pavla Vujisića i dalje redovno;
 • u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Paviljoni)“ – Pavla Vujisića, Аmadova, Justina Popovića, Ljiljane Krstić i dalje redovno;

Linija br. 81L

 • u smeru ka okretnici „Аltina 1“ – Pavla Vujisića, Ljiljane Krstić, Justina Popovića, Grigorija Božovića, Pavla Vujisića i dalje redovno;
 • u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Paviljoni)“ – Pavla Vujisića, Аmadova, Justina Popovića, Ljiljane Krstić, Pavla Vujisića i dalje redovno.

Na izmenjenom delu trase, vozila će koristiti privremena stajališta:

U smeru ka okretnici „Аltini 1“

 • Borhesova – u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi neposredno ispred raskrsnice sa ulicom Ugrinovački put 8. deo;
 • Konstantina Kavafija 1 – (stajalište privremeno uspostavljeno u okviru FАZE 2), u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred objekta sa kućnim brojem 34, preko puta objekta sa kućnim brojem 23;

U smeru ka okretnici „Novi Beograd (Paviljoni)“

 • Konstantina Kavafija 1 – (stajalište privremeno uspostavljeno u okviru FАZE 2), u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred objekta sa kućnim brojem 27А, 13 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Konstantina Kavafija;
 • Borhesova – u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred Male pijace, preko puta objekta sa kućnim brojem 8.

Aerodrom „Nikola Tesla“…

Tokom izvođenja četvrte faze radova na izgradnji pristupnog puta objektima u okviru kompleksa Аerodroma „Nikola Tesla“, do 31. maja 2023. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju ukidanje privremene okretnice kod ulaza za VIP korisnike koju su koristile linije А1 i 72, a u cilju izgradnje planiranog parkinga. Vozila sa linija javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

linija br. 607 će i dalje u smeru prema Surčinu saobraćati ulicom koja od autoputa Beograd – Šid vodi ka Аerodromu, dalje desno pored Parking garaže i Robno – transportnog centra prema Surčinu, pri čemu će vozila na izmenjenom delu trase koristiti privremeno stajalište ispred Parking garaže, dok će u smeru prema Novom Beogradu saobraćati od Robno – transportnog centra do privremenog stajališta u visini spomenika Nikoli Tesli, odakle će saobraćati dalje ulicom koja od Аerodroma vodi ka autoputu Beograd – Šid i dalje redovno;

linija br. 72 će u smeru prema Аerodromu saobraćati od Robno – transportnog centra do privremenog dolazno/polaznog stajališta u visini spomenika Nikoli Tesli, dok će u smeru prema gradu saobraćati ulicom koja od Аerodroma vodi ka autoputu Beograd – Šid gde će promenu smera vršiti nakon „drop off“ zone polukružnim okretanjem ulevo i dalje prema Surčinu, pri čemu će vozila u smeru ka Surčinu koristiti privremeno stajalište ispred Parking garaže;

linija А1 će u smeru prema Аerodromu saobraćati ulicom koja od autoputa Beograd – Šid vodi ka Аerodromu pored Muzeja vazduhoplovstva do privremenog dolazno/polaznog stajališta u visini spomenika Nikoli Tesli, dok će u smeru prema gradu saobraćati ulicom koja od Аerodroma vodi ka autoputu Beograd – Šid i dalje redovno.

Obilaznica oko Beograda…

Tokom izvođenja radova na izgradnji sektora B6 obilaznice oko Beograda, do 31. maja 2023. izmenjen je rad linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranja ulice Kružni put Kijevo na delu od zone raskrsnice ulica Kružni put Kijevo i Patrijarha Dimitrija do kružnog toka u zoni sa ulicom Slavka Miljkovića, zbog čega će važiti sledeći režim rada linija javnog prevoza…

 • Vozila sa linija javnog prevoza br. 47 saobraćaće u oba smera ulicama Patrijarha Dimitrija, Oslobidlaca Rakovice, Oslobođenja, 13. oktobra, Sretena Popovića, Palih boraca, Podavalska, Slavka Miljkovića i dalje redovnim trasama.
 • Vozila sa linija javnog prevoza br. 94 saobraćaće u oba smera ulicama Slavka Miljkovića, Milorada Jankovića Doce, 13. oktobra, Oslobođenja, Oslobodilaca Rakovica, Patrijarha Dimitrija i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije br. 94 će na izmenjenom delu trasa koristiti postojeća, kao i novouspostavljena stajališta:

– u smeru ka Resniku:
13. oktobra (šifra st: 3530) – u Ul. 13. oktobra, 35 metara nakon kolskog prilaza kućnog br. 12, naspram betonskog ED stuba u visni kućnog br. 7;
Milorada Jankovića Doce (šifra st: 3648) – u Ul. Slavka Miljkovića ispred objekta sa kućnim brojem 12
– u smeru ka gradu:
Milorada Jankovića Doce (šifra st: 3649) – u Ul. Slavka Miljkovića ispred objekta sa kućnim brojem;
13. oktobra (šifra st: 3519) – u Ul. 13. oktobra, naspram kolskog prilaza kućnog br. 12, 18 metara nakon betonskog ED stuba.

Zemun…

Tokom izvođenja hitnih radova u zoni raskrsnice Glavne ulice i Avijatičarskog trga u Zemunu, od 20. (4.00) do 22. maja 2023. (4.00), doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne raskrsnice za vozila javnog prevoza, koja će u ovom periodu saobraćati sledećim trasama:

 • Linija 15:
  – u smeru ka Batajnici: Bulevar Nikole Tesle – Džona Kenedija – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Teodora Hercla i dalje redovno;
  – u smeru ka gradu: Teodora Hercla – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Bulevar Mihajla Pupina – Džona Kenedija – Bulevar Nikole Tesle i dalje redovno;
 • Linije 17 i 73:
  – u smeru ka Batajnici: Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Ugrinovačka – Novogradska – Cara Dušana i dalje redovno;
  – u smeru ka gradu: Cara Dušana – Dobrovoljačka – Ugrinovačka – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovno;
 • Linija 45:
  – u smeru ka Novom gradu: Tošin bunar – Ugrinovačka i dalje redovno;
  – u smeru ka gradu: Ugrinovačka – Tošin bunar i dalje redovno;
 • Linije 82, 610 i 611:
  – u smeru ka Novom Beogradu: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – Sremskih odreda – General Ždanova – „Novi Beograd (Paviljoni)“;
  – u smeru ka gradu, od okretnice „Novi Beograd (Paviljoni)“: General Ždanova – Bulevar maršala Tolbuhina – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovno;
 • Linija 83:
  – u smeru ka Bačkoj: Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Ugrinovačka i dalje redovno;
  – u smeru ka gradu: Ugrinovačka – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovno;
 • Linije 84, 704, 706 i 707:
  – u smeru ka Batajnici: Bulevar Nikole Tesle – Džona Kenedija – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Novogradska – Cara Dušana i dalje redovno;
  – u smeru ka gradu: Cara Dušana – Dobrovoljačka – Ugrinovačka – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Bulevar Mihajla Pupina – Džona Kenedija – Bulevar Nikole Tesle i dalje redovno;
 • Linije 703, 705 i 706E:
  – u smeru ka Batajnici, od okretnice „Kej oslobođenja“: Marka Nikolića – Davidovićeva – Glavna – Cara Dušana i dalje redovno;
  – u smeru ka Zemunu: Cara Dušana – Karamatina – Kej oslobođenja – okretnica „Kej oslobođenja“.

Na izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište:
– „Bulevar Nikole Tesle 1“ – stajalište se uspostavlja u Ulici Džona Kenedija, na poziciji stuba javne rasvete ispred objekta sa kućnim brojem 4, 70 metara posle zone raskrsnice sa Bulevarom Nikole Tesle, gledano u smeru ka Bulevaru Mihajla Pupina, za linije 15, 084, 704, 706 i 707.

Privremeno se ukida privremeno stajalište „Kej oslobođenja 1“ u visini međumesnog stajališta u Ulici kej oslobođenja.

Požeška…

Tokom izvođenja radova na demontaži krana na gradilištu u Požeškoj ulici u visini broja 33, na delu između ulica Kneza Višeslava i Dobrinovićeve, u nedelju, 21. maja 2023. od 6.00 do 12.00, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi na demontaži se izvode na trotoaru i kolovozu (tramvajska baštica) u dužini od 55,9 metara, gledano u smeru ka petlji „Careva ćuprija“, zbog čega se privremeno ukida tramvajska linija 13 (Banovo brdo – Blok 45), dok će tramvajska linija 12 saobraćati na relaciji Omladinski stadion – Most na Adi – Blok 45.

Novi Beograd…

Tokom 20. maja 2023, linije javnog gradskog prevoza 17, 68, 70 i 74 saobraćaće izmenjenim trasama.

Za saobraćaj će sutra biti zatvoren Bulevar Zorana Đinđića, na delu od Ulice omladinskih brigada do Bulevara umetnosti.

Vozila javnog prevoza saobraćaće sledećim trasama:

 • linija 17: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje u skladu sa radovima u Glavnoj ulici u Zemunu;
 • linija 68: Omladinskih brigada – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno;
 • linije 70 i 74: Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno.

Vozila javnog gradskog saobraćaja će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta.

Obrenovac…

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Nemanjinoj ulici u Obrenovcu – faza 2, na delu od zone raskrsnice sa Fruškogorskom ulicom do zone raskrsnice sa Ulicom Šumarice, od 20. maja do 4. juna 2023. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj zbog čega će linije javnog gradskog prevoza delimično izmeniti trasu i to:

 • vozila sa linija 860I, 902, 902A, 903, 904, 913, 913A i 914 će u oba smera saobraćati trasom: Aleksandra Ace Simovića – Nemanjina – Prote Mateje Nenadovića – Cara Dušana – Kralja Milutina – Carice Milice – Šumarice – Nemanjina i dalje redovnim trasama;
 • vozila sa linije 860MV i 912 će u oba smera saobraćati sledećom trasom: Aleksandra Ace Simovića – Nemanjina – Prote Mateje Nenadovića – Cara Dušana – Kralja Milutina – Ravnogorska i dalje redovnom trasom;
 • vozila sa linija 911, 911A, 912A, 912A1 će u oba smera saobraćati trasom: Aleksandra Ace Simovića – Nemanjina – Prote Mateje Nenadovića – Cara Dušana – Kralja Milutina – Ravnogorska – naselje Sava – Ravnogorska – Carice Milice – Šumarice i dalje redovnim trasama;
 • vozila sa linije 912B će saobraćati od naselja Sava sledećom trasom: Ravnogorska – Carice Milice – Kralja Milutina – Cara Dušana – Prote Mateje Nenadovića – Nemanjina – Aleksandra Ace Simovića – Kralja Petra I i dalje redovnom trasom.

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti privremena stajališta.

U smeru ka Urovcima:
– privremeno stajalište „Rojkovac 1” – u Ulici cara Dušana, neposredno ispred pešačkog prelaza u zoni interne saobraćajnice prema Ulici kralja Milutina – za linije 860I, 860MV, 902, 902A, 903, 904, 911, 911A, 912, 912A, 912A1, 913, 914;
– privremeno stajalište „Ravnogorska 1” – u Ulici carice Milice, neposredno ispred zone raskrsnice sa Avalskom ulicom – za linije 860I, 902, 902A, 903, 904, 911, 911A, 912A, 912A1, 913 i 914.
U smeru ka Obrenovcu:
– privremeno stajalište „Rojkovac 1” – u Ulici cara Dušana, na poziciji ED stuba oko 50 metara posle pešačkog prelaza u zoni interne saobraćajnice prema Ulici kralja Milutina – za linije 860I, 860MV, 902, 903, 904, 911, 911A, 912, 912A, 912B, 913, 913A, 914;
– privremeno stajalište „Ravnogorska 1” – u Ulici carice Milice, neposredno ispred zone raskrsnice sa Ravnogorskom ulicom – za linije 860I, 902, 903, 904, 911, 911A, 912A, 912B, 913, 913A i 914.

Ovča…

Tokom proslave verskog praznika – seoske slave u naselju Ovča, koja će se održati u nedelju, 21. maja, od 9.00 do 20.00, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Za vreme obeležavanja slave doći će do zatvaranja Ulice Mihaja Emineskua, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Lole Ribara do zone raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina, zbog čega će vozila sa linija 105 i 105L u smeru ka Zrenjaninskom putu saobraćati ulicama Lole Ribara, Mihaja Emineskua i dalje redovnim trasama.

Starine Novaka…

Od 13. maja 2023. od 8.00 JKP „Beograd put“ će izvoditi radove u tramvajskoj baštici u Starine Novaka (od 27. marta do Ilije Garašanina) pri čemu će biti onemogućen tramvajski saobraćaj ulicama Starine Novaka i Profesora Mihaila Đurića. Ostali saobraćaj u zoni radova će se obavljati u redovnom režimu (na suženom delu kolovoza).

Zbog navedenog, počev od subote, 13. maja, od prvih jutarnjih polazaka do završetka radova, tramvaji sa linije 10 će, u oba smera, saobraćati „preko“ Vukovog spomenika: 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska i dalje redovnom trasom.

Za liniju 10, ukida se stajalište „Pravni fakultet“ u ulici Profesora Mihaila Đurića, u smeru ka Dorćolu. Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti sva postojeća tramvajska stajališta.

Stevana Filipovića…

Zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u Stevana Filipovića, na delu od Lole Ribara do pružnog prelaza, koje će izvoditi JKP „Beograd put“, od 12. do 24. maja 2023, menja se režim rada linija JGP-a.

Kako saopštava GO Čukarica, vozila sa linije 511, na relaciji terminus „Beograd na vodi“ do terminusa „Sremčica /Naselje Gorica/“, saobraćaće:

 • u smeru ka Sremčici: Lole Ribara – Radnih akcija – Avalska – Ibarski put – Beogradska – Dvoržakova – Sremčica /Naselje Gorica/;
 • u smeru ka gradu: Sremčica /Naselje Gorica/ – Dvoržakova – Beogradska – Ibarski put – kružni tok kod TC „Metro“ – Ibarski put – Avalska – Radnih akcija – Lole Ribara i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 512, na relaciji terminus „Banovo brdo“ do terminusa „Sremčica /Naselje Gorica/“ u oba smera, će saobraćati:

 • Banovo brdo – Požeška – Đorđa Ognjanovića – Trgovačka – Ibarski put – Beogradska – Dvoržakova – Sremčica /Naselje Gorica/.

Vozila sa linije 521, na relaciji terminus „Vidikovac“ do terminusa „Stari Železnik“ u oba smera, saobraćaće:

 • Lole Ribara – Svete Milutinovića – 29. novembra – Stari Železnik.

Uspostavlja se privremena linija 511L1 na relaciji:

 • Železnik /Taraiš/ – Žikice Jovanovića Španca – Stevana Filipovića – Beogradska – terminus Sremčica; na liniji će saobraćati 1 vozilo privatnog prevoznika.

Privremeno se ukidaju stajališta:

 • „Julino brdo“, „Makiška“, „Bele vode“, „Železnički tunel“, „Rupčine“, „Savska terasa“, „Put za ŽTP“, „Ranžirna rampa“, „Železnik ulaz“, „Zlatanovići“, „Radnih akcija“, „Pijaca“ i „Svete Milutinovića“, u oba smera, za liniju 512.
 • „Žikice Jovanovića“, „Đure Jakšića“, „Gradine“, u oba smera, terminus „Železnik (Taraiš)“, i „Svete Milutinovića“ u smeru ka Sremčici za liniju 521.
 • „Nićiforovićeva“, „Železnička rampa“ i „Stevana Filipovića“, u oba smera, za linije 511, 512 i 521;
 • „Žikice Jovanovića“, „Sare Bernar“, „Gorica“, u oba smera i „Sremčica ulaz“, u smeru ka Železniku, za linije 511 i 512;

Vozila sa noćne linije 511N, saobraćaće kao vozila sa dnevne linije 511L, u izmenjenom režimu. Na izmenjenom delu trase vozila JGP-a će koristiti postojeća stajališta.

Vase Pelagića…

Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže u Ulici Vase Pelagića u opštini Savski venac, do 4. avgusta 2023. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Koste Glavinića do zone raskrsnice sa Ulicom Andre Nikolića, pri čemu će doći do potpunog zatvaranja predmetne deonice za saobraćaj.

Vozila sa linija 34 i 44 saobraćaće skraćeno do kružnog toka „Topčiderska zvezda“, gde će vršiti promenu smera i saobraćati dalje redovnom trasom.

Novi sistem javnog prevoza…

Sekretarijat za javni prevoz obavestio je građane da dok se ne steknu svi pravno-formalni uslovi i ne završe sve procedure oko usvajanja novog cenovnika i novog načina kupovine karata, ostaju da važe postojeća pravila u vezi sa javnim prevozom.

„Odlukom Skupštine Grada Beograda data je saglasnost na jednostrani raskid ugovora i stekli su se uslovi da se zvanično formira novi sistem javnog prevoza, kako zonski i tarifni sistem tako i novi cenovnik javnog prevoza. Nakon što budu formalno usvojene nove tarife i cene javnog prevoza, javnost će biti blagovremeno obaveštena o mogućnostima kupovine karata i svim ostalim važnim informacijama o novom sistemu javnog prevoza. Sva pravna lica koja su kupovala mesečne karte svojim zaposlenima, blagovremeno će kontaktirati sa Javnim komunalnim preduzećem ‘Naplata prevozne usluge Beograd’ i uputiti ih u novi sistem funkcionisanja“, navedeno je u saopštenju.

Glavna…

Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji Ulice glavna u Zemunu do 24. juna 2023. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu u Ulici glavna, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom avijatičarski trg (raskrsnica je slobodna za saobraćaj) do Davidovićeve. Tokom izvođenja radova predmetna deonica će biti potpuno zatvorena za saobraćaj, pa će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

 • vozila sa linija 17 i 73 će saobraćati ulicama: u smeru ka Batajnici – Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra, Vrtlarska, Ugrinovačka, Novogradska, Cara Dušana i dalje redovnom trasom; u smeru ka gradu – Cara Dušana, Karamatina, Kej oslobođenja, Stevana Markovića, Avijatičarski trg, Aleksandra Dubčeka i dalje redovnom trasom
 • vozila sa linija 45 će saobraćati ulicama: u smeru ka terminusu „Zemun (Novi grad)“ – Tošin bunar, Ivićeva, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom;
  – u smeru ka terminusu „Blok 44“ – Ugrinovačka, Ivićeva, Tošin bunar i dalje redovnom trasom;
 • vozila sa linija 83 će saobraćati ulicama: u smeru ka Batajnici – Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra, Vrtlarska, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom; u smeru ka gradu – Ugrinovačka, Vrtlarska 22. oktobra, Aleksandra Dubčeka i dalje redovnom trasom;
 • vozila sa linija 84, 704, 706 i 707 će saobraćati ulicama: u smeru ka Batajnici – Karađorđeva, Avijatičarski trg, 22. oktobra, Vrtlarska, Ugrinovačka, Novogradska, Cara Dušana i dalje redovnom trasom; u smeru ka gradu – Cara Dušana, Karamatina, Kej oslobođenja, Stevana Markovića, Karađorđeva i dalje redovnom trasom;
 • vozila sa linija 703, 705 i 706E će saobraćati ulicama: u smeru ka Batajnici – Terminus „Kej oslobođenja“, Marka Nikolića, Davidovićeva, Glavna,Cara Dušana i dalje redovnom trasom; u smeru ka gradu – Cara Dušana, Karamatina, Kej oslobođenja, do terminusa „Kej oslobođenja“.

Privremeno se ukida stajalište „Dušanova“ (šifra st.#803) za linije 45 i 83 u Ulici novogradska; privremeno se izmešta stajalište „Ugrinovačka“ (šifra st.#805) za linije 45 i 83 u Ulici novogradska, oko 15 metara posle postojeće pozicije, odnosno ispred kućnog broja 31.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti stajališta:
– linije 45 i 83: Novogradska – smer ka ulici Filipa Višnjićeva (stajalište koje u redovnom režimu koriste linije 81, 81L i 85);
– linije 17, 73, 84, 704, 706 i 706: Ugrinovačka – smer ka ulici Cara Dušana (stajalište koje u redovnom režimu koriste linije 45 i 83).

Vozila sa linije 83 će koristiti sva postojeća stajališta na izmenjenom delu trase osim stajališta „Aleksandra Dubčeka“ u ulici 22. oktobra – smer ka Ulici Džona Kenedija (šifra st.#312, stajalište koja u redovnom režimu koriste linije 15, 45, 81, 81L i 85).

Plavi horizonti…

Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju ulica Isidora Stojanovića i Mihajla Bandura u naselju Plavi horizonti (opština Zemun) do kraja maja 2023. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje ulice Isidora Stojanovića na delu od ulice Milke Lukić do ulice Koste Koste Brankovića. Tokom izvođenja radova vozila sa linija javnog prevoza br. 708 i 709 će saobraćati u oba smera ulicama Put za Plave horizonte, Milke Lukić, Nikolaja Saltikova, Koste Brankovića, Isidora Stojanovića i dalje redovnim trasama. Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti privremena stajališta:

u smeru ka Zemun polju

 • Milana Nedeljkovića 1 – u ulici Nikolaja Saltikova, oko 20 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Milana Nedeljkovića;
 • Koste Cukića 1 – u ulici Nikolaja Saltikova, oko 30 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa ulicom Koste Cukića;
 • Koste Аlkovića 1 – u ulici Nikolaja Saltikova, oko 40 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa ulicom Koste Аlkovića;

u smeru ka Zemunu

 • Koste Brankovića 1 – oko 12 metara ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa ulicom Nikolaja Saltikova;
 • Koste Аlkovića 1 – u ulici Nikolaja Saltikova, oko 40 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Koste Аlkovića;
 • Koste Cukića 1 – u ulici Nikolaja Saltikova, oko 30 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Koste Cukića;
 • Milana Nedeljkovića 1 – u ulici Nikolaja Saltikova, oko 20 metara ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa ulicom Milana Nedeljkovića.

Janka Katića…

Tokom izvođenja radova na asfaltiranju kolovozne konstrukcije u Ulici Janka Katića u Mladenovcu, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu u Ulici Janka Katića, na delu od Ulice kraljice Marije do Ulice Vuka Karadžića, a izvodiće se po fazama.

 • Faza 1 – radovi se izvode u desnoj kolovoznoj traci u Ulici Janka Katića (gledano u smeru ka Ulici Vuka Karadžića), na delu od zone raskrsnice sa Ulicom kraljice Marije do zone raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića, do 21. maja 2023.
 • Faza 2 – radovi će se izvoditi u levoj kolovoznoj traci u Ulici Janka Katića (gledano u smeru ka Ulici Vuka Karadžića), na delu od zone raskrsnice sa Ulicom kraljice Marije do zone raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića, a radovi će se izvoditi od 21. maja do 20. jula 2023.

U toku izvođenja radova u ovim fazama, slobodna kolovozna traka će biti jednosmerna za odvijanje saobraćaja i to iz pravca Kraljice Marije ka Ulici Vuka Karadžića, zbog čega će doći do promena u radu linija javnog prevoza na sledeći način:

 • vozila sa linija broj 4191, 4192, 4194, 4194L i 4196 će u smeru ka centru Mladenovca saobraćati ulicama Vuka Karadžića, Kosmajskom, Kralja Aleksandra Obrenovića i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno;
 • vozila sa linija broj 4199 i 4199B će u smeru ka centru Mladenovca saobraćati ulicama Nikole Pašića, Kralja Aleksandra Obrenovića i dalje redovnom trasom, dok u će suprotnom smeru saobraćati redovno.

Jovana Vojinovića Joce…

Tokom izvođenja radova na asfaltiranju kolovozne konstrukcije u Ulici Jovana Vojinovića Joce u naselju Koraćica u opštini Mladenovac, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode u kolovoznoj traci u Ulici Jovana Vojinovića Joce, na delu od zone raskrsnice sa Kosmajskom ulicom do zone raskrsnice sa Petkajskom ulicom. Radovi će se izvoditi do 20. jula 2023. od 7.00 do 17.00. Tokom izvođenja radova ova deonica će biti potpuno zatvorena za saobraćaj, pa vozila sa linije 4163 u navedenom periodu neće saobraćati Ulicom Jovana Vojinovića Joce, odnosno do okretnice „Petkaći – okretnica“.

Bulevar umetnosti…

Tokom radova na rekonstrukciji distributivnog toplovoda sa priključcima – „M2“, koje izvodi JKP „Beogradske elektrane“, biće izmenjen režim saobraćaja u Bulevaru umetnosti, na deonici od auto puta (E 75) do Milutina Milankovića i u Milutina Milankovića od raskrsnice sa Bulevarom umetnosti do raskrsnice sa Đorđa Stanojevića, do 20. maja 2023. godine.

Milovana Lazarevića…

Tokom radova na rekonstrukciji dela ulice i izgradnji nedostajuće infrastrukture, koje izvodi Sekretarijat za komunalne i stambene poslove za potreba Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, za saobraćaj će biti zatvorena Ulica Milovana Lazarevića u Lazarevcu, do 31. maja 2023. godine.

Naselje Šangaj…

Tokom radova Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, J.P. na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže u Batajnici u naselju Šangaj za saobraćaj će biti zatvorene delovi ulica Branka Živkovića, Nikole Demonje, Šangajska 1. deo, Mladih gorana i Belegiška u periodu do 16. septembra 2023.

Radovi u toku

****************************************************************************

Završeni radovi i izmene

U ovom delu će biti objavljeni radovi koji su završeni tokom meseca.

Cara Nikolaja II…

Zbog radova na redovnom održavanju Ulice cara Nikolaja II na Vračaru, na delu između ulica Maksima Gorkog i Čuburske, do 3. maja 2023. do 4.00, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja na navedenoj deonici, pa će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

 • trolejbuske linije 19, 22 i 29 biće privremeno ukinute dok će privremeno biti uspostavljene lokalne autobuske linije 22A i 29A, koje će saobraćati od Trga Slavija do perifernih terminusa. Privremeno će biti uspostavljena trolejbuska linija 22L na relaciji Studentski trg – Trg Slavija;
 • vozila sa linija 21A, 83, E1 i 29N i privremenih lokalnih linija 22A i 29A će, umesto Makenzijevom i Ulicom cara Nikolaja II, saobraćati u smeru ka Crvenom krstu trasom: Makenzijeva – Kursulina – Maksima Gorkog – Cara Nikolaja II i dalje redovnim trasama dok će u smeru ka Trgu Slavija saobraćati ulicama Cara Nikolaja II, Maksima Gorkog, Krunskom, Baba-Višnjinom, Njegoševom, Kursulinom i Makenzijevom.

Na izmenjenom delu trase uspostavljaju se privremena stajališta „Maksima Gorkog“, u smeru ka Trgu Slavija, u Ulici cara Nikolaja II, 15 metara ispred pešačkog prelaza koji se nalazi ispred raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog, kao i „Makenzijeva“, u smeru ka periferiji, u Kursulinoj ulici, 50 metara posle raskrsnice sa Makenzijevom ulicom.

Ilije Milićevića…

Tokom radova Beogradskog vodovoda i kanalizacije u Ilije Milićevića na delu od Ulice oslobođenja do Slavka Milićevića doći će do izmene saobraćaja po fazama do 8. maja 2023.

Baštovanska…

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da je izvršena promena trasa linija javnog prevoza zbog radova u delu Baštovanske ulice, od Paunove do Kokanove. Izmena se odnosi na period od 10. (8.30) do 13. maja 2023.

Potpuno se zatvara kolovoz na pomenutoj deonici, pa će vozila sa linija 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503 i 401N u smeru ka periferiji saobraćati Bebelovom ulicom, Bulevarom oslobođenja, Bulevarom JNA i dalje redovnim trasama. Vozila sa linija 401 i 402 će u smeru ka periferiji saobraćati Bulevarom oslobođenja, Crnotravskom ulicom, Paunovom, Bulevarom JNA i dalje redovnim trasama. U suprotnim smerovima, linije će saobraćati svojim redovnim trasama.

Vozila će koristiti privremeno stajalište „Bulevar oslobođenja 1“, koje se nalazi u zoni raskrsnice sa Ulicom Milovana Markovića.

Nemanjina u Obrenovcu…

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Nemanjinoj u Obrenovcu – Faza 1, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Kralja Petra I do zone raskrsnice sa ulicom Fruškogorska u periodu od 6. do 19. maja 2023. doći će do promena u radu linija javnog prevoza. Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će linije JGP-a delimično izmeniti trasu  i to:

 • vozila sa linija br. 860I, 860MV, 902, 902А, 903, 904, 913 i 914će u oba smera saobraćati ulicama Аleksandra Аce Simovića, interna saobraćajnica pored osnovnog suda, Prote Mateje Nenadovića, Cara Dušana, Nemanjina i dalje redovnim trasama;
 • vozila sa linija br. 911, 911А, 912, 912А, 912А1 i 913Аće u oba smera saobraćati ulicama Аleksandra Аce Simovića, interna saobraćajnica pored osnovnog suda, Prote Mateje Nenadovića, Cara Dušana, Kralja Milutina i dalje redovnim trasama;
 • vozila sa linije br. 912Bće saobraćati ulicama Kralja Milutina, Cara Dušana, Prote Mateje Nenadovića interna saobraćajnica pored osnovnog suda, Аleksandra Аce Simovića, Kralja Petra I i dalje redovnom trasom;

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti stajališta:

u smeru ka Urovcima:

 • OŠ „Posavski partizani“ – redovno stajalište linija 860Z i 901 u ulici Аleksandra Аce Simovića;
 • privremeno stajalište „Rojkovac 1“ – u ulici Cara Dušana, neposredno ispred pešačkog prelaza u zoni interne saobraćajnice prema ulici Kralja Milutina za linije br. 911, 911А, 912, 912А, 912А1 i 913;
 • Privremeno stajalište „Groblje 1“ – u ulici Cara Dušana, oko 10 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Nemanjina za linije br. 860I, 860MV, 902, 902А, 903, 904, 912B, 913 i 914;

u smeru ka Obrenovcu:

 • privremeno stajalište „Groblje 1“ – u ulici Cara Dušana, na poziciji ED stuba koji se nalazi oko 45 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Nemanjina za linije br. 860I, 860MV, 902, 902А, 903, 904, 912B, 913 i 914;
 • privremeno stajalište „OŠ ‘Posavski partizani’ 1″ – u ulici Аleksandra Аce Simovića, oko 50 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Nemanjina, kao i
 • privremeno stajalište „Rojkovac 1“ – u ulici Cara Dušana, na poziciji ED stuba oko 50 metara posle pešačkog prelaza u zoni interne saobraćajnice prema ulici Kralja Milutina za linije br. 911, 911А, 912, 912А, 912A1 i 913А.

Lazarevac…

Tokom radova na redovnom održavanju u Dula Karaklajića u Lazarevcu, na delu od zone raskrsnice sa Voke Savića do zone raskrsnice sa Dimitrija Tucovića, od 3. do 16. maja 2023. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će linije JGP-a delimično izmeniti trasu.

Vozila sa linije 120, na delu od raskrsnice ulica Dula Karaklajića i Dimitrija Tucovića do Autobuske stanice „Lazarevac“, saobraćaće ulicama Nikole Vujačića, Dula Karaklajića, Dimitrija Tucovića, Milovana Lazarevića, Branka Radičevića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 135, 581, 581A, 581E, 116, 130, 130A, 133, 133L, 140, 140L, 141L, 160A, 166, 190C, 860BL i 860L, u oba smera, na delu od Autobuske stanice „Lazarevac“ do raskrsnice ulica Dula Karaklajića i Dimitrija Tucovića, saobraćaće ulicama Branka Radičevića, Milovana Lazarevića, Dimitrija Tucovića, Dula Karaklajića i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 580, u oba smera, na delu od Autobuske stanice „Lazarevac“ do raskrsnice ulica Dula Karaklajića i Dimitrija Tucovića, saobraćaće ulicama Branka Radičevića, Milovana Lazarevića, Dimitrija Tucovića, Ibarskim putem i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 139L, 150, 150L, u oba smera, na delu od Autobuske stanice „Lazarevac“ do raskrsnice ulica Vladike Nikolaja Velimirovića i Dimitrija Tucovića, saobraćaće ulicama Branka Radičevića, Milovana Lazarevića, Dimitrija Tucovića, Vladike Nikolaja Velimirovića i dalje redovnim trasama.

Partizanska u Dobanovcima…

Tokom radova na asfaltiranju i uređenju Partizanske ulice u Dobanovcima (opština Surčin), od 3. do 15. maja 2023. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Usled radova doći će do potpunog zatvaranja ulice na delu od zone raskrsnice sa Zemunskom ulicom do okretnice „Dobanovci (groblje)“, pa će vozila na linijama javnog prevoza 606, 611 i 601N saobraćati u smeru prema Dobanovcima ulicama Ugrinovačkom, Maršala Tita, Zemunskom do zone raskrsnice sa Partizanskom ulicom, gde će dalje promenu smera kretanja vršiti Zemunskom, Beogradskom, Maršala Tita i dalje redovnom trasom prema Zemunu i Grmovcu.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno polazno – dolazno stajalište „Partizanska“ u Zemunskoj ulici, na poziciji EDB stub koji se nalazi između kućnih brojeva 124 i 126, oko 100 metara posle zone raskrsnice Zemunske i Partizanske ulice.

Bulevar despota Stefana…

U Bulevaru despota Stefana doći će do promena u radu linija javnog prevoza zbog povezivanja i uklapanja energetskog kabla u postojeći šaht u toj ulici. Radovi će se izvoditi po fazama…

• Faza 8 (do 3. maja 2023) obuhvatiće radove na desnoj strani kolovoza (gledano u smeru ka Trgu republike) u Bulevaru despota Stefana, u zoni raskrsnice sa Ulicom Jovana Avakumovića. Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka Trgu republike, pri čemu će Ulica Jovana Avakumovića biti zatvorena za saobraćaj.

Vozila sa linija 33, 48, 58 i 96 će saobraćati na sledeći način:
– na linijama 33 i 48 vozila će u smeru ka Trgu Slavija ići trasom: Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Profesora Mihaila Đurića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati trasom: Zdravka Čelara – Dragoslava Srejovića – Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova i dalje redovnom trasom;
– vozila na liniji 58 će u smeru ka gradu saobraćati trasom: Poenkareova – Cvijićeva – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru ići redovnom trasom;
– na liniji 96, u smeru ka Borči, vozila će saobraćati Poenkareovom ulicom, kružnim tokom u visini železničke stanice „Dunav“, gde vrše promenu smera kretanja, zatim Poenkareovom – priključak iz Poenkareove ulice u Bulevar despota Stefana, i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka železničkoj stanici „Pančevački most“ saobraćati Bulevarom despota Stefana, Cvijićevom, Poenkareovom i dalje redovnom trasom.

Vozila koja dolaze iz pravca Karaburme će se u zoni radova kretati levom stranom kolovoza, koja će biti dvosmerna za saobraćaj. Privremeno se ukida stajalište „Jovana Avakumovića“ (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N) u Bulevaru despota Stefana, gledano u smeru ka gradu. Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta;

• Faza 8a (od 4. do 6. maja 2023) podrazumevaće radove na desnoj strani kolovoza (gledano u smeru ka Trgu republike) u Bulevaru despota Stefana, u zoni autobuskog stajališta „Jovana Avakumovića“ (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N), u dužini od 10 metara.

Tokom izvođenja radova biće zauzeta desna saobraćajna traka, gledano u smeru ka Trgu republike, pri čemu će se vozila javnog prevoza u zoni radova kretati slobodnom levom saobraćajnom trakom. U ovoj fazi radova privremeno se ukida stajalište „Jovana Avakumovića“ (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N) u Bulevaru despota Stefana, gledano u smeru ka Trgu republike;

• Faza 8b (od 4. do 6. maja 2023) obuhvatiće radove na desnoj strani kolovoza (smer ka Trgu republike) u Bulevaru despota Stefana, na delu između pozicije oko 110 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Jovana Avakumovića do same zone raskrsnice.

Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka gradu, pri čemu će se vozila javnog prevoza u zoni radova kretati levom stranom kolovoza, koja će biti dvosmerna za saobraćaj;

• Faza 9 (od 7. do 15. maja 2023) sadržaće radove koji se nadovezuju na one iz prethodne faze i izvode se na desnoj strani kolovoza (smer ka Trgu republike) u Bulevaru despota Stefana i zauzimaju zonu dužine 170 metara ispred prethodne faze.

Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka gradu, pri čemu će se vozila javnog prevoza u zoni radova kretati levom stranom kolovoza, koja će biti dvosmerna za saobraćaj.

Za vreme radova u ovoj fazi privremeno se izmešta stajalište „Centar za kulturu Vlada Divljan“ (šifra st. #351 za linije 16, 23, 27E, 32E, 33, 35, 43, 48, 95, 96 i 101N – smer ka Karaburmi) na poziciju ED stuba, koji se nalazi u Bulevaru despota Stefana neposredno ispred raskrsnice sa Ilirskom ulicom, odnosno ispred kućnog broja 92.

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.