Naslovna » BG svaštara » Ekologija » Do 2020. svaka ulica sa podzemnim kontejnerom

Do 2020. svaka ulica sa podzemnim kontejnerom

Skupština grada usvojila je Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda 2011-2020. godine. Izvođenje ovog projekta koštaće oko 228 miliona evra, a trajaće najmanje sedam godina. Ciljevi su uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja, ponovnog korišćenja i reciklaže otpada.

Svaka beogradska ulica imaće podzemne kontejnere, biće postavljeni i kontejneri za selektivno sakupljanje reciklabilnog otpada i gradiće se reciklažna dvorišta. U planu je i izgradnja centra za upravljanje otpadom u Vinči, zatvaranje i saniranje postojećih smetlišta, iskorišćenje deponijskog gasa sa postojeće deponije u Vinči radi dobijanja električne energije i izgradnja tri transfer-stanice u Novom Beogradu, Rakovici i Sopotu ili Mladenovcu za pretovar otpada pri transportovanju do postrojenja u Vinči.

U planu su radovi i gradnja u vezi sa PKB-om i JKP „Gradska čistoća“ a projekat, koji je urađen u saradnji sa Geografskim fakultetom i ekspertskim timom, obuhvatiće deset opština. Nacrt plana bio je predstavljen predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave životnom sredinom i predstavnicima gradskih opština i komunalnih preduzeća.

Odbornici Skupštine grada usvojili su i Rešenje o proglašenju zaštićenog područja „Arboretum Šumarskog fakulteta“, zbog jedinstvene, botanički raznovrsne zbirke dendroflore na otvorenom prostoru. (DuB)