Naslovna » Izlasci » Izložbe » Primenjena umetnost i Beograd 1918/1941

Primenjena umetnost i Beograd 1918/1941

Od 6. (19.00) novembra do 31. januara 2012, u Muzeju primenjene umetnosti (Vuka Karadžića 18) biće otvorena izložba „Primenjena umetnost i Beograd 1918/1941“.

Autorka izložbe i studijskog kataloga je mr Bojana Popović, muzejska savetnica Odseka za savremenu primenjenu umetnost MPU. Na izložbi su predstavljena dela iz muzejskih kolekcija i privatnog vlasništva, kao i dokumentarni materijal iz oblasti dekorativne skulpture i slikarstva, enterijera i nameštaja, umetnosti keramike, tekstila, srebra i grafičkog dizajna. U tekstu kataloga (oko 270 stranica sa 140 ilustracija) Bojana Popović raspravlja i o odnosu savremnika prema primenjenoj umetnosti, o njihovim predrasudama, čežnji za stvaranjem nacionalnog stila kao i spremo prihvatanje evropske primenjene umetnosti.

Dve decenije oblikovane svetskim ratovima u istoriji primenjene umetnosti predstavljaju blistavu epohu. Satkana od mnogih krajnosti, ona je objedinila tradiciju i avangardu, opšte i lokalno, koncepte društvene angažovanosti i potrošački mentalitet, ručni i mašinski rad, unikatno i serijski umnoženo delo, elitizam i populizam, vrhunsku estetiku i otužni kič… Prisutnost primenjene umetnosti u savremenom životu bila je tolika da je ona postala deo svakodnevice i u sredinama koje ranije nisu imale razvijenu svest o njenom značaju.

Tako je bilo i u Beogradu za čije građane postaju važna pitanja poput: koga angažovati za izradu reljefa na fasadi kuće, koga za vitraž u holu, a koga za fresku u trpezariji, kod koga poručiti spavaću sobu u stilu Luja XVI, kome se obratiti za reklamiranje firme … ili s kojom lepo ilustrovanom knjigom i časopisom ugodno provesti vreme?

Obrazovanje stečeno u Parizu, Beču, Rimu, Pragu, Londonu – sredinama koje su imale dugu tradiciju u negovanju primenjene umetnosti i naklonost epohe za sintezom umetnosti, podstakli su beogradske stvaraoce da prošire svoja polja delovanja. Uzlet grafičkog dizajna doveo je do formiranja specijalista koji su ostvarili uspešne karijere baveći se novinskom i knjižnom opremom i ilustracijom, plakatima, oglasima… Novost predstavlja i pojava umetnica, koje su želele da se bave primenjenom umetnošću kao svojom profesijom, u čemu su retko uspevale. Uprkos nedostatku značajnije predistorije, uskog kruga poručilaca, bez saradnje sa fabrikantima, bez specilizovanih strukovnih udruženja, časopisa i izložbi, sa kasno osnovanom školom, ostvareni su osnovni koraci u emancipaciji i profesionalizaciji primenjene umetnosti, usaglašavanju nacionalnih vrednosti sa internacionalnim pravcima i nastala su vredna dela koja su Beogradu dala izgled otvorenog i naprednog grada evropskog duha.

Radno vreme muzeja i muzejske prodavnice: utorak – subota, 11.00 – 19.00. (danubeogradu.rs)