Naslovna » BG svaštara » Ekologija » Urbana oaza: Arboretum Šumarskog fakulteta

Urbana oaza: Arboretum Šumarskog fakulteta

Malo Beograđana poznaje pravu gradsku botaničku oazu – Arboretum Šumarskog fakulteta.

Ova jedinstvena zbirka drveća i zaštićeno prirodno područje u kategoriji spomenika prirode svojom višestrukom namenom čini vredan i očuvan ambijentalni i pejzažno-arhitektonski prostor u sistemu gradskog zelenila.

Njegova vrednost i izuzetan naučni i ekološko-edukativni značaj ogledaju se, na prvom mestu, u očuvanju autohtonih i alohtonih vrsta drveća, funkciji opšteg i specijalnog obrazovanja i kompleksnog naučnoistraživačkog rada, kao i u mogućnosti praćenja specifičnih veza, „takmičenja“ i stepena aklimatizacije pojedinih drvenastih i žbunastih vrsta. Tu se razrađuju i metode za razmnožavanje i ostvaruju uslovi za unošenje novih vrsta i zaštitu retkih, ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta.

– Ova malo znana botanička kolekcija i zelena učionica na otvorenom, sa pogledom na najuže gradsko jezgro, podignuta je u okviru fakultetske okućnice pre više od pola veka. Danas se prostire na površini od 6,7 hektara, na nadmorskoj visini od 110 do 125 metara, u uslovima umereno kontinentalne klime. U Arboretumu raste više od 300 drvenastih i žbunastih vrsta i unutarvrsnih grupa, predstavljenih sa više od 2.000 primeraka. Prema sistematskoj pripadnosti, zastupljeno je 177 lišćarskih vrsta, 24 četinarske i 41 zimzelena vrsta. Najzastupljeniji je rod hrastova, koji je predstavljen sa 13 vrsta, i rod javora sa osam. Na ulazu, kao poseban estetski element, ističe se vredna botanička, dendrološka i petrografska zbirka, formirana tokom 2003. godine. Ovde danas u harmoniji različitih dekorativnih formi i stenskog materijala, donetog sa brojnih lokaliteta širom zemlje, raste više od 60 kultivara dekorativnih četinara i lišćara i 40 vrsta perena – rekla je načelnica Sekretarijata za zaštitu životne sredine Nataša Đokić.

Arboretum Arboretum

Kao neposredna posledica razvoja arboretuma, istakla je Đokićeva, na površini okućnice fakulteta formiran je i rasadnik sa staklenikom, površine 200 kvadratnih metara. Danas se ovde odvija uspešna rasadnička proizvodnja, namenjena potrebama nastave i naučnoistraživačkog rada, ali i komercijalnom plasmanu na tržište. Povoljan položaj, višestruka namena i istorijsko trajanje ovog jedinstvenog prostora daju mu poseban čar neotkrivene urbane oaze i odlike druge botaničke bašte grada Beograda. U veku ekologije, značaj i lepota arboretuma svakako mogu da budu pozivnica za partnerstvo i povratak prirodi, dodala je Đokićeva.

Osnivač i dugogodišnji upravnik arboretuma bio je prof. dr Branislav Jovanović, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu i doajen šumarskih nauka, čuveni pedagog i dendrolog, koji je svojim nesebičnim radom i zalaganjem oformio bogatu zbirku. Uz njega, svoj doprinos u podizanju arboretuma dali su i prof. dr Aleksandar Tucović i prof. dr Emilija Vukićević, kao i brojni drugi nastavnici i saradnici fakulteta i generacije studenata.

Arboretum je za posetioce otvoren radnim danima od 8.00 do 16.00. Organizovane grupne posete potrebno je najaviti upravi arboretuma, na brojeve telefona 3053-958, 3053-928 ili e-mailom na arboretum@sfb.rs. (Beoinfo)

loading...