Naslovna » Porodica » Deca » Grad finansira i boravak dece u privatnim vrtićima
Grad finansira i boravak dece u privatnim vrtićima

Grad finansira i boravak dece u privatnim vrtićima

Od 1. septembra Grad Beograd finansiraće boravak dece u privatnim vrtićima, u kojima ima oko 3.000 slobodnih mesta.

Decu, za koju nema mesta u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad, roditelji mogu da upišu u 55 verifikovanih privatnih predškolskih ustanova. Time ujedno počinje da se primenjuje Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, koju je donela Skupština Beograda, saopštavaju u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu.

Zahtev za ostvarivanje ovog prava od 1. septembra ove godine podnosiće se Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu od 1. do 14. septembra (zgrada Gradske uprave u Ulici 27. marta 43-45), na jedinstvenom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Gradske uprave i na sajtu Grada Beograda. Posle isteka ovog roka, shodno odluci, pravo će se priznavati od dana podnošenja zahteva.

Uz zahtev roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj prilaže potvrdu predškolske ustanove da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta ustanove, kao i kopije izvoda iz matične knjige rođenih za dete, odnosno rešenja nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja ili hranitelja, kopije uverenja o državljanstvu i lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva, odnosno kopije potvrde o stalnom nastanjenju ili potvrde Komesarijata za izbegla i raseljana lica i kopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom.

Boravak dece u predškolskim ustanovama kojima je osnivač grad roditelji plaćaju 5.540 RSD, što je 20 odsto od ekonomske cene koja iznosi 27.700 RSD. Preostali iznos, 22.160 RSD, dotira Grad Beograd. Grad Beograd će od 1. septembra iznosom od najviše 22.160 RSD dotirati i boravak dece u privatnim vrtićima. (Beoinfo)