Naslovna » BG servis » Kancelarija za zaštitu prava pacijenata počela sa radom
Kancelarija za zaštitu prava pacijenata (ilustracija)
Kancelarija za zaštitu prava pacijenata (ilustracija)

Kancelarija za zaštitu prava pacijenata počela sa radom

Posebna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, Kancelarija za zaštitu prava pacijenata, počela je sa radom u Tiršovoj 1.

Kancelarija obaveštava pacijente koja su njihova prava i kako mogu da ih ostvaruju i postupa po usmenim i pisanim prigovorima, a nadležnost joj je na čitavoj teritoriji Beograda.

Šef kancelarije Mladen Belojević ističe da je zaštita prava pacijenata od velikog značaja za grad Beograd.
– Prvi naš zadatak je medijacija, ukazivanje na to da je neophodan partnerski odnos, to jest uzajamno poverenje, uvažavanje i poštovanje zdravstvenih radnika i pacijenata. To je najbolji način da broj povreda prava pacijenata smanjimo na najmanju moguću meru – kaže Belojević.

Savetnici pacijenata daju potrebne savete i informacije o pravima pacijenata i načinu njihovog ostvarivanja i postupaju po podnetim prigovorima. Pacijent može pismeno ili usmeno da se obrati savetniku ukoliko smatra da mu je uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite, što može da učini i zakonski zastupnik pacijenta.

Prigovor se može odnositi na zdravstvenu ustanovu, privatnu praksu ili drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost. Savetnici postupaju odmah po podnetim prigovorima, a po sprovedenom postupku prave izveštaj koji se dostavlja podnosiocu prigovora i odgovornom licu zdravstvene ustanove, to jest osnivaču privatne prakse.

Ukoliko se utvrdi da su prava pacijenta povređena, direktor zdravstvene ustanove ili osnivač privatne prakse u obavezi je da savetniku pacijenata dostavi obaveštenje o postupanju i preduzetim merama u vezi sa prigovorom.

Podnosilac prigovora koji nije zadovoljan izveštajem savetnika može da se obrati Savetu za zdravlje i zdravstvenoj inspekciji, to jest nadležnom organu zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent zdravstveno osiguran.

– Pacijenti će biti upućivani u to koja su njihova prava putem medija, a i u samim zdravstvenim ustanovama na vidnom mestu biće istaknuti plakati i obaveštenja, sa brojevima telefona Kancelarije za zaštitu prava pacijenata. Na taj način pacijenti će moći da dobiju dodatna obaveštenja ili razjašnjenja o svojim pravima – naglašava Belojević.

Savetnici primaju pacijente svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 u prostorijama Kancelarije za zaštitu prava pacijenata u Tiršovoj 1. Broj telefona kancelarije je 3605-634. (Beoinfo)

loading...